Stora skadestånd till TCO-medlemmar

Arbetsskador I fjol fick medlemmar i TCO-förbunden ut 62 miljoner i skadestånd och ersättningar från sina arbetsgivare efter att deras ärenden prövats i domstol. Men det är inte alla som känner till att de har rätt till ersättning, menar LO-TCO Rättsskydds chefsjurist.
Stora skadestånd till TCO-medlemmar
Dan Holke, LO-TCO Rättsskydd.
Bill Erlandsson
26 jan 2015 | 13:43
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Medlemmar i TCO-förbunden fick under 2014 sammanlagt ut 62 miljoner kronor i skadestånd och ersättningar. Detta efter att de fått rättshjälp av sina respektive förbund och LO-TCO Rättsskydd drivit deras ärenden till domstol. Det är en ökning med 13 miljoner kronor jämfört med 2013, visar ny statistik från LO-TCO Rättsskydd.

Under 2014 fick fackliga medlemmar i samtliga fackförbund, både i TCO, LO och Saco, dela på totalt 335 miljoner kronor efter vunna mål i olika domstolar. Många fick dessutom tillbaka jobbet eller blev frikända från anklagelser för brott.

Huvudsakligen handlar de vunna målen om livräntor och skadestånd från arbetsgivare och försäkringsbolag – ersättningar som utan rättslig prövning hade gått förlorade.

Anmäler inte sina arbetsskador

– Det är många enskilda medlemmar som har fått miljonbelopp under 2014, uppemot 2-3 miljoner i livräntor för arbetssjukdomar. Man kan se att det är väldigt stora pengar som står på spel. Därför är det allvarligt att många inte anmäler sina arbetsskador och därmed inte heller får dem prövade, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd. Han fortsätter:
– Antalet anmälda arbetsskador har minskat väldigt kraftigt. Numera är det bara en tiondel som får sina arbetssjukdomar prövade jämfört med för bara några år sedan. Det handlar då främst inte om olyckor på arbetsplatsen, utan om långsamma effekter.

På LO-sidan är de anställda mer utsatta för arbetssjukdomar. De har fysiskt tyngre jobb. För tjänstemännen är det framförallt de psykiska sjukdomarna som ökar och det är ofta svårt att bevisa att just sådana sjukdomar beror på arbetet.
– Men vi har vunnit mycket på att vi har varit ute och träffat cirka 3 000 fackliga förtroendevalda och pratat om arbetssjukdomar och hur systemet fungerar. Många vet inte hur de ska bete sig vid anmälan om arbetssjukdom, avslutar Dan Holke.

LO-TCO Rättsskydd

LO:s medlemmar fick 249, 3 miljoner kr. De har typiskt sett de flesta arbetsskadorna eftersom de har de tyngsta jobben. Saco:s medlemmar fick 1,6 miljoner. Ganska få SACO-förbund anlitar Rättsskyddet eftersom de har egna jurister. Övriga (förbundsavdelningar, Ledarna och Sjöbefälsföreningen) fick 23 miljoner.

LO-TCO Rättskydd ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har den haft över 70 000 ärenden och sammanlagt vunnit 13 miljarder kronor till fackets medlemmar. Byrån driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Det rör fackliga medlemmar som fått rättshjälp av sina fackförbund och möjlighet att driva målen med Rättsskyddets hjälp. Byrån har 40 jurister och är specialiserad på att driva domstolsprocesser.

+ Expandera

Bill Erlandsson

/ Kontakta skribenten

26 jan 2015 | 13:43

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar