Ny generaldirektör för Medlingsinstitutet

5 maj 2015
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Carina Gunnarsson, ordförande i Arbetsdomstolen, efterträder Claes Stråth som generaldirektör för Medlingsinstitutet i september.

Claes Stråth fick förlängt förordnande vid 65 års ålder och valde att stanna i arbetslivet till 67 år. När han slutar i juni har han varit Medlingsinstitutets generaldirektör den maximala tiden, i nio år.

Den nya generaldirektören Carina Gunnarsson har 18 års erfarenhet som ordförande vid Arbetsdomstolen.

5 maj 2015
Nyheter
De viktigaste nyheterna en gång i veckan