OECD: Datorer i skolan ger inte bättre resultat

Skolresultat Även om datorkunskaper är viktigt för arbetsmarknaden är det inte säkert att de hjälper inlärningen i skolan. Enligt en färsk rapport baserad på PISA-undersökningen verkar flitigt datoranvändande snarare försämra elevernas resultat.
15 sep 2015
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Att ha god datorvana är viktigt för dagens arbetsliv, och det är därför naturligt att skolelever får använda datorer för problemlösning och informationsinhämtning. Men enligt en ny OECD-rapport har de elever som använder datorer mest faktiskt sämre resultat än de som använder datorer mindre.

Rapporten bygger på PISA-undersökningen som genomfördes 2012. Förutom att på olika sätt relatera elevers prestationer i läsförståelse och matematik till hur mycket de använder datorer i skolan och hemma, har även prestationer i digital läsning och datorbaserad matematik mätts. Sverige hamnar nära OECD:s snitt i båda kategorierna medan Singapore toppar listan. De svenska eleverna är något bättre på digital läsning jämfört med andra länder som ligger på samma nivå när det gäller läsning av tryckt material.

I länder där det är mindre vanligt att elever använder internet i skolarbeten förbättras resultaten i läsning snabbare.

Enligt eleverna är de lärare som jobbar mest och bäst med elevfokuserade utbildningsmetoder, som grupp- och projektarbeten, de som oftast använder digitala resurser.

OECD:s slutsatser är att skillnader i förkunskaper hos både elever och lärare, svårigheter att hitta it-resurser av god kvalitet och dåliga pedagogiska förberedelser för hur teknologin ska inlemmas i lektioner och läroplaner gör att det blir ett glapp mellan förväntningar och verklighet när det gäller it i skolan. Samtidigt som det inte finns några tvivel om att skolväsendet behöver ge ungdomar ”digitala färdigheter” riskerar teknologin att stjälpa mer än hjälpa om den inte används på ett medvetet sätt i undervisningen.

I ett pressmeddelande om rapportens resultat påpekar Skolverket att mer än varannan lärare i Sverige vill ha mer kunskap om hur it kan användas som pedagogiskt verktyg och att myndigheten fått i uppdrag av regeringen att föreslå insatser för detta.

Det tycker German Bender, utredare inom utbildnings- och forskningspolitik på TCO, är bra.
– Det behövs mer kunskap, på klassrumsnivå, men också på ledningsnivå så man upphandlar rätt it-resurser och ser till att det finns bra strukturer för it-arbetet.

Samtidigt hoppas han att rapporten, vars slutsatser inte överraskade honom särskilt, inte ges alltför stor betydelse i diskussionen om läget för svensk skola.
– Det principiellt viktiga är att se till att skolan är jämlik. Det är verkligen inte det här som är problemet.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar