Unga tror att de själva har lättare än andra unga att få jobb

15 dec 2015 | 15:43
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I en undersökning bland 1 000 personer mellan 16 och 30 år svarar nästan sex av tio (58 procent) att det är svårt för unga att få jobb i dag, och bara en av tio att det är lätt. Men på frågan om det är lätt eller svårt för en själv att få jobb är det bara hälften så stor andel, 27 procent, som anger att det är svårt och 36 procent att det är lätt.

Inga svarande anger att deras namn, kön eller utseende skulle vara ett hinder för dem att få jobb, men 7 procent säger att det mest negativa med arbetsmarknaden för unga i dag är diskriminering baserat på exempelvis kön eller utseende.

Något som också är motsägelsefullt i resultaten av undersökningen är att på frågan Hur viktigt är ett fast jobb för dig? är det hela 83 procent som anger 5 eller 4 på en femgradig skala där 5 är mycket viktigt och 1 inte viktigt alls. Men på en fråga om vad som är viktigt när man söker jobb är det bara var tionde som angett anställningsformen. Bland alternativen kommer det på först på nionde plats, långt efter topparna lön, att få jobba med något man brinner för, och arbetsmiljö.

Undersökningen är gjord av analys- och kommunikationsbyrån Insight Intelligence i samarbete med TCO, Botkyrka kommun, Akademikernas a-kassa och Thule Group. Den finns att läsa bland annat på TCO:s webbplats.

15 dec 2015 | 15:43
Nyheter
De viktigaste nyheterna en gång i veckan