Ökat antal sjukdagar

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Under andra kvartalet i år var antalet sjukdagar per anställd 1,32, visar nya siffror från SCB. Det är en ökning med 0,05 jämfört med samma period året innan. Även antalet sjukfall ökar. Det totala antalet under perioden var 1 535 884. 2015 var siffran 1 431 079.

6 sep 2016
Nyheter
De viktigaste nyheterna två gånger i veckan