Journalistförbundet kritiserar förhandlingen om flexpension Charlott Richardson, Almega och Johan Lif, Journalistförbundet. Foto: Peter Knutsson resp. SJF.

Journalistförbundet kritiserar förhandlingen om flexpension

Avtal 2017 Kommer flexpensionen se likadan ut för andra förbund med Almegaavtal? Det blir klart i avtalsförhandlingar under våren. Men Journalistförbundet ser en fara i att olika villkor inom public service kan leda till avtalsshopping.
Karin Bromander
24 feb 2017 | 08:56
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Även om frågan om flexpension nu är avklarad för en stor del av de tjänstemän som går under avtal med Almega, genom överenskommelsen mellan Almega, Unionen och Sveriges ingenjörer, så har långt ifrån alla en ny pensionslösning. På nästan samtliga Almegas avtalsområden finns kollektivavtal med andra fackförbund, som nu kommer att få ta upp frågan inom de ordinarie avtalsförhandlingarna under våren.

Inom public service har Almega Medieföretagen avtal med både Unionen och Journalistförbundet. I nuläget har de medarbetare som går under det första fått nya pensionsbestämmelser, medan det ännu är osäkert vad som kommer att gälla för kollegorna under det andra avtalet.

Blev utestängda från förhandling

Det är ett problem, menar Journalistförbundet. Om de nu tar upp frågan om flexpension inom sina kollektivavtalsförhandlingar är det inte säkert att de vill köpslå om samma avtalsförändringar som Unionen. Och för att arbetsplatserna ska ha så lika villkor som möjligt för alla medarbetare, hade det därför varit bättre om förbunden tillsammans hade förhandlat med Almega.

– Det finns inga naturliga gränsdragningar mellan de som omfattas av Unionen-avtalet och vårt avtal inom public service, och två avtal med olika villkor kan medverka till avtalsshopping. Därför hade det varit helt naturligt om vi hade kunnat samförhandla det här, säger Johan Lif, förhandlingschef på Journalistförbundet.

I förra veckan lämnade de in en förhandlingsframställan till Medieföretagen om samförhandling gällande flexpension. Men arbetsgivarorganisationen sa nej.

– Det är nonchalant och oseriöst att de negligerar vår förhandlingsframställan. Att vi inte har en gemensam förhandling gör det bara svårare för arbetsgivaren, säger Johan Lif, förhandlingschef på Journalistförbundet.

Bara en liten del av en stor förhandling

Men det finns flera anledningar till att de sa nej, säger Medieföretagens förbundsdirektör Charlott Richardson. Att förhandlingarna om flexpension lyftes ur de ordinarie kollektivavtalsförhandlingarna med Unionen och Akademikerförbunden berodde på att frågan var så laddad att den nu än en gång kunnat ta upp hela avtalsrörelsen. Och eftersom Journalistförbundet aldrig kom med yrkande om flexpension förra året så trädde de aldrig heller in i de stora, centrala förhandlingarna.

– Det här var en mycket större process och det hade varit svårt att släppa in Journalistförbundet på ett av avtalen. Hade vi inte gått i mål på alla de 22 avtalsområdena på utsatt deadline hade motparten kunnat fälla hela överenskommelsen, säger Charlott Richardson.

– Medieföretagens styrelse bedömde på formella grunder. Vi hade bara mandat att förhandla med Unionen och Akademikerna. Det ligger ingen värdering i det här, ingenting om att Journalistförbundet inte skulle ha ett berättigat intresse av flexpension. Det var en rent formell fråga och handlar verkligen inte om att vi nonchalerat dem.

Men hon håller med om att det är en fördel om avtalen inom public service ligger nära varandra.

– Rent praktiskt kan det vara bra att ha likalydande villkor. Men vad det i slutänden blir vet vi ju inte ännu. Om Journalistförbundet yrkar på flexpension i sina avtalskrav så kommer vi naturligtvis att seriöst behandla den frågan.

Avtalsshopping inget nytt på public service

För tre år sedan var det laddad stämning mellan Unionen och Journalistförbundet inom just public service. Den gången handlade det om att förbunden avtalat olika längstatider för programanställning. Unionens avtal tillät medarbetare att stanna kvar längre tid i programanställning, vilket gjorde att visstidsanställda kunde arbeta kvar längre utan att SR eller SVT ”lasade ut” dem (det vill säga att de tidsbegränsade anställningen så att den inte automatiskt skulle övergå i en tillsvidareanställning). Det ledde till att ett tiotal anställda bytte från SJF-avtalet till Unionen-avtalet. Men denna gång finns inga konflikter mellan förbunden, säger Johan Lif från Journalistförbundet.

– Just programanställningar är en fråga som vi såg en möjlighet att kunna diskutera i de här förhandlingarna. Vi har inga motsättningar med Unionen i dagsläget, att flexpensionen skulle kunna samförhandlas var någonting vi båda var överens om.

Karin Bromander
24 feb 2017 | 08:56

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar