Utbildning och rekrytering i fokus för nordiska fack Foto: NFS.
Karl-Petter Torwaldsson, LO, svenska framtidsministern Kristina Persson, Bente Sorgenfrey, danska FTF, och Mari Kiviniemi. OECD, på NFS-kongressen.

Utbildning och rekrytering i fokus för nordiska fack

NFS-kongress På NFS-kongressen i förra veckan lyftes problemen med fackens vikande medlemstal, men också vikten av att Norden behåller sin konkurrenskraft genom ordentliga satsningar på fortbildning.
Gert Lundstedt
1 jun 2015
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Nordens fackliga samorganisation (NFS) höll i förra veckan en tredagarskongress i danska Køge, med alla centralorganisationer.
Kongressen öppnades med en paneldiskussion om de utmaningar Norden står inför. Som den enskilt största utmaningen lyftes utbildning fram, i perspektivet av de brister och åtgärder som förts fram i Pisa-undersökningar och OECD-rapporter.
– Vi har problem i Norden, säger TCO:s internationella sekreterare Mika Domisch, som också var på plats, till Arbetsvärlden. OECD:s vice generalsekreterare Mari Kiviniemi, Finlands tidigare statsminister, påpekade att utbildningen är fundamentet i samhället och avgörande för landets konkurrenskraft. Och att resultaten för samtliga nordiska länder sjunker, även Finlands. Det inte är självklart var vi står om tio år.

 ”Facket måste kunna vara ett steg före och värna om arbetstagarnas kunskaper på arbetsmarknaden.”

Vad behöver göras på utbildningsområdet ur ett nordiskt fackligt perspektiv?
– I och med att arbetslivet ändras i snabb takt, och permanent, måste facket kunna vara ett steg före och värna om arbetstagarnas kunskaper på arbetsmarknaden och därmed kräva tydliga fortbildningsinsatser. Dessa krav finns ju redan i dag i många kollektivavtal.

Vill bidra som medlem i G20

Vid sidan av utbildning kom också frågan upp om ett nordiskt medlemskap i G20 (liksom EU är en medlem). Den svenska framtidsministern Kristina Persson som hade bjudits in till kongressen diskuterade frågan på plats med OECD:s Mari Kiviniemi.
– Det går bra för de nordiska länderna, konstaterar Mika Domisch. Vi är världens åttonde, nionde största ekonomi och kan bidra med mycket vad gäller till exempel arbetsmarknadspolitiska frågor, miljö och hållbar tillväxt.

Göran Arrius, Eva Nordmark och Micke Nilsson. Foto: NFS

Göran Arrius, Eva Nordmark och Micke Nilsson. Foto: NFS

De nästan 100 kongressdelegaterna hade också gruppdiskussioner inom nio teman, om allt ifrån globalisering till grön omställning. TCO-ordföranden Eva Nordmark ledde arbetet på temat fackligt medlemskap, för även om NFS representerar totalt närmare nio miljoner fackligt anslutna i hela Norden så är medlemstalen generellt vikande i samtliga länder.

”Krismedvetande behövs”

Efter ett stort medlemstapp åren 2007 och 2008 har svenska TCO vuxit med 125 000 nya medlemmar. TCO:s budskap till andra var att det går att vända utvecklingen.
Hur ska trenden vändas?
– Framför allt handlar det om ett internt arbete. Hur vill facket bli uppfattat? Det behövs ett krismedvetande, att man ser sig själv i spegeln. Vi har till exempel diskuterat hur vi kan bli attraktiva för unga människor på väg ut i arbetslivet.

Eva Nordmark framhöll vikten av att vara en trovärdig aktör i samhället, och lyfte fram några exempel: Visions målsättning att en tredjedel av de förtroendevalda ska vara under 35 år, och LO-förbundet Transport som lyckats organisera en stark klubb vid ett lager med nästan hundra procent bemanningsanställda.

Finsk kamp mot osäkra jobb

Andra exempel från de nordiska grannfacken var provmedlemskap och rabatterade medlemskap för unga. Det kan behövas skräddarsydda lösningar för att fånga upp grupper som annars är svåra att nå, som arbetskraftsinvandrare, egenföretagare och de med osäkra anställningar.

”Det finns en stolthet och en medvetenhet om den nordiska modellen som ju bygger på hög organisationsgrad.”

De finska facken vittnade om ökade osäkra anställningar när de berättade om den kampanj som de fört mot så kallade nollavtal. Nollavtalen erbjuder unga människor ett kontrakt på mellan noll och fyrtio arbetstimmar i veckan. Ungdomarna står till förfogande, men utan någon garanterad inkomst.

Ny rapport om de nordiska kollektivavtalen och EU

Under NFS-kongressen släpptes en alldeles färsk rapport om konflikten mellan de nordiska kollektivavtalen och EU:s regler: Europa och den nordiska avtalsmodellen: Det komplicerade samspelet mellan nordisk och europeisk arbetsrätt. Läs rapporten här.

+ Expandera

Tanken är att idéer som fångats upp ska sammanfattas i ett nordiskt strategidokument med förslag på hur fler ska attraheras av att gå med i facket.
– Det finns en stolthet och en medvetenhet om den nordiska modellen, säger Mika Domisch, som ju bygger på hög organisationsgrad. Därför bör det ringa alarmklockor i hela Norden att vi måste vända trenden med vikande organisationsgrad. Diskussionen här har präglats av en konstruktiv krismedvetenhet och ett förnyelsearbete.

Gert Lundstedt
1 jun 2015

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar