Utbildningsminister Mats Persson (L): Vi kan ta till åtgärder om det behövs Mats Persson (L), utbildningsminister, svarar nu att uppgörelsen om omställning i grunden ska finnas kvar. Foto: Christine Olsson/TT

Utbildningsminister Mats Persson (L): Vi kan ta till åtgärder om det behövs

Omställningstudiestöd Att omställningsstödet kan skärpas har väckt oro hos många fackliga företrädare. Utbildningsminister Mats Persson (L) svarar nu att helheten för reformen ska respekteras, men att regeringen kan ta till åtgärder "om det behövs".
Sandra Lund, Malin Crona
2 nov 2022
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

När regeringen och dess stödparti SD presenterade sin överenskommelse, Tidöavtalet, fanns en skrivning om omställningsstudiestödet.

Där står att stödet ska användas till utbildningar med ”hög efterfrågan på arbetsmarknaden och därmed motverkar kompetensbrist och stärker näringslivets konkurrenskraft”. 

Så som stödet är utformat nu är det formulerat som att stärka individens ställning på arbetsmarknaden ”med hänsyn till arbetsmarknadens behov”.

I en intervju till TT sa arbetsmarknadsminister Johan Pehrsson (L) också att han ville ”skruva lite på stödet”.

Arbetsvärlden har sedan Tidöavtalet presenterades sökt arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) men han har inte återkommit.

”Detta har gett upphov till stor oro”

Det här har som väckt oro hos flera fackliga företrädare. Och även politiker.

Riksdagsledamoten Theresa Carvalo (S), vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet har ställt en skriftlig fråga till Johan Person (L).

– Många väljare gärna skulle nog se lite mer eftertänksamhet från den nya arbetsmarknadsministern i förhållande till detta faktum. Balansen i överenskommelsen kan inte rubbas hur som helst utan att det riskerar att få konsekvenser, säger hon till en skriftlig kommentar till Arbetsvärlden.

”Vidta åtgärder om det behövs”

Den skriftliga frågan bollas dock över till utbildningsminister Mats Persson (L) som svarat:

”Regeringen kommer noggrant att följa frågan om hur utbildningsutbudet möter en ny efterfrågan för att kunna vidta åtgärder om det behövs”.

Men avslutar också med att:

”Jag vill avsluta med att lugna frågeställaren med beskedet att regeringens självklara utgångspunkt är att respektera den helhet som ligger till grund för reformen. Exempelvis utreds förnärvarande, och i linje med parternas överenskommelse, hur återkvalificering till omställningsstudiestödet ska kunna ske”.

Arbetsvärlden har sökt Mats Persson (L). Enligt hans pressekreterare finns inte mer att tillägga.

Till Arbetsvärlden säger pressekreteraren att det inte finns planer på att ändra något i dagsläget, men att ”småjusteringar kan bli aktuella” för att utbildningarna ska ”möta efterfrågan på ett bra sätt”.

Sandra Lund, Malin Crona

/ Kontakta skribenten

2 nov 2022

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar