Vision: Socialtjänsten måste få fungerande villkor Socialtjänsten tyngs av hög arbetsbelastning och psykiska påfrestningar. Nu kräver Vision ändring, med bland annat tid för återhämtning. Personen på bilden förekommer inte i artikeln.. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Vision: Socialtjänsten måste få fungerande villkor

Arbetsbelastning Socialtjänsten jobbar under orimlig tidspress och med stora psykiska påfrestningar. Någonting som har blivit ett hot mot rättssäkerheten i arbetet, enligt Dalia Eid, ledamot i Visions förbundsstyrelse. Nu presenterar fackförbundet sju förslag på lösningar.
9 mar 2017 | 15:52
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Tidspress, bristande introduktion för nyanställda, bemanningsproblem och hög personalomsättning. Fackförbundet Vision har gjort en djupdykning i Arbetsmiljöverkets pågående inspektioner på socialtjänsten i 45 kommuner och skrivit en rapport där sju konkreta förslag på förbättringar läggs fram.

Stabil bemanning och möjlighet till återhämtning finns bland förslagen.

”Socialsekreterare får ofta möta människor som har haft det väldigt svårt och kan få ta del av tunga berättelser om missbruk och övergrepp.”

– Vi har identifierat 17 återkommande faktorer som påverkar medarbetarnas arbetsbelastning: allt ifrån att det är väldigt psykiskt påfrestande till att det finns en stor tidspress och deadlines till problem med bemanningen, säger Dalia Eid, ledamot i Visions förbundsstyrelse och ordförande för Nyköpingsavdelningen, som också själv arbetar som socialsekreterare.

Bilden av otillräckliga förutsättningar och stress bekräftas av berättelser från förbundets medlemmar och styrks även av en studie från 2016 som genomförts av docent Wanja Astvik och som Vision refererar till. I studien framkommer bland annat att hälften av socialsekreterarna sällan eller aldrig har tillräckligt med tid till arbetsuppgifterna.

Visions sju förslag på insatser

1. Stabil bemanning

2. Möjlighet till återhämtning

3. Uppvärderad chefsroll

4. Regelbundna möten med närmaste chef

5. Stöd i yrkesutövningen

6. Funktionell administration

7. Systematiskt arbete för rimlig arbetsbelastning

Källa: Vision

+ Expandera

Även den nationella samordnaren för social barn- och ungdomsvård, Cecilia Grefve, har i mätningar av socialsekreterares arbetstid uppmärksammat att utredande socialsekreterare har ”minimalt med tid” åt att träffa barn som är föremål för omhändertagande åtgärder. Bara 10-15 minuter per dag.

Dalia Eid talar klarspråk om att människor i behov av hjälp kan drabbas av socialsekreterarnas dåliga förutsättningar.

– Det påverkar rättssäkerheten för alla människor som är i behov av stöd från socialtjänsten. Vi ska hela tiden ha barnperspektivet med oss och det blir en bristande kontinuitet för barnen och familjerna som är beroende av våra tjänster när medarbetarnas förutsättningar inte finns, säger Dalia Eid.

Vision driver frågor om ett mänskligt arbetsliv på bred front i den pågående avtalsrörelsen.

– Avtalsrörelsen är i full gång och våra yrkanden genomsyras av det här även om just de här förslagen riktar sig till socialtjänsten.

Kan du berätta om de psykiska påfrestningarna i socialtjänsten?

– Socialsekreterare får ofta möta människor som har haft det väldigt svårt och kan få ta del av tunga berättelser om missbruk och övergrepp. Det handlar om vuxna och barn i utsatta situationer som bygger förtroende med socialsekreteraren och litar på denne. Det tär mycket på en, och ärendena fortsätter komma. Det behövs tid för återhämtning, säger Dalia Eid.

– Socialnämnderna i kommunerna måste ta ett större ansvar för att socialtjänsten ska kunna nå upp till lagens intentioner. Det här behöver komma upp på dagordningen.

”Förändringarna kan genomföras snabbt”

Hon berättar utifrån egen erfarenhet från Nyköping att de nödvändiga åtgärderna inte kräver långvariga planeringsprocesser innan de kan bli verklighet.

– Om jag utgår från mig själv när jag var som mest yrkesverksam som socialsekreterare i Nyköping så bjöd vi in både lokalpolitikerna med chefer och ledningslag i kommunen och satte upp en handlingsplan där vi tog upp vad som behövde utvecklas, säger Dalia Eid.

– De senaste två åren ser vi verkligen att det har vänt med extra resurser från politiken men också en mer strukturerad organisation. Det behöver inte ta lång tid.

9 mar 2017 | 15:52

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev