Färgglada knappar för en bättre skola Satir. En jobbig värld kan rapportera att Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund, vill införa smileys-terminaler på landets skolor. Foto: Creative commons/TT.

Satir Färgglada knappar för en bättre skola

Satir Svenska elever bör snarast erbjudas möjligheten att betygsätta sina kundupplevelser med hjälp av smileys i olika färger. Det anser Ulla Hamilton (M), vd för Friskolornas riksförbund.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Intresseorganisationen Friskolornas riksförbund anser att alltför många huvudmän, i huvudsak kommunala, misslyckas med att sätta tydliga kunskapsmål i skolan som följs upp systematiskt. Lösningen är enkel, menar vd Ulla Hamilton. Med hjälp av så kallade Smiley-terminaler går det att effektivt kartlägga hur kunderna upplever servicenivån inom svensk skola.

– Jag har sett liknande lösningar hos min lokala kemtvätt och matvaruaffär. Det tycks fungera alldeles utmärkt i dessa verksamheter som ju också är vinstdrivande, säger Ulla Hamilton i en kommentar.

Enligt Hamilton bör Smiley-terminaler placeras ut vid in- och utgången till samtliga svenska skolors klassrum och inom förskolan även i anslutning till sandlådan. Feedbacksystemet är helt trådlöst och gör det möjligt för skolväsendet att samla in sina kunders intryck av huvudmannens erbjudande med hjälp fyra olika smileys. Ovanför Smiley-terminalen bör en tydlig skylt med texten ”Vänligen betygsätt vår service idag” placeras. En grön glad gubbe markerar att kunden – det vill säga eleven – haft en positiv upplevelse. En röd arg gubbe att upplevelsen varit negativ. Däremellan finns en ljust grön gubbe (mestadels positiv) och en rosa gubbe (mestadels negativ) i totalt fyra betygssteg mellan glad och arg.

Medarbetarnas åsikter är värdefulla, anser Hamilton. Därför bör även svenska lärarrum utrustas med Smiley-terminaler, förslagsvis i närheten av kaffeautomaten.

Flera lärare och rektorer har uttryckt sitt missnöje med det rådande svenska skolsystemet som de anser leder till en ökad segregation i samhället. Medarbetarnas åsikter är värdefulla, anser Hamilton. Därför bör även svenska lärarrum utrustas med Smiley-terminaler, förslagsvis i närheten av kaffeautomaten.

– Är man missnöjd med sin upplevelse – exempelvis att en fjärdedel av alla elever går ut grundskolan med ofullständiga betyg – får man trycka på den röda arga gubben. Annars trycker man på grön gubbe, förklarar Hamilton.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) har sedan i oktober produktkatalogen över smiley-terminaler på sitt bord. Foto: TT.

Enligt egen utsago skickade hon produktkatalogen från företaget Happy or Not – den ledande aktören på den globala marknaden för mätningar av kundnöjdhet – till utbildningsminister Anna Ekström redan i oktober. Ulla Hamilton anser att det är ”häpnadsväckande” att inte skolinpektionen redan gjort en större upphandling.

Hamilton förutsätter att regeringen skyndsamt ser till att totalt hundratusen Smiley-terminaler placeras ut i svenska skolor, helst redan innan årsskiftet. Dessutom uppmanar hon regeringen att skyndsamt få ett lojalitetsprogram på plats för att belöna återkommande kunder i skolan med statusförmåner. Exempelvis i form av ett platinumkort eller uppgradering till Business Class. Där ligger många friskolor redan i framkant, enligt Hamilton. Redan idag finns möjlighet för kunden att samla poäng till en bonus på slutbetyget, ett så kallat ”glädjebetyg”.

Relaterad läsning

Hämtar fler artiklar