”Arbetsskadeförsäkringen fyller inte längre sitt syfte” Foto: Nora Lorek / TT
Det är svårt att få skador klassade som arbetsskador.

”Arbetsskadeförsäkringen fyller inte längre sitt syfte”

Trygghetssystem Trots att fler arbetsskador anmäls blir det betydligt färre som verkligen prövas. Och förslagen från den stora socialförsäkringsutredningen är otillräckliga, menar fackets jurister.
Bill Erlandsson
21 sep 2015
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I den parlamentariska socialförsäkringsutredningen som lämnade sitt slutbetänkande i våras ingick även arbetsskadeförsäkringen. Men trots ett betänkande på över tusen sidor föreslås en framtida försäkring som knappast längre är värd namnet. Och den urholkas allt mer.

Det menar i alla fall LO-TCO Rättsskydd i sitt remissvar till utredningen. Det största problemet är enligt Rättsskyddet den drastiska minskningen av antalet prövade arbetsskador. År 2005 prövades 20 000 skador av Försäkringskassan – år 2014 prövades 2 500. En minskning med 88 procent.

Samtidigt ökar antalet anmälda arbetsskador enligt Arbetsmiljöverket. År 2013 anmäldes 19 390 skador. År 2014 anmäldes 41 348 – alltså mer än en fördubbling. Räknat på minskningen med 88 procent av antalet skador som blir prövade, kommer bara 5 000 av 2014 års anmälningar att prövas av Försäkringskassan i år.

 Ändring av lagstiftningen

Claes Jansson, LO-TCO Rättsskydd.

Claes Jansson, LO-TCO Rättsskydd.

Anledningen till den drastiska minskningen är den förändring som gjordes i lagstiftningen av alliansregeringen där den så kallade ”rehabkedjan” infördes med fasta prövningstidpunkter under hela sjukskrivningstiden. Då blev det nästan omöjligt att få sin arbetsförmåga klassad som permanent nedsatt.

– I stället får den drabbade numera gå på sjukpenning ”i all evighet”. Lagstiftningen är sådan att patienten med läkarintyg måste visa på en bestående nedsättning av arbetsförmågan. Men det är väldigt svårt att få ett sådant intyg eftersom läkarna ogärna siar om framtiden. De skriver i stället intyg om sjukskrivning tre månader i taget, säger Claes Jansson, chef för LO-TCO Rättsskydds enhet för socialförsäkringsrätt.

 Bereds av regeringen

I en interpellationsdebatt i riksdagen förra veckan betonade nyligen socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) att det var den förra, borgerliga, regeringen som infört de stora försämringarna i arbetsskadeförsäkringen och hon pekade särskilt på att någon analys av effekterna aldrig gjordes.

– Det finns anledning att finna vägar så att förlusterna för de arbetsskadade kan minskas, men vi har nyligen fått den stora socialförsäkringsutredningen som också tar upp arbetsskadorna. Den bereds nu i socialdepartementet och när den beredningen är klar kommer jag att återkomma i frågan, lovade Annika Strandhäll.

 Rättsprocesser mot företagen

– Arbetsskadeförsäkringen uppfyller numera inte sitt syfte att ge inkomsttrygghet och att ersätta behovet av skadeståndsprocesser, alltså att de skadade inte ska behöva processa i domstol mot arbetsgivarna för att få ersättning. Det var ett av syftena med försäkringen, säger Claes Jansson på LO-TCO Rättsskydd.

Han menar att försäkringen nu urholkats så mycket att det vore bättre att driva fler rättsprocesser mot företagen.

– Med en 88-procentig minskning av antalet prövade fall tjänar arbetsgivarna stora pengar på den försämrade arbetsskadeförsäkringen. Den betalas nämligen via arbetsgivaravgiften och arbetsgivarna kommer allt lindrigare undan. Arbetsskadeavgiften minskar för arbetsgivarna, säger Claes Jansson.

I den statliga budgeten beräknas att fram till 2019 kommer arbetsskadekostnaderna att gå ned med 24 procent för arbetsgivarna och de skadade går miste om lika mycket i ersättning.

– Nu finns stora hinder för att få sin skada eller sjukdom prövad. Samtidigt vill de skadade få ersättning av arbetsgivaren för förluster som denne vållat dem. Det kan leda till en framtid med stora rättsprocesser och jättelika skadeståndskrav på företagen, men den statliga utredningen har inga lösningar på det problemet, menar Claes Jansson.

Arbetsskadesjukpenning borde införas

LO-TCO Rättsskydd hävdar att många av problemen skulle kunna lösas om en särskild arbetsskadesjukpenning införs. Den som blir sjukskriven för arbetsskada skulle då kunna få skadan prövad med full sjukpenning under sjukskrivningstiden. I dag är ersättningen 80 procent av inkomsten första året och följande år 75 procent.

Så tycker Rättsskyddet om utredningens förslag

De viktigaste förslagen anser man är:

  1. Införande av ett bedömningsstöd, i praktiken en lista över sjukdomar som definierar vad som är eller inte är arbetssjukdom/arbetsskada.
  2. Inrättande av ett arbetsmedicinskt råd som ska hantera bedömningsstödet.
  3. En förstärkt forskning på området.
  4. En bättre statistik över anmälda, respektive prövade ärenden.

LO-TCO Rättsskydd är framför allt kritiska till införandet av en sjukdomslista eftersom den medför ett alltför stort fokus på diagnoserna, trots att det många gånger är svårt att få en korrekt diagnos. Listan blir styrande så att det generella arbetsskadebegreppet försvinner. Det som inte finns med på listan ska inte heller godkännas. Arbetsgivarna kan då i arbetsmiljöarbetet endast prioritera exponeringar och diagnoser som finns med på listan och risken finns att övriga skadliga exponeringar inte uppmärksammas.

Bill Erlandsson

/ Kontakta skribenten

21 sep 2015

Relaterad läsning

Arbetsskadeförsäkringen

Arbetsskadeförsäkringen har två syften: Dels att ge de skadade kompensation för medicinska kostnader och inkomstförluster, dels att undanröja behovet av rättsprocesser mot arbetsgivare och företag. Det betyder att skadeersättningen kommer från försäkringen i stället för genom stora skadeståndsprocesser. Försäkringen finansieras via arbetsgivaravgifterna.

En arbetsskada/arbetssjukdom anmäls till Arbetsmiljöverket, men prövas av Försäkringskassan.

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Arbetsskadeförsäkringen

Arbetsskadeförsäkringen har två syften: Dels att ge de skadade kompensation för medicinska kostnader och inkomstförluster, dels att undanröja behovet av rättsprocesser mot arbetsgivare och företag. Det betyder att skadeersättningen kommer från försäkringen i stället för genom stora skadeståndsprocesser. Försäkringen finansieras via arbetsgivaravgifterna.

En arbetsskada/arbetssjukdom anmäls till Arbetsmiljöverket, men prövas av Försäkringskassan.

Hämtar fler artiklar