Ala Tsvirko slipper utvisas till Belarus Ala Tsvirko är lättad över att nu få en ny chans och slippa utvisas til Belarus. Foto: Axel Green

Ala Tsvirko slipper utvisas till Belarus

Hon var rädd att fängslas om hon återvände till Belarus. Men Sverige beslutade utvisa henne. Nu får den fackliga aktivisten Ala Tsvirko visum till Polen som lovar pröva hennes asylärende.
13 okt 2023 | 13:43
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Med en hårsmån undviker fackligt aktiva Ala Tsvirko att utvisas från Sverige till Belarus. Därmed också det fängslande för sitt fackliga engagemang hon var övertygad skulle vänta henne vid återvändande till hemlandet. Men nu kan hon tillfälligt andas ut. På fredagmorgonen meddelade den Polska ambassaden att den fackliga aktivisten med dotter får visum av landet. Hon avreser redan på lördagmorgonen. Polen har lovat pröva hennes asylärende. 

”Nu har jag en känsla av frihet, både vad gäller mina rättigheter och mina möjligheter att göra saker och ting. Jag har en möjlighet att köpa flygbiljetter och flyga till ett annat land. Jag har även en känsla av sorg eftersom jag oundvikligen kommer att behöva säga hejdå till min dotter i Polen.”, skriver Ala Tsvirko till Arbetsvärlden.

Det var när KGB knackade på dörren i Minsk som hennes dotter ringde och varnade henne. Ala Tsvirko flydde då landet. Två av de fyra medlemmarna i den fackklubbstyrelse där hon själv var vice ordförande har redan dömts till flera års straffarbete. Den tredje flydde till Polen där han sedermera fick asyl. Men Ala Tsvirko flydde till Sverige som istället beslutade utvisa henne.

”I Polen finns en bra förståelse för det som hänt de belarusiska arbetarna på grund av strejkerna efter valen 2020. De minns fortfarande sin Solidarność och därför stöder och hjälper de belarusiska fackliga ledare och aktivister.”, skriver Ala Tsvirko.

Sverige beslutade utvisa trots löften till ILO

Sverige var drivande i att FN-organet ILO i juni i år antog en resolution som innebär att fackligt aktiva inte ska utvisas till Belarus. Där har regimoberoende fackföreningar, som den Ala Tsvirko var vice klubbordförande i, förbjudits och upplösts sedan 2022. Flera av dess aktiva har dömts till fängelsestraff på upp till 15 år. 

– Jag är helt övertygad om att jag skulle bli arresterad. Jag var en av fyra som brottmålet handlade om. Av oss fyra har två fått sina straff. Två har flytt. Hade jag inte flytt hade jag fått fängelse i flera år, sade Ala Tsvirko till Arbetsvärlden för en vecka sedan. 

Trots Sveriges utfästelse till FN-organet och den allt förvärrade situationen för fackligt aktiva i Belarus stod beslutet fast. Sverige skulle utvisa henne till Belarus den 9 oktober. Men löftet om ny prövning i Polen och den väntande visumansökan sköt tillfälligt upp utvisningen. 

Krav på FN-åtgärder mot Sveriges regering

Sveriges nekade asyl till Ala Tsvirko har lett till fackliga protester, inte bara från samtliga svenska centralorganisationer, LO, TCO och Saco. Som Arbetsvärlden tidigare rapporterat framförde världsfacket ITUC på fredagen en officiell protest mot Sverige till FN. I ett brev begärde facket att ILO ”skyndsamt ingriper mot den svenska regeringen”.  

”Att svenska myndigheter nekar Ala Tsvirko asyl står i bjärt kontrast till grunderna i den resolution som antogs av Internationella Arbetskonferensen i juni i år.”, skrev ordförandena för ITUC, LO, TCO och Saco i ett brev till ILOs generaldirektör.

Arbetsvärlden har sedan tidigare bett biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg om en kommentar på protesten, men hon har inte återkommit. 

Solidarnosc (Solidaritet)

Solidarność, ”Solidaritet” på svenska, är en polsk fackföreningen som bildades 1980.
 
Fackföreningen stod utanför de statstrogna facken i då realsocialistiska Polen.
 
Den grundades efter en landsomfattande utomfacklig strejk framgångsrikt krävde rätt till bildande av oberoende fackföreningar och strejkrätt.
 
Ett drygt år senare förbjöds dock fackföreningen och tiotusentals medlemmar fängslades.
 
Fackföreningen fortsatte dock verka illegalt och växte istället till en social rörelse med stor uppslutning.
 
1988 hävdes förbudet och året efter hölls Polens första parlamentariska val.

+ Expandera
13 okt 2023 | 13:43

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev