Svensk strid om Tidöavtalet i EU-parlamentet Sara Skyttedal, Kd, och Abir Al-Sahlani, C, har skilda uppfattningar om arbetskraftsinvandring. Foto: TT

Svensk strid om Tidöavtalet i EU-parlamentet

Arbetskraftsinvandring Striden om Tidöavtalet letar sig in i Europaparlamentet när EU lägger förslag om underlättad arbetskraftsinvandring. Abir Al-Sahlani, C, med en nyckelroll i arbetet med lättnaderna, vill med dem även bekämpa Tidöavtalet. Sara Skyttedal, KD, svarar att den svenska skärpningen är riktig.
Carl von Scheele
25 nov 2022
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I den migrationspakt som EU just nu utarbetar ingår även en översyn av reglerna för arbetskraftsinvandring. Vid sidan av de stora striderna kring asylpolitiken är även detta en fråga där länderna är långt ifrån överens.

Det handlar om två direktiv som ska förenkla processen kring arbetstillstånd för migranter från länder utanför EU, ge dessa möjlighet att både byta arbetsgivare och land, och motarbeta exploatering av dem genom starkare bevakning av deras rättigheter.

I fråga om migration är Tidöavtalet ett rättsvidrigt dokument.

Förändringarna gäller inte bara högkvalificerad arbetskraft, utan även låg- och medelkvalificerad.

Allt för att bekämpa Tidöavtalet

Detta går på tvärs mot vad den svenska högerkonservativa regeringen och Sverigedemokraterna kommit överens om i Tidöavtalet. Trots att tillstånd för arbetskraftsinvandring numera i huvudsak gäller migranter i bristyrken ska de fyra samarbetspartierna på högerkanten höja trösklarna i Sverige.

− I fråga om migration är Tidöavtalet ett rättsvidrigt dokument. Jag kommer använda alla medel jag har för att bekämpa det i Europaparlamentet, säger Abir Al-Sahlani till Arbetsvärlden.

Hon anklagar regeringen och dess stödparti Sverigedemokraterna för att vända näringslivet ryggen. Svenskt Näringsliv verkar för ett underlättande av arbetskraftsinvandring.

Rätt att strama åt invandringen

Kristdemokraten Sara Skyttedal, som drivit flera arbetsmarknadsfrågor i Europaparlamentet, tillbakavisar kritiken.

– Jag tror det var helt rätt att i Sverige strama åt möjligheterna för invandring. Även om det finns stora brister i kompetensförsörjningen i Sverige kan den tillgodoses på ett tillfredsställande sätt inom ramen för Tidöavtalets slutsatser, säger hon till Arbetsvärlden.

Vårt lands förtroendekapital är viktigt för mig när jag sitter och förhandlar.

En anpassning av EU:s regelverk till medlemsländers olika behov är förståelig, enligt Skyttedal. Hon poängterar emellertid att Sverige har haft en osedvanligt hög invandring jämfört med andra medlemsstater och behöver en åtstramning.

EU:s revidering av arbetskraftsinvandringen gäller inte bara högkvalificerad arbetskraft, utan även låg- och medelkvalificerad, medan det svenska högerkonservativa blocket vill försvåra invandringen genom en hög inkomstgräns på över 33 000 kronor i månaden.

Oro för svenskt ordförandeskap i EU

I Europaparlamentet finns en oro över det svenska ordförandeskapet, hävdar ett flertal av de svenska parlamentarikerna i oppositionspartierna.

– Oron kommer att kännas av alltmer nu när vi måste ha migrationspaktens största bitar klara till juli nästa år. Det är precis i slutet av det svenska ordförandeskapet. Folk är oroliga, säger Abir Al-Sahlani.

Under det svenska ordförandeskapet kommer förhandlingarna om de två direktiven inledas mellan parlamentet och ministerrådet. Al-Sahlanis förhoppning är att frågan också ska blir klar till halvårsskiftet 2023 då Sverige lämnar över ordförandeklubban till Spanien.

− Hur kommer regeringens samarbete med SD att påverka det svenska ordförandeskapet i det korta loppet och Sveriges förtroendekapital i det långa loppet. Vårt lands förtroendekapital är viktigt för mig när jag sitter och förhandlar, säger Al-Sahlani.

Glad att Centerns röst inte hörs

Även på denna punkt går Sara Skyttedal till motangrepp:

– De partier som varken ingår i regeringen eller samarbetar med den, det är inte deras röster som kommer att höras i ministerrådet. Detta uttrycker snarare en oro för att deras politik inte kommer att prioriteras och det är helt korrekt. Det är jag inte orolig för, utan glad över.

Sara Skyttedal uttalar också en varning för om reglerna för arbetskraftsinvandring blir för generösa.

– Om man utformar arbetskraftsinvandringen på ett felaktigt sätt kan det också utnyttjas som en sidoväg för människor som inte har möjlighet att få asyl.

I den komplicerade proceduren kring förhandlingarna om de två direktiven är Abir Al-Sahlani parlamentets förhandlare för frågor som berör arbetsmarknaden i det ena direktivet, skuggförhandlare i frågor som rör rättigheter och får därmed stort inflytande på regleringen av arbetskraftsinvandringen.

Arbetar för ökad arbetskraftsinvandring

Målet för Abir Al-Sahlani är ett mindre byråkratiskt regelverk för arbetskraftsinvandring. Det ska bli tydligare, juridiskt säkert och enkelt för en arbetsgivare och arbetstagare att få kontakt med varandra och kunna skriva ett avtal, enligt Al-Sahlani.

− Mitt andra ben är att säkra arbetstagarnas rättigheter. De som är utsatta för utnyttjande är de som har lägre kompetens. Bland det återfinns säsongsarbetare.

Hon föreslår två åtgärder mot detta. Hon vill att arbetstagaren ska kunna byta arbetsgivare på samma arbetstillstånd.

— Vi vill också ha arbetsplatsinspektioner där man ska kunna följa upp att avtalen efterlevs.

I Sverige kan det bli en facklig uppgift, eftersom den svenska modellen är uppbyggd på att de fackliga organisationerna bevakar arbetstagarnas villkor.

− Vi säger att reglerna ska vara i enlighet med nationell lagstiftning och traditioner. Detta är otroligt viktigt, och går i linje med hur vi arbetade när det gällde minimilöner.

Politisk strid väntar i Sverige

Förmodligen kommer frågan om arbetskraftsinvandring från länder utanför EU leda till politisk strid i Sverige. EU kan inte sätta upp regler för hur många arbetskraftsinvandrare varje land ska ta emot, men lagstifta om själva proceduren.

Den tidigare socialdemokratiska regeringen välkomnade förslagen i båda direktiven. Det är viktigt att attrahera kompetens och talanger ”under förutsättning att detta bidrar till att möta efterfrågan på arbetskraft i bristyrken och till en bättre balans på arbetsmarknaden”, uttalade S-regeringen.

Inom Svenskt Näringsliv är man mycket kritiskt till Tidöavtalets förslag och kallat det både olyckligt och förödande. Man menar också att det kan hota de stora industrisatsningarna i norra Sverige.

LO vill se en bättre kontroll av arbetskraftsinvandringen och förordar en arbetsmarknadsprövning av ansökningarna, inte ett okontrollerat totalstopp för tjänster under medianlönen som Tidöavtalets inkomstgräns innebär. LO vill också enbart tillåta heltidsjobb.

Men inom den fackliga sfären finns även en mer välkomnande inställning till arbetskraftsinvandring.

I torsdags skrev ledningen för TCO:s tankesmedja Futurion en debattartikel. Konsekvensen av det högerkonservativa blockets politik blir mindre framgångsrika företag, färre jobb och ett lägre välstånd, varnade man.

Relaterad läsning

Carl von Scheele
25 nov 2022
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar