Arbetsgivarna: LO agerar motsägelsefullt LO, PTK och SVenskt näringsliv laddar upp inför förhandlingrana om las i höst. Foto: TT

Arbetsgivarna: LO agerar motsägelsefullt

Las-förhandlingarna Mattias Dahl, vice vd hos Svenskt Näringsliv, säger att LO agerar motsägelsefullt när organisationen inte vill ändra uppsägningsreglerna, eftersom facken själva vill ha andra förändringar. 
Göran Jacobsson
21 maj 2020
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Det som fått arbetsgivarna att reagera är att LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson sagt att Corona-krisen visar att det inte finns skäl att mjuka upp reglerna för anställningsskydd och att LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson säger att det inte är mer flexibilitet som behövs.

– Det finns en motsägelse i det facket säger. Samtidigt som man inte vill ändra på uppsägningsbestämmelserna är det en hel rad las-regler man själv vill ändra på – bland annat om visstidsanställningar, säger Mattias Dahl, vice vd hos Svenskt Näringsliv.

– Jag vet inte om LO har bytt ståndpunkt. Det är svårt att säga. De har skrivit på vår gemensamma avsiktsförklaring om förhandlingar om anställningsskydd, omställning och arbetslöshetsförsäkring och de har inte hoppat av, säger han.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson menar att det pågår en diskussion och att LO beslutar om las-förhandlingarna i augusti.

Om Mattias Dahls uppfattning att LO agerar motsägelsefullt säger han:

–  Det får stå för Mattias Dahl. Vi delar helt enkelt inte samma uppfattning.

PTK står fast vid överenskommelsen

PTK:s förhandlingschef Martin Wästfelt oroar sig för att förhandlingarna nu är mer låsta. Han säger att det inte bara handlar om LO utan att även vissa tjänstemannafack gjort liknande uttalanden.

– PTK står fast vid överenskommelsen mellan parterna från i december. Vi vill hitta en lösning med mer flexibilitet åt arbetsgivarna vid uppsägning och bättre anställningsskydd för visstidsanställda, kompetensutveckling och omställning.

Utredningen

Den tillsattes för ett år sedan. Utredningen är en del av januariavtalet mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna.  Utredningen ska lägga förslag på fyra områden:

-    fler undantag från turordningsreglerna i LAS

-    stärka arbetsgivarnas ansvar för kompetensutveckling och anställdas omställning

-    lägre kostnader för mindre företag vid uppsägning

-    bättre balans i anställningsskyddet mellan personer med olika anställningsvillkor.

+ Expandera

Svenskt Näringslivs Mattias Dahl förklarar att arbetsgivarna bestämt sig för att på alla vis försöka nå en överenskommelse i las-förhandlingarna.

– Dagens system är inte tillräckligt bra. Vi vill komma fram till en helhetsprodukt som gynnar både företag och anställda så att en arbetsgivare kan behålla rätt personal samtidigt som de anställdas behov av trygghet tillgodoses.

Mattias Dahl vill inte säga vilken förändring arbetsgivarna vill ha av reglerna för uppsägning med hänvisning till att han inte vill förhandla genom media. Han menar att det är en för förenklad beskrivning av förhandlingarna att man byter flexibilitet vid uppsägning mot kompetensutveckling och omställning. Enligt honom är kompetensutveckling och omställning inte eftergifter utan något som arbetsgivarna också har nytta av.

LO:s Torbjörn Johansson säger att organisationens demokratiska process kommer styra hur LO agerar i förhandlingarna. Han säger att strävan hela tiden varit att få bort visstidsanställningar och hyvlingar – att en arbetsgivare ger en anställd färre arbetstimmar. Samtidigt vill LO ha större möjligheter till omställning.

LO ställt sig bakom avhopparförbund

Fem av LO:s förbund – Kommunal, Byggnads, Seko, Fastighets och Målarna hoppade i december av las-förhandlingarna för att man inte vill ändra på reglerna om saklig grund.

Nyligen ställde sig LO:s styrelse bakom kongressmotioner med krav på att lagens regler om saklig grund vid uppsägning inte ska ändras. Det var ett enhälligt beslut.

Avhoppare även i PTK

Även bland tjänstemannafacken har det funnits invändningar. Vårdförbundet och Lärarförbundet har i PTK vänt sig emot avsiktsförklaringen.

Mathias Åström är förhandlingschef hos Lärarförbundet. Han berättar att Lärarförbundet inte vill ändra på reglerna för saklig grund vid uppsägning.

Förhandlingarna

19 december förra året kom fack och arbetsgivare överens om en avsiktsförklaring för de fortsatta förhandlingarna om anställningsskyddet. Grundtanken är att arbetsmarknadens parter ska styra över spelreglerna på arbetsmarknaden. Det är LO, PTK och Svenskt Näringsliv som står bakom avsiktsförklaringen. Under våren har arbetsgrupper arbetat med reglerna för anställningsskydd, omställning och arbetslöshetsförsäkring. Tanken är att förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare ska återupptas i augusti.

+ Expandera

– Det säger vi för att vi vet att det är till nackdel för de anställda om reglerna för saklig grund tas bort.

Han berättar att det redan finns ett avtal på den kommunala sidan, där parterna kommit överens om att inte avtala bort reglerna för saklig grund. Nu vill Lärarförbundet att avtalet på den privata sidan mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv ska bli likadant på den punkten.

Mathias Åström reagerar på att arbetsgivarnas Mattias Dahl tycker det är en motsägelse när facken inte vill ändra på uppsägningsreglerna.

– Det finns regler som han inte vill ändra på. Det är inte någon principfråga att ändra på regler. Det handlar om att vi har olika åsikter.

PTKs Martin Wästfelt har dock större förståelse när Mattias Dahls pratar om motsägelse.

– Vår bedömning är att vi måste vara beredda att acceptera försämringar i vissa delar för att uppnå förbättringar.

Förhandlingsmodellen ska visa vad den går för

Parallellt med förhandlingarna pågår det en statlig utredning om anställningsskydd, omställning, kompetensutveckling och trygghet i olika anställningsformer. Den ska överlämnas den 1 juni.

Saklig grund

Enligt lagen om anställning måste en uppsägning vara saklig grundad och det kan vara arbetsbrist eller personliga skäl. Personliga skäl kan bland annat vara misshandel, stöld, arbetsvägran eller olovlig frånvaro.

+ Expandera

PTKs Martin Wästfelt vill att regeringen ska ge förhandlarna tid att hitta en lösning och vänta med lagstiftningsarbetet. LO:s Torbjörn Johansson säger att utredningen borde kastas bort, eftersom han inte tycker att det behövs mer flexibilitet.

Arbetsgivarnas Mattias Dahl tycker att förhandlingsmodellen ska visa vad den går för:

– För att modellen ska fungera behöver vi uppdaterade avtal och det kan vi komma fram till i förhandlingarna.

– Om och när vi har ett förhandlingsresultat vill vi att vår överenskommelse ska gälla och inte utredningens förslag.

Relaterad läsning

Göran Jacobsson
21 maj 2020
Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
 1. Av Tobias 21 maj 2020:

  Ang. förhandlingsfrågor/omförhandlingar.
  Man borde omförhandla även taleförbudet. Om man nu överhuvudtaget vill göra något vettigt.

  Så har man avtalat fram villkor som medlemmarna inte gått med på och det är detta, taleförbudet, alltså att skadade som blir utan ersättning inte får stämma arbetsgivaren inför domstol. Vem har gett LO-TCO och Svenskt Näringsliv, rätten att utan mandat ta bort våra rättigheter och rättstrygghet?

  Medlemmarna har inte fått säga sitt eller blivit lyssnade på.

  Det är en fruktansvärd tragedi som pågår nu, men kanske kan ändå allt det hemska bidra till en insikt i att sjukförsäkringen inte är så trygg, rättssäker och mänsklig som det har givits sken av.

  Man får inte ens ett biträde eller advokat/jurist som hjälper till vid dessa arbetsskador. Detta skall försäkringen gå in och täcka helt.
  (Egna villkor kan man minsann förhandla fram med trygghetsklausuler och annat men inte till fotfolket?).

  Så, varför godkänner LO/TCO denna tågordning?
  Varför får inte arbetsskadade hjälp?
  Vad säger ni om kritiken mot taleförbudet, alltså att skadade som blir utan ersättning inte får stämma arbetsgivaren inför domstol? Och borde inte försäkringen även täcka advokat/juristarvode?
  Avtal, Försäkringar och villkor skall väl förhandlas fram med arbetstagarens väl för ögonen. Det är därför som ni (LO/TCO) har representanter för oss arbetare.

  Facket startade försäkringsbolag för att anställda som skadats på jobbet snabbt och enkelt skulle få ersättning. I dag, 40 år senare, har Afa Försäkring blivit en jätte som betalar tillbaka miljarder till arbetsgivarna, samtidigt som få utslitna får del av pengarna.
  De arbetssjuka är förlorare i 2000-tal­ets arbetsliv. Med arbetssjukdom menas en sjukdom som orsakats av arbetsmiljön, till exempel tungt och ensidigt arbete.

  72 procent av alla som 1990 drabbades av en arbetssjukdom fick skadan godkänd. Femton år senare var siffran 16 procent. Det är sådant här som också skall reformeras och tas upp i förhandlingarna mellan LO och Svenskt Näringsliv för allt hänger ihop.

  Förhandling utan muskler.
  Arbetssjuka menar att förbunden med LO i spetsen borde sätta hårt mot hårt för en bättre försäkring. Men få tecken pekar på att något skulle kunna förändras. Arbetsgivarna vill inte betala för de arbetssjuka och LO vill inte strida för dem.
  Stora belopp har betalats tillbaka från Afa till arbetsgivarna. Samtidigt är premierna historisk låga och Afas penningreserv bara växer. Borde det inte finnas utrymme för reformer för de arbetssjuka?
  Sjukersättningen får inte vara ett lotteri! Detta är ett gigantiskt svek mot alla dem som inte får täckning via arbetsskadeförsäkringen. Allt hänger ihop.

  Anledningen till att försäkringen växte fram är enkel: det statliga skyddet var för dåligt, och kraven från facken handlade om att arbetsgivarna måste vara med och betala. Företagen fick sitt, de skulle slippa bli stämda av sjuka anställda. Och arbetarna skulle på ett smidigt och enkelt sätt få ersättning.

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar