Strandhäll vill ändra i föräldraförsäkringen före nästa val

4 feb 2016 | 15:15
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll presenterade i dag en ny föräldraförsäkringsutredning.

Målet med en översyn av föräldraförsäkringen är att den i högre grad ska bidra till jämställdhet på arbetsmarknaden och i föräldraskapet, och till goda uppväxtvillkor för barn. Den ska anpassas till dagens arbetsliv med egenföretagare och visstidsanställda, och till det moderna familjelivet med många olika familjekonstellationer. En av frågorna som ska prövas är om fler månader ska vikas för vardera förälder.

Den moderna föräldraförsäkringen i Sverige skapades för mer än 40 år sedan. Trots detta är det fortfarande mammorna som tar ut merparten av försäkringen, under barnets två första år är den andelen 90 procent.

Utredningen är inte parlamentarisk – uppdraget går till en ensam utredare, Lars Arrhenius, jurist med inriktning på barnrättsfrågor och generalsekreterare för organisationen Friends. Regeringens ambitioner är att utredningen ska kunna resultera i konkreta politiska beslut innan nuvarande mandatperiod är slut. Utredaren ska därför lämna en delrapport senast oktober 2016 och slutrapporten i oktober 2017.

4 feb 2016 | 15:15
Nyheter
De viktigaste nyheterna en gång i veckan
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev