Fortfarande långt kvar till jämställd chefskår

11 maj 2016 | 14:55
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Med nuvarande förändringstakt kommer det att dröja till 2030 innan lika många kvinnor som män är chefer. Och de kvinnliga cheferna verkar oftast på lägre nivå, endast 16 procent av chefer på vd-nivå är kvinnor. Det visar Ledarnas jämställdhetsbarometer för 2016.

Störst ojämställdhet finns inom den privata sektorn där sju av tio chefer är män. Med nuvarande takt kommer det dröja till år 2043 innan lika många kvinnor som män är chefer inom den privata sektorn.

Läs mer i Ledarnas rapport ”Glastaket består – 50 år till jämställdhet på den högsta chefsnivån”

11 maj 2016 | 14:55
Nyheter
De viktigaste nyheterna en gång i veckan