Industrifacken repeterar avtalskraven från förra året

28 okt 2016
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Facken inom industrin – Unionen, Sveriges ingenjörer, If Metall, Livs och GS – har samma kravnivå i sina gemensamma krav inför 2017 års avtal som för ett år sedan: 2,8 procent i ett ettårigt avtal. Facken inom industrin motiverar nivån med att 2,8 procent ger en långsiktigt hållbar reallöneökning som respekterar riksbankens inflationsmål på 2 procent. När förra avtalet slöts i våras hamnade nivån på 2,2 procents löneökning. Ökade avsättningar till arbetstidsförkortning, som deltidspension/flexpension, finns med även i år.

Svenskt näringslivs vice vd Peder Jeppson skriver i en kommentar att kraven riskerar att kosta tillväxt och jobb i hela näringslivet, och hänvisar till låg produktivitetsutveckling och förlorade marknadsandelar.

28 okt 2016
Nyheter
De viktigaste nyheterna två gånger i veckan