Jan Björklund (L): Blind lydnad behövs i skolan Stanley Milgrams lydnadsexperiment förklarar varför ordningsbetyg behövs, enligt Jan Björklund (L). Foto: TT
Satir

Jan Björklund (L): Blind lydnad behövs i skolan

Satir Med hjälp av elchocker bevisade Yale-psykologen Stanley Milgram redan på 60-talet att blind lydnad förbättrar studieresultaten, hävdar Liberalernas partiledare Jan Björklund.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

En majoritet i riksdagen vill införa ordningsbetyg i skolan. Enligt Jan Björklund (L) är det en nödvändighet för att komma tillrätta med ordningsproblem som skolk, sena ankomster, klotter, skadegörelse och oacceptabelt språkbruk. Enligt kritiker till förslaget saknas vetenskapligt stöd för att åtgärden leder till en bättre studiemiljö och resultat. Ett påstående som Björklund nu tillbakavisar.

”Det finns tydliga vetenskapliga bevis för att elever som inte ifrågasätter utan lydigt följer lärarens instruktioner uppnår bättre resultat”, skriver Jan Björklund i en debattartikel tänkt att publiceras i Lärarnas tidning.

Det glädjande med Milgrams experiment är att enbart ett fåtal av försökspersonerna valde att ifrågasätta lärarens auktoritet.

I sin artikel hänvisar Björklund till Stanley Milgrams lydnadsexperiment från 1963, där Yale-psykologen undersökte försökspersoners benägenhet att lyda en auktoritet. I studien skulle försökspersonen genomföra ett läxförhör med en person i ett angränsande rum. Vid felaktigt svar uppmanades försökspersonen av en sträng lärare att bestraffa den andra personen med hjälp av kraftiga elchocker. En hel värld kom att uppröras över att så många av försökspersonerna var beredda att utsätta en medmänniska för svår smärta  – trots att offret skrek högt, vädjade till dem att sluta och slutligen tystnade helt.

Men enligt Jan Björklund är det en vulgärtolkning av Milgrams studie. I själva verket, menar Björklund, bevisar experimentet att skriftliga omdömen gör elever mer benägna att lyda sin lärare vilket leder till ordning och reda i klassrummet. Vetskapen att samtliga deltagare i experimentet skulle få sitt uppförande skriftligen bedömt av läraren gjorde att de flesta valde att följa lärarens instruktioner, resonerar Björklund.

”Det glädjande med Milgrams experiment är att enbart ett fåtal av försökspersonerna valde att ifrågasätta lärarens auktoritet”, konstaterar Jan Björklund i sin debattartikel.

Liberalerna avser nu att inte bara att tillsammans med de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna driva igenom betyg i ordning och uppförande i svenska skolor. Utan också tillsätta en utredning om hur elchocker upp till 450 volt kan användas i studiefrämjande syfte.

Om skribenten
En jobbig värld av Lars Berge

Relaterad läsning

Hämtar fler artiklar