Parlamentet och rådet överens om nya arbetsmyndigheten Nu är parlamentet och ministerrådet överens: det blir en Europeisk arbetsmyndighet. Arkivbild: EU-parlamentet i Bryssel, AP Photo/Francisco Seco

Parlamentet och rådet överens om nya arbetsmyndigheten

EU-myndighet Svenskt nej räckte inte – EU har nu fått en europeisk arbetsmyndighet. Uppdraget blir att säkra att fri rörlighet på arbetsmarknaden sker på rättvisa villkor.
Ylva Nilsson
14 feb 2019 | 14:28
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

På torsdagen enades EU:s två lagstiftare om att skapa en europeisk arbetsmyndighet, ELA.
”För fri och rättvis rörlighet på arbetsmarknaden krävs tydliga och rättvisa regler – det har vi – men också så att reglerna genomdrivs,” sade parlamentets rapportör, Jeroen Lenaers (EPP), som ansåg att denna saknade pusselbit nu tillförs genom att ELA inrättas.

Myndigheten kommer lägligt i tiden. Antalet personer som arbetar i annat EU-land växer och är numera uppe i drygt 17 miljoner. Mer specifikt har antalet ”utstationerade arbetare” vuxit kraftigt sedan 2010. Med detta har följt anklagelser om fusk och mycket irritation mellan östeuropeiska och västeuropeiska länder.

På torsdagen rapporterade svenska Arbetsmiljöverket att antalet utstationerade till Sverige ökat med 50 procent sedan förra året och är nu uppe i cirka 107 000 rapporterade. 43 procent kommer från Polen och byggbranschen är största mottagare.

Den nya Arbetsmyndigheten ELA får enbart mandat att informera, stödja, medla och samordna. En webbportal ska informera om vilka villkor som gäller för att arbeta i olika EU-länder, att stödja handlar om nationella myndigheters kamp mot svartarbete och uppdraget att medla  gäller tvister mellan nationella myndigheter. Det sistnämnda är delvis ett franskt önskemål eftersom man anser att bland annat polska myndigheter motarbetar franska försök att genomtrumfa regler.

ELA ska också kunna samordna inspektioner från flera nationella myndigheter.

ELA som kommer att ha nationella ”sambandsmän” utposterade från varje land ska också kunna samordna inspektioner från flera nationella myndigheter. Här fick östeuropeiska länder igenom att det måste vara frivilligt att delta i en sådan inspektion. Ett land som nekar måste dock motivera varför.

Östeuropeiska länder fick också igenom att ELA:s mandat inte ska gälla arbetsförhållande inom transporter, vilket är en besvikelse för det europeiska facket.

Facken kan anmäla arbetsplatser

I ELAs styrelse kommer förutom medlemsländernas myndigheter att sitta fyra representanter från arbetsmarknadsparterna. Likaså kommer tio fackförbund ingå i ”stakeholders-gruppen”. Gruppen får möjlighet att anmäla arbetsplatser som de anser borde inspekteras i en samordnad aktion.

Etuc, de europeiska fackförbundens organisation, hälsade torsdagens överenskommelse med tillfredsställelse och skickade särskilt med att de räknar med att ELA kommer slå ned på fusk i form av brevlådeföretag och påstått egenföretagande.

I förordningen för ELA finns en passus om att myndigheten inte på något sätt får agera så att nationell arbetsmarknadslagstiftning eller kollektivavtal påverkas.

Ministern anmäld till KU

I Sverige har förslaget om en europeisk arbetsmyndighet varit omstridd sedan det kom i mars 2018, bland annat för att man har fruktat att det kan hota den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Riksdagens arbetsmarknadsutskott har hävdat att förslaget överskrider EU:s befogenheter eftersom problem med rörlighet på arbetsmarknaden borde lösas bättre nationellt men fick stöd bara av den polska riksdagen för den åsikten.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), vars parti ville stödja förslaget, har angripits för att inte följa riksdagsmajoritetens önskan att tydligt ta avstånd. Hon är anmäld till KU för detta.

Beslutet om ELA ska nu tas formellt i parlamentet och rådet, och det finns ambitioner att dra i gång aktiviteterna före årets slut. Dock har slagsmålet om var myndigheten ska placeras ännu inte startat och den typen av fråga har EU-ländernas regeringar ibland ägnat mycket tid åt.

Ylva Nilsson

/ Kontakta skribenten

14 feb 2019 | 14:28

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev