Tjänstemän positivt inställda till EU

EU-medlemskap Stödet för EU är betydligt starkare bland akademikerna i Saco än hos arbetarna i LO. Tjänstemännen i TCO är likaså för EU. Bara var sjunde väljare skulle rösta för ett införande av euron i dag.
Lennart Frykskog
10 jun 2016 | 15:55
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I Storbritannien är utgången av folkomröstningen den 23 juni högst oviss, det väger jämnt, men i Sverige skulle potentiella Swexit-förespråkare sannolikt ha en brant uppförsbacke.

Betydligt fler svenskar (49 procent) är i huvudsak för än emot (23 procent) EU-medlemskapet. Påfallande många (27 procent) har ingen bestämd uppfattning.

Det här framgår av SCB:s senaste stora undersökning av EU-sympatierna. Den görs två gånger per år.

Folket mest positivt 2008-2010

Överlag har väljarnas blivit mer EU-positiva över de senaste 20 åren. Strax efter inträdet, 1996, var över hälften mot ett medlemskap, endast tre av tio för. Nu är bilden den motsatta. Allra mest positiv var dock EU-bilden under åren 2008–2010.

Två av tre Saco-medlemmar är för ett EU-medlemskap, medan drygt var tredje LO-medlem hyser samma uppfattning. Varannan tjänsteman i TCO är för ett medlemskap, ungefär samma siffra som för svenska folket.

Negativ inställning till euron hos alla grupper

Den svenska folkomröstningen 2003 om euron som ny valuta resulterade i ett tydligt nej: 56 mot 42 procent. Få ja-sägare lär gräma sig över resultatet.

Bara 15 procent vill ha euron i Sverige, och inställningen är i stort sett lika negativ bland medlemmar av skilda fackliga tillhörigheter.

Kvinnor är överlag mer skeptiska till EU och euron än vad män är.

Lennart Frykskog

/ Kontakta skribenten

10 jun 2016 | 15:55

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev