Samtyckeslagen otydlig – toppjurist föreslår omskrivning STOCKHOLM 20100114 Göran Lambertz, före detta justitiekansler, vill stärka skyddet för fadersfigurer inom den svenska sexualbrottslagstiftningen. Foto Kerstin Carlsson / SCANPIX / kod 10330
Satir

Samtyckeslagen otydlig – toppjurist föreslår omskrivning

Satir Göran Lambertz, 71, har funnit brister i den nuvarande sexualbrottslagstiftningen. Det rättsliga skyddet för äldre fadersfigurer som är svaga i anden och köttet bör stärkas, skriver den före detta justitiekanslern i ett betänkande.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

En jobbig värld har tagit del av den enmansutredning som tillsattes under julhelgen av vilken det framgår att Lambertz upptäckt brister i den svenska så kallade samtyckeslagen. I sitt betänkande till regeringen föreslår den meriterade juristen en rad förändringar.

I de fall där betydligt yngre kvinnor befinner sig i närheten av äldre fadersfigurer bör, enligt det tidigare justitierådet, särskild hänsyn tas till berusningsgrad och ålder.

”Äldre fadersfigurer ska precis som andra medborgare regelbundet kunna uppträda kraftigt berusade, dansa Macarenadansen och upprepa frågan ”Vem är din pappa?” till betydligt yngre kvinnor utan att det ska misstolkas”, skriver Lambertz i sitt betänkande.

I nuvarande lagskrivning råder även otydlighet kring gränsdragningen mellan att ”kladda” och att ”tafsa”. Enligt Lambertz bör lagtexten förtydligas så att det blir tydligare vilka kroppsdelar det är tillåtet för fadersfigurer kan vidröra, det vill säga kladda på, hos betydligt yngre kvinnor utan samtycke.

En kladdning över normalgraden – så kallad tafsning – bör även bedömas med hänsyn till fadersfigurens ålder och promillehalt. När det gäller så kallade ”extrakramar” bör en nationell standard utarbetas.

Dessutom bör hänsyn tas till fall med särskilt ömmande skäl för de fadersfigurer som är särskilt svaga i anden och köttet. Andra förmildrande omständigheter rörande äldre fadersfigurer kan vara nedsatt hörsel, megalomani och allmän förvirring. Betänkandet ska nu skickas på remiss till berörda myndigheter.

Lagen förslås träda i kraft efter påsk. Inga övergångsbestämmelser anses behövliga.

Om skribenten
En jobbig värld av Lars Berge

Relaterad läsning

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev