AF: Arbetskraftsbristen gör oss helt beroende av utrikes födda Arbetsförmedlingens prognoschef Håkan Gustavsson presenterar utsikterna på arbetsmarknaden. Foto: Maja Suslin/TT.

AF: Arbetskraftsbristen gör oss helt beroende av utrikes födda

Arbetsmarknad I Arbetsförmedlingens prognos för 2017 och 2018 dominerar två faktorer: Bristen på arbetskraft med rätt kompetens som dämpar tillväxten. Och så fler utrikes födda, som både räddar oss från värre brist men också gör att arbetslösheten vänder upp 2018.
7 dec 2016 | 12:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Över 100 000 nya jobb skapas de två kommande åren, samtidigt som antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen växer när fler och fler nyanlända har fått uppehållstillstånd och skrivs in i etableringsuppdraget. Resultatet blir att arbetslösheten sjunker ytterligare nästa år men vänder upp något 2018.

Det är den korta versionen av Arbetsförmedlingen arbetsmarknadsprognos för de två kommande åren som presenteras i dag.

I en längre version beskriver generaldirektören arbetsmarknaden som ”urstark” och myndighetens prognoschef förklarar hur en ökande brist på arbetskraft både håller tillbaka tillväxten i hela ekonomin och skapandet av nya jobb.

Utrikes födda har mildrat bristen

Bristen är nu mycket hög i offentlig sektor, och relativt hög i den privata tjänstesektorn. Enligt prognoschef Håkan Gustavsson hade bristen varit ännu större om Sverige inte hade fått ett så stort tillskott i arbetskraften genom utrikes födda.

– I den yrkesaktiva åldern är det bara utrikes födda som växer. Två tredjedelar av de nya jobben som växer fram går till utrikes födda.

Bristen hämmar

Den stora arbetskraftsbristen påverkar enligt Håkan Gustavsson arbetsgivarnas rekryteringsplaner, och är en av anledningarna till att prognosen för jobbtillväxten inte blir riktigt lika stark under 2017 och 2018.

– Vi har en mycket stark jobbtillväxt nu, med 74 000 fler sysselsatta 2016. Men takten avtar lite nästa och nästnästa år.
Arbetsförmedlingen skriver också ner den ekonomiska tillväxten något jämfört med tidigare prognoser, delvis påverkad av arbetsgivarnas svårigheter att rekrytera personal.

Ser stora utmaningar

Enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg är myndighetens största utmaninga nu att intensifiera matchningen, utveckla kontakterna med arbetsgivarna och använda arbetsmarknadsutbildningar.

– Arbetet med arbetsgivarna är centralt, inte minst i bristsituationerna där vi stöttar arbetsgivarna att rekrytera lite bredare.

Men han sade också att myndigheten är beroende av stöd från andra politikområden för att lösa upp en del av utmaningarna.

– Det gäller flera områden: reguljära utbildningsinsatser, vi ser också att bostadsbristen minskar rörligheten och gör det svårt för kompetensen att flytta till jobben. Många har en utsatt boendesituation, och det gör uppstarten i etableringsuppdraget tar tid.

TCO kritisk till utbildningsutbudet

”Utbildningsutbudet motsvarar inte alltid arbetsmarknadens behov. Det är dags att ta bladet från munnen och säga som det är –”

TCO:s ordförande Eva Nordmark kommenterar prognosen med att TCO upprepade gånger har pekat på matchningsproblemen och vill se bättre utbildningsmöjligheter för yrkesverksamma och särskilda satsningar för att fler ska utbildas i bristyrken.

– Utbildningsutbudet motsvarar inte alltid arbetsmarknadens behov. Det är dags att ta bladet från munnen och säga som det är – utbildningar till exempelvis läkare och socialsekreterare måste byggas ut, samtidigt som utbildningar där jobbutsikterna är dåliga bör krympas.

7 dec 2016 | 12:00
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev