Läckta TTIP-dokument oroar inte svenska parterna Foto: Jonathan Deamer/Flickr
På Brandenburger Tor i Berlin har Greenpeace upprättat en glasbur där allmänheten kan gå in och läsa alla de läckta TTIP-dokumenten.

Läckta TTIP-dokument oroar inte svenska parterna

Handelsavtal En läcka från TTIP-förhandlingarna eldar på debatten kring det kontroversiella handelsavtalet. De svenska arbetsgivarna delar EU-kommissionär Cecilia Malmströms oro för motståndet. TCO är avvaktande positiv till förhandlingarna.
Gert Lundstedt
24 maj 2016
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

När Greenpeace häromveckan släppte läckta dokument från TTIP-förhandlingarna mellan EU och USA flammade diskussionen åter upp mellan de som vill och de som inte vill ha ett handelsavtal. Enligt Greenpeace visar de läckta dokumenten att EU-kommissionen förhandlar om sådant som inte är förhandlingsbart på områden som miljö, hälsa och livsmedel.
Men Anna Gustavsson, internationell sekreterare på TCO, tycker att det utifrån läckan är för tidigt att dra alltför långtgående slutsatser.

– Som facklig organisation fokuserar vi framförallt på att säkerställa att avtalet inte försämrar eller riskerar att försämra skyddet för arbetstagare. Och heller inte inskränker möjligheterna för stater att stärka det skyddet i framtiden.

Anna Gustafsson, TCO.

Anna Gustafsson, TCO.

Finns det något på arbetsrättsområdet som oroar i de läckta dokumenten?

– När det finns konkreta avtalstexter kommer vi att läsa dem noga och ta ställning till om de är bra nog.

Näringslivet och kommissionen pekar på missuppfattningar

Svenskt Näringsliv å sin sida är irriterade på Greenpeace.

– De kommer med rena lögner. Att säkerhetskraven skulle sänkas på olika områden är något man inte kan utläsa av de läckta dokumenten. Det finns inget att oroa sig för enligt vår uppfattning, säger Olof Erixon ansvarig för internationell handelspolitik på Svenskt Näringsliv.

TTIP-förhandlingarnas ansvarige kommissionär Cecilia Malmström reagerade omedelbart på de läckta dokumenten och kallade det en storm i ett vattenglas. På sin blogg skrev hon att det finns en rad missuppfattningar om det som läckts, och underströk att det inte rör sig om ett slutförhandlat dokument utan om parternas förhandlingspositioner.

Kommissionen oroade över motstånd från medlemsländerna

Men motståndet i EU-länderna växer mot handelsavtalet. Till exempel menar 70 procent av tyskarna att ett avtal skulle vara till nackdel. Siffror som Cecilia Malmström i en intervju med Sveriges Radio sa sig vara bekymrad över. Men än mer bekymrad är hon över att medlemsländer som gett kommissionen förhandlingsansvar samtidigt inte tar tillräckligt ansvar för att försvara förhandlingarna på hemmaplan. Till exempel har socialistregeringen i Frankrike skärpt tonen mot avtalet inför presidentvalet 2017.

Olof Erixon, Svenskt Näringsliv

Olof Erixon, Svenskt Näringsliv.

Olof Erixon på Svenskt Näringsliv ger Malmström rätt.

– Medlemsstaternas regeringar måste prata sig varma för avtalet. Det är inte kommissionens uppgift. Den verkställer bara medlemsstaternas vilja.

Sveriges rödgröna regering får godkänt av arbetsgivarna.

– Ansvarige ministern, Mikael Damberg har vid olika tillfällen sagt att vi självklart ska ha ett avtal, att man bevakar svenska intressen och inte sänker säkerhetsavtalen i Europa, säger Olof Erixon.

Har tagit till sig fackliga synpunkter

Anna Gustavsson på TCO framhåller att TTIP måste diskuteras öppet och ärligt av både medlemsländerna och kommissionens representanter, och att de måste vara tydliga med vad avtalet faktiskt kan komma att innebära.

– Som att det kan få konsekvenser som man inte tycker är optimala. Eller att det finns risker, men att man ändå kanske anser att de positiva effekterna av avtalet överväger så pass att man bedömer att det är värt det.

Vissa frågor är dock, framhåller hon, såklart inte förhandlingsbara och det måste säkerställas att de inte förhandlas bort. Hon betonar vidare att kommissionen varit öppen för inspel vad gäller de arbetsrättsliga delarna.

– Man har tagit till sig våra förslag och använt dem i de textförslag som kommissionen lagt fram när det gäller hållbarhetskapitlet och det tycker vi naturligtvis är mycket positivt och klokt.

Svenskt Näringsliv menar att ett uteblivet TTIP-avtal skulle vara allvarligt för svensk ekonomi.

– Det skulle få långsiktiga konsekvenser för ekonomin och arbetstillfällena i Sverige, säger Olof Erixon.

Han framhåller och lovordar att svensk fackföreningsrörelse haft en realistisk syn på export.

– Fackföreningsrörelsen har insett att Sverige är en liten spelare och att om vi ska bevara vårt välstånd måste vi exportera.

Oense om vad avtalet betyder för arbetstillfällen

Svenskt Näringsliv uppskattar att ett avtal skulle öka handeln med 20 procent. TCO menar dock att det inte är någonting som går att säga säkert.

– Vad exakt ett TTIP-avtal kan leda till när det gäller arbetstillfällen är omöjligt att säga, menar Anna Gustavsson.

Men hon framhåller ett möjligt exportområde, som då i förlängningen skulle kunna leda till fler jobb i EU och i Sverige.

– Ökat tillträde till den offentliga upphandlingen i USA skulle kunna vara mycket positivt för svenska företag.

Relaterad läsning

Gert Lundstedt

/ Kontakta skribenten

24 maj 2016
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar