”Dags för de svenska fackförbunden att ta större ansvar i klimatfrågan” Albert Ohlin är ordförande i Saco Studentråd.

Debatt ”Dags för de svenska fackförbunden att ta större ansvar i klimatfrågan”

Debatt Sveriges fackförbund kan göra mer för klimatet, anser företrädare för Saco studentråd. Fackförbunden bör arbeta mer aktivt för en hållbar tjänstepension, gröna klausuler i fackliga avtal och ta ett större ansvar för eget investerat kapital.
26 okt 2021
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Saco studentråd är Sveriges största fackliga studentorganisation. Tillsammans samlar vi Sacoförbundens studentorganisationer med sammanlagt omkring 100 000 studerandemedlemmar. För oss som studerar, som snart ska möta framtidens arbetsmarknad, är klimatfrågan och den ekologiska hållbarheten självklara områden som fackföreningar som samhällsbärande organisationer måste hantera.

FN:s mål för hållbar utvecklig delas idag in i tre breda dimensioner: ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Den svenska fackföreningsrörelsens fokus och expertis finns idag inom de ekonomiska och sociala hållbarhetsmålen.

Vi i Saco studentråd vill se ett ökat fackligt engagemang i frågor som rör miljömässig hållbarhet, främst inom ramen för det som svensk fackföreningsrörelse redan i dag gör bra.

Sverige behöver gröna klausuler

1) Ge utökade möjligheter för att inkludera gröna klausuler i fackliga avtal med arbetsgivarna.

Kollektivavtalet är fackförbundens främsta verktyg för att direkt påverka arbetsgivarna. Gröna klausuler innebär att miljöfrämjande krav ställs inom ramen för kollektivavtalet. Det kan handla om allt från stora strukturförvandlingar som generella utsläppsminskningar till relativt mindre åtgärder som subventionerade resor med kollektivtrafik eller elcykelsinitiativ.

Gröna klausuler återfinns idag i kollektivavtal bland annat i Kanada.

I Sverige är kunskapen om gröna klausuler i kollektivavtal låg. Fackliga representanter som ska förhandla om kollektivavtal bör naturligtvis ha god kunskap om vad gröna klausuler är och hur de kan inkluderas i förhandlingar.

Självklart ska det inte tummas på nödvändiga arbetsmiljöfrågor eller löneutveckling. Men att kunskapen finns hos arbetstagarorganisationernas representanter innebär att ökat tryck kan sättas på arbetsgivarna för att främja klimatutvecklingen.

Tjänstepensionen bör investeras i gröna industrier

2) En hållbar tjänstepension. Omkring 90 procent av alla anställda i Sverige har tjänstepension – de flesta har det inom ramen för sitt kollektivavtal.

Tjänstepensionsfonderna är bland de största i Sverige. Att dina pensionspengar investeras i hållbara industrier bör vara en självklarhet i arbetet för ett klimatneutralt samhälle. Tjänstepensionsbolagen har ofta uttalat ambitiösa hållbarhetsmål och bedriver i vissa fall ett bra miljöarbete.

Men det finns mer att göra. Det är självklart fortsatt viktigt att investeringarna genererar en bra avkastning för medlemmarnas framtida pension. Över tid riskerar däremot klimatpassivitet att bidra till högre levnadskostnader och sämre avkastning i form av ökad instabilitet och ofrivillig mobilitet som ett resultat av klimatförändringar.

Fackförbunden som parter som är med och tecknar tjänstepensionsavtalen på arbetsmarknaden har ett tydligt ansvar i hur tjänstepensionsinvesteringarna kan bli mer miljömässigt hållbara.

Fackförbunden måste stå i framkant

3) Ett hållbart investerat kapital. Samtliga fackförbund har ett ansvar för att det kapital som förbunden själva innehar investeras på ett miljömässigt hållbart sätt.

Det kan handla om att uppdatera sina ekonomiska policys för att tillåta ett mer miljömässigt hållbart perspektiv i investeringar. Det kan också handla om att vidta nödvändiga klimatfrämjande åtgärder i fastigheter som förvaltas av förbunden.

Som demokratiskt uppbyggda medlemsorganisationer är det viktigt att våga stå i framkant och föregå med gott exempel för att säkerställa sina medlemmars långsiktiga intressen.

Svensk fackföreningsrörelse har alltför länge varit för rädd för att ta tag i frågor som rör miljömässig hållbarhet. Fackförbundens bidrag till ett hållbart samhälle ligger inom sfären för den ekonomiska och sociala hållbarheten, har det hetat. Den tiden är förbi. Alla, fackförbunden likaså, har ett ansvar för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle.

Fackföreningarnas historiska bidrag till Sverige kan inte överskattas. Men för att hålla sig relevant som samhällsaktör i framtiden krävs ett nytt förhållningssätt till den gröna omställningen. Som representanter för Sveriges framtida arbetskraft driver Saco studentråd på för ett tydligare grönt fokus i framtidens fackförbund.

 

Albert Ohlin, ordförande Saco studentråd

Johan Jensen, vice ordförande Akademikerförbundet SSR:s studentråd

Marcus Karlén, ordförande Akavia studerandesektion

Joel Albinsson, representant för DIK studentgrupp

Jennifer Svensson, ordförande Fysioterapeuternas studentsektion

Lina Hading, ordförande Lärarnas riksförbunds studerandeförening

Lovisa Sundström, vice ordförande Naturvetarna studentråd

Clara Söderstierna, ordförande Psykologförbundets studeranderåd

Paulina Rajkowska, ordförande SULF Doctoral Candidate Association

Alva Söderbäck, ordförande Svenska Logopedförbundet student

Reina Klemets, ordförande Sveriges Arbetsterapeuter studenterna

Linnéa Hanell, ordförande Sveriges Arkitekter studenterna

Jennifer Nilsson, ordförande Sveriges Farmaceuters studentsektion

Niki Shams, ordförande Sveriges Läkarförbund student

Suhaib Hurani, ordförande Sveriges Tandläkarförbunds studerandeförening

Tobias Åresten, ordförande Teknologrådet

Mika Berglund, ordförande Veterinärmedicinska föreningen

 

Medlemmar i Saco studentråd

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Av Rainer Nyberg 28 okt 2021:

    Fackföreningarnas huvuduppgift är att tillvara medlemmarnas intressen.
    Att blanda in den här typen av perspektiv, kan leda till att fackföreningarna motverkar sina medlemmars intressen, genom att dessa aktivt tar ställning emot sina medlemmar i vissa branscher. Jag skulle inte kunna vara medlem i sådant fackförbund.

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar