Lätt för tjänstemän att hitta nya jobb

Omställning 9 av 10 arbetslösa tjänstemän som fått stöd från TRR Trygghetsrådet under årets första tre kvartal har gått vidare till nya jobb.
23 okt 2014 | 16:12
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Det är också något färre tjänstemän som har sökt stöd från TRR än motsvarande period i fjol, 11 689 jämfört med 13 198. 67 procent av de som gick vidare till ett nytt jobb fick tillsvidareanställning, 2 procentenheter fler än de första nio månaderna 2013.

Den vanligaste sektorn att få nytt arbete inom var service och handel, vilket är ett trendbrott. Tidigare har offentlig sektor varit den vanligaste nya arbetsgivaren.

– Vad vi ser är att den privata sektorn återhämtar sig, om än långsamt. Att stat, kommun och landsting inte längre är den viktigaste arbetsgivaren för uppsagda tjänstemän är ett tecken på det. Färre uppsagda tjänstemän och en något högre andel fasta jobb bland nyanställda är tecken på samma sak, säger Calle Leinar, VD TRR Trygghetsrådet i ett pressmeddelande.

23 okt 2014 | 16:12

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev