Ny forskning: Dålig effekt av aktiv arbetsmarknadspolitik Dålig lönsamhet på utbildningar inom arbetsmarknadspoltiken enligt aktuell forskning. Foto: flickr/Cybrarian

Ny forskning: Dålig effekt av aktiv arbetsmarknadspolitik

Arbetslöshet Arbetsmarknadsutbildningar och subventionerade anställningar är generellt varken effektiva eller ekonomiskt lönsamma. Det visar en ny IFAU-sammanställning av internationell forskning. Men IFAU menar ändå att det kan löna sig i vissa fall.
Karin Bromander
16 nov 2016
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Så kallad aktiv arbetsmarknadspolitik: att samhället erbjuder hjälp med att söka jobb, möjlighet till olika sorters praktik, arbetsmarknadsutbildningar och subventionerade anställningar är vanligt förekommande världen över. I Sverige finns genom Arbetsförmedlingen en rad olika insatser för den som är utan arbete, från CV-kurser till subventionerade nystartsjobb.

På uppdrag av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, har nu två forskare gjort en genomgång av forskningsläget internationellt vad gäller just aktiv arbetsmarknadspolitik. Forskningssammanställningen fångar in ett 80-tal mindre och större studier från hela världen, alltifrån bredare utblickar på åtgärder runtom Europa till mindre studier av specifika projekt i ett land.

Och i stort ser resultaten mörka ut för arbetsmarknadsåtgärder.

”Generellt sett ser det bistert ut för insatserna inom aktiv arbetsmarknadspolitik. På det stora hela har utvärderingar inte kunnat visa på att de är särskilt effektiva.” skriver rapportförfattarna.

Svårt att tolka de ekonomiska effekterna

– Det är självklart bitvis inte några upplyftande resultat. Det finns mycket att göra på området, säger Olof Åslund från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, som har beställt rapporten.

Han påpekar att det här dock rör sig om just en forskningssammanställning: syftet är att lyfta kunskapsluckor där framtida forskning kan ha en plats. Ett sådant område är de ekonomiska effekterna av aktiv arbetsmarknadspolitik, både för individ och för samhälle. Att rapportförfattarna konstaterar att det ser dåligt ut ska främst tolkas som att det helt enkelt finns för få kostnads- och intäktsanalyser, menar han.

– Sedan är det såklart så att om en åtgärd inte ger några positiva effekter är det svårt att säga någonting annat än att det kostar mer än vad det smakar.

Kan ge undanträngning av jobb

Någonting som särskilt lyfts är arbetsmarknadsutbildningar. Studierna som ingår i sammanställningen visar att effekterna av dem är små. I vissa fall syns inga effekter alls. Detta trots att de är väldigt kostsamma.

– Arbetsmarknadsutbildningar är en dyr insats. Det är viktigt att se för vem det faktiskt fungerar, och under vilka förhållanden. Men även om det kortsiktigt inte går att se några effekter kan det se annorlunda ut med tid, säger Olof Åslund.

Detsamma gäller subventionerade anställningar, säger han. Forskningsgenomgången pekar på att de visserligen kan ha stor betydelse för individen, men att de samtidigt kan tränga bort reguljära jobb. Olof Åslund säger att det även här handlar om vilka grupper som omfattas av dem.

– Just nu kan vi se att det finns en stor diskussion om hur nyanlända ska komma in på arbetsmarknaden. Om man kombinerar intensiv hjälp med att söka och matcha jobb med subventionerade anställningar kan vi se att det hjälper vissa grupper. Det är klart att det kräver resurser, men det kan trots allt löna sig om man kan vänta sig att gruppen i stället skulle kunna hamna i långvarigt bidragsberoende.

Viktigt möte med arbetsgivare

Hjälp med att söka jobb är någonting som delvis lyfts som positivt i forskningssammanställningen. Även om vissa av de studerade programmen för assistans med arbetssökande inte har gett speciellt stora resultat, finns det andra där de arbetssökande har blivit klart hjälpta.

– Intensiva insatser vad gäller sökning och matchning av jobb, att skapa ett nätverk och kontakt med arbetsgivare, det hjälper alla. Exponering för arbetsgivare är väldigt positivt, det vet vi mycket väl, säger Olof Åslund, IFAU.

Karin Bromander
16 nov 2016

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Länkad till från talespersonerkv.wordpress.com - "Därför har Kristna Värdepartiet den bästa ekonomiska politiken | KV-bloggen" 17 apr 2018:
    […] https://www.arbetsvarlden.se/ny-forskning-dalig-effekt-av-aktiv-arbetsmarknadspolitik/; se också; Sanandaji […] - Läs hela texten här

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar