”Alla ledare borde utbildas i jämställdhet och mångfald” Inför Järvaveckan i Rinkeby skriver företrädare för Unionen att åtgärder måste vidtas för en demokratisering av arbetsmarknaden.
Debatt

”Alla ledare borde utbildas i jämställdhet och mångfald”

Debatt Inför sjösättandet av Järvaveckan skriver lokala representanter för Unionen att företag måste jobba hårdare med inkludering för Sverige bäst ska kunna möta framtida utmaningar på arbetsmarknaden. Och de skriver att ett viktigt steg mot en demokratiserad arbetsmarknad vore om fackliga företrädare hädanefter inkluderades i rekryteringsprocesser.
31 maj 2021 | 06:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Arbetsmarknaden mår som bäst när den bygger på kompetens.

Det är den faktor som ska väga tyngst, hela vägen från rekryteringsprocessen till lönesamtalet. För att arbetsmarknaden ska fungera effektivt måste kompetens få styra. Det kräver att arbetsmarknadens parter hittar former för inkludering i arbetslivet.

Mellan den 2–6 juni deltar Unionen i Järvaveckan, som kommer sända live dygnet runt från en studio i Rinkeby i Stockholm. Inflytande och demokratisering av arbetslivet alltid en angelägen fråga för oss som fackförbund, vi välkomnar därför möjligheten att få delta i diskussioner och debatter med andra samhällsaktörer och de direkt berörda i dessa frågor.

Under Järvaveckan får många av våra medlemmar en möjlighet att möta makthavare som de annars inte når

Det finns många verktyg för att stärka anställdas ställning på arbetsmarknaden. Få är lika effektiva som kollektivavtal och facklig organisering. Det är också ett av de bästa verktygen vi har för att skapa en mer inkluderande och välmående arbetsmarknad.

Hälften av Unionens medlemmar i Järvaområdet är under 40 år, det är unga människor som ställer högre krav på arbetsgivare och som i utbyte bidrar med enormt driv och kompetens. De är framtidens arbetsmarknad och för dem är det en självklarhet att den ska vara inkluderande.

För att möta arbetsmarknadens framtida behov har vi ett batteri av förslag på hur man kan säkra att det är kompetens som styr och inkludering som gäller. Här är ett urval av de lösningar som vi vill se på arbetsmarknaden:

• Inkludera fackliga representanter i rekryteringsprocesser – Vi ser en stor skillnad på de arbetsplatser där facket medverkat i rekryteringen, det ger bredd och fler perspektiv på kompetens och lämplighet.

• Se över policys om löner och villkor – Arbetsgivare kan tillsammans med fackliga företrädare granska de bestämmelser och policys om löner och andra anställningsvillkor som finns så att de inte missgynnar specifika grupper.

Få verktyg är lika effektiva som kollektivavtal och facklig organisering

• Utbilda alla i ledande befattning i jämställdhet och mångfald – Nyckeln för att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad är kunskap, vi behöver fler utbildade som kan bidra mot detta mål.

Sveriges arbetsmarknad står inför stora utmaningar, varje tillfälle och varje plattform som gör att vi kan mötas och hitta lösningar tillsammans är ett steg i rätt riktning.

Under Järvaveckan får många av våra medlemmar en möjlighet att möta makthavare som de annars inte når. Vi deltar för att stärka deras röster, driva våra gemensamma frågor och visa att det inte finns några utmaningar som vi inte klarar av tillsammans.

Maria Nilsson, Jeanette Forss, Markus Wiberg, Kjell Christensson, Mari Carlquist, Henrik Bjugård
Ordförande Unionen Stockholm, regionchef Unionen Stockholm, regionchef Unionen Uppland , Unionen Uppland, ordförande Unionen Östra Sörmland Gotland, regionchef Unionen Östra Sörmland Gotland

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev