Svårt att återanpassa mellanchefer till liv i fångenskap I flera fall har medarbetare som ”arbetat hemifrån” under sin tid bortom civilisationen blivit förvildade. Foto: Anders Wiklund / SCANPIX

Satir Svårt att återanpassa mellanchefer till liv i fångenskap

Återgång till kontoret De flesta av Folkhälsomyndighetens pandemirestriktioner hävdes i onsdags. En rad HR-avdelningar i 08-området larmar nu om svårigheter när personal nu ska återanpassas till ett liv i fångenskap.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Allt fler larmrapporter inkommer till Folkhälsomyndigheten om kontorsanställda som under cirka 1,5 år noga följt rekommendationerna. I flera fall har medarbetare som ”arbetat hemifrån” under sin tid bortom civilisationen blivit förvildade.

I synnerhet gäller det personal i administrativa och kontrollerande roller, så kallade mellanchefer, i både statlig och privat sektor. Efter ett habitat i vildmark och grönområden runt Stockholm uppges ett flertal mist förmågan att uttrycka sig begripligt i tal och skrift. Åter på kontoret har de uppvisat svårigheter att anpassa sig till arbetslivets krav på schemalagda tider, en eftersatt personlig hygien samt en ovilja att bära representativ klädsel. Under gårdagen inkom ett flertal observationer från Stockholm där förvildade mellanchefer förirrat sig ut i trafiken och/eller uppträtt stressat och okontrollerat i kontorsmiljö:

I Humlegården kunde en grupp kommunikatörer som tagit sin tillflykt till trädens grenverk under förmiddagen infångas av HR-personal. Ingen uppges ha kommit till skada.

En trängd analytiker på Post- och Telestyrelsen gått till attack mot sin egen spegelbild.

Revirhävdande beteende bland risk managers på en stor svensk bank eskalerade i går vid lunchtid, när hierarkier i det öppna kontorslandskapet åter skulle etableras och en ny alfaindivid på avdelningen Large Corporations & Institutions skulle utses.

En förläggare som levt som en del av en rådjursflock på Norra Djurgården har setts beta av inhyrda krukväxter i förlagets korridorer och uppges uppträda mycket vaksamt i närheten av en kaffeautomat. Folkhälsomyndigheten ger övrig personal i byggnaden rådet att inte närma sig, tala med eller försöka ta selfies med den förvildade förläggaren eftersom det riskerar att utlösa ett aggressivt beteende.

Från Stockholm rapporteras även ett fall från tidigare i veckan där en trängd analytiker på Post- och Telestyrelsen gått till attack mot sin egen spegelbild på personaltoaletten och därefter försökt fly från sin arbetsplats genom en större armerad glasruta. Analytikern fick sövas av HR-personal och hålls nu avskild från sina medarbetare i ett kontorsförråd.

Hur länge problemen med förvildade mellanchefer väntas pågå är i nuläget oklart. Folkhälsomyndighetens Anders Tegnell förordar en stegvis anpassning till arbetslivet.

– Återdomesticeringsprocessen kan variera från fall till fall. I nuläget vill vi mana till försiktighet, säger Tegnell i en kommentar.

Relaterad läsning

Hämtar fler artiklar