Föreskriften om social och organisatorisk arbetsmiljö är nu beslutad

22 sep 2015 | 13:25
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Nästa år införs en föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Det beslutade Arbetsmiljöverket i dag. Föreskriften skickades ut på remiss för ungefär ett år sedan och remissinstanserna var mycket kluvna. I synnerhet arbetsgivarorganisationerna var negativa. Därför försenades beslutet. Men i dag bestämdes alltså att den nya föreskriften ska börja gälla från 1 mars 2016. Enligt den nya föreskriften ska arbetsgivaren se till att arbetsbelastning eller arbetstider inte påverkar de anställdas hälsa negativt. Det ska också finnas handlingsplan eller policy för hur kränkande särbehandling ska undvikas och vad som ska göras om det ändå förekommer.

22 sep 2015 | 13:25
Nyheter
De viktigaste nyheterna en gång i veckan
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev