Ökat stöd för SD bland TCO-medlemmar

Partisympatier Det är dött lopp mellan Moderaterna och Socialdemokraterna i kampen om TCO-medlemmarnas gunst: 29,9 procent för båda partierna. Samtidigt har tjänstemännens sympati för Sverigedemokraterna växt under det senaste året.
Lennart Frykskog
2 jun 2016 | 16:07
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Det här framgår av SCB:s senaste partisympatiundersökning som publiceras i dag. Den bekräftar i stora drag att TCO-medlemmarnas uppfattningar avspeglar den svenska befolkningens preferenser.

Vad gäller enskilda förbund må det spreta åt olika håll, men när tjänstemännens sympatier vägs ihop i samlade mått på TCO-nivå brukar det motsvara ett tvärsnitt av svenska folket.

I majundersökningen får Moderaterna tjänstemännens (TCO) sympatier i hög grad: 29,9 procent, vilket är några (2,8) procent mer än vad befolkningen i sin helhet ger. Men alla avvikelser mellan TCO:s medlemmar och svenska befolkningen vad gäller de åtta partierna som ingår i mätningen är så små att de ryms inom felmarginalen – med ett betydande undantag.

SD större hos LO…

Sympatierna för Sverigedemokraterna, SD nådde tidigare upp till högst några få procent bland tjänstemännen. I dag säger 10 procent att de har starkast partisympati för SD – motsvarande siffra för maj 2015 var bara 5,7 procent.  Årets siffra är visserligen 3 procentenheter lägre än för hela befolkningen, men “gapet” är inte lika påfallande stort längre.  Även vid det näst senast mättillfället, i november 2015, uppgav var tionde TCO-medlem att de hade starkast partisympati för SD.

Bland LO-medlemmarna uppger i dag drygt 20 procent att de har starkast sympati för SD. Bland akademikerna i Saco är sympatin drygt 4 procent. Tjänstemännen i TCO lägger sig alltså mitt emellan dessa båda.

… och M större hos Saco

Ett motsvarande mönster finns även vad gäller sympatierna för S och M. 45 procent av LO:s medlemmar föredrar S och 31 procent av akademikerna står M närmast. Dessa båda partier är klart störst inom respektive grupp. TCO:s sympatier klyvs just nu i lika hög grad på båda de stora partierna.

Samtidigt som undersökningen om partisympatier gör SCB även en Val i dag-skattning där man frågar vilket parti de svarande skulle rösta på om det vore val i dag. Resultatet redovisades i förrgår, men den undersökningen bryts inte ned på mindre demografiska grupper, exempelvis facklig tillhörighet. En anmärkningsvärd skillnad mellan SCB:s båda undersökningar är att SD skulle få 17 procent av rösterna vid ett hypotetiskt val, mot 13 procent av sympatierna. S och M får däremot högre sympati- än valsiffror.

SCB:s undersökning av partisympatier

  • SCB stora partisympatiundersökning genomförs två gånger per år, i maj och november. Den visar i vilka demografiska grupper partierna har sina starkaste stöd. Partisympati är dock inte liktydigt med att man tänker rösta på partiet. Frågan som besvaras är vilket parti man står närmast. Data samlades in mellan 28 april och 26 maj.
  • Underlaget för SCB:s undersökningar har varit 4 838 svarande bland ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval med 9 033 individer. Bortfallet var 46,4 procent, som inte ville eller kunde besvara frågorna.

Lennart Frykskog

/ Kontakta skribenten

2 jun 2016 | 16:07

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev