Arbetsmarknadsutbildningar har ofta fel inriktning

Matchning Arbetsförmedlingen missar i många fall att handla upp arbetsmarknadsutbildningar som motsvarar verkliga behov på regional och lokala arbetsmarknad. Det visar en ny granskning från Riksrevisionen.
21 dec 2015

Arbetsmarknadsutbildning ska både rusta arbetslösa och motverka bristsituationer på arbetsmarknaden. Därför ska det också finnas en efterfrågan på arbetsmarknaden av de kompetenser som arbetslösa utbildas i.

Nu visar en granskning av Riksrevisionen att det i upp till en tredjedel av fallen saknas efterfrågan lokalt och regionalt på de inriktningar som arbetsmarknadsutbildningarna har i regionen. Samtidigt som det saknas arbetsmarknadsutbildning mot kompetenser som faktiskt efterfrågas.

Utbildningar mot bristyrken saknas

Riksrevisionen har jämfört Arbetsförmedlingens egna arbetsmarknadsprognoser i länen med upphandlade utbildningar. Resultatet visar att lika ofta som det saknas utbildningar för de yrken som prognoserna anger som bristyrken, ges utbildning i yrken som har överskott på arbetskraft lokalt och regionalt.

De vanligaste utbildningar där efterfrågan saknas lokalt och regionalt är inom lokalvård, handel och lager. De vanligaste bristyrkena där det samtidigt saknas arbetsmarknadsutbildning regionalt är enligt Riksrevisionens granskning kylmontör, plåtslagare och bilmekaniker.

Måste ställa lägre krav

En förklaring till missmatchningen är Arbetsförmedlingens prioritering av arbetslösa som står längst ifrån arbetsmarknaden – de mest upphandlade utbildningarna är de som har lägre krav än andra. En annan orsak är att arbetsmarknadsutbildningarna upphandlas centralt från huvudkontoret.

Riksrevisionen konstaterar att Arbetsförmedlingen har frihet att upphandla även regionalt och lokalt anpassade arbetsmarknadsutbildningar. Rekommendationerna till Arbetsförmedlingen är därför att göra fler anpassade upphandlingar, samt att involvera lokalkontoren mer inför upphandlingarna och anpassa verksamheten mer till arbetsgivarnas behov.

21 dec 2015
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Nyheter
De viktigaste nyheterna två gånger i veckan