Många kvinnor har redan provat Timbros sjukförsäkring Ali Esbati, Vänstepartiet, om sjukförsäkringen. Foto: TT

Krönika Många kvinnor har redan provat Timbros sjukförsäkring

Krönika Försäkringskassans förslag till utslitna kvinnor att ta "enkla jobb" som att "sortera papper" är redan kostsamt för samhället. Timbro vill nu ha mer av den varan, skriver Ali Esbati (V).
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Den som vill veta vilka offentliga välfärdstjänster, eller andra jämlikhetsdrivande och demokratistärkande system som står på tur att angripas hårdare högerifrån, bör alltid konsultera det organiserade kapitalets tankesmedja Timbro. Timbro har, som man själv konstaterade vid 20-årsjubileet 1998, ”råd att anlägga det långa perspektivet och upprepa sin kritik som en drucken papegoja, ända tills den börjat göra intryck”. Detta är förstås särskilt viktigt när ”kritiken” måste trotsa fakta och beprövad erfarenhet.

I juni publicerade Timbro i denna anda ett ”briefing paper”; ”En tickande kostnadsbomb: Därför måste sjukförsäkringen reformeras”. Här kan man läsa att sjukskrivningar kostar samhället enorma summor. ”Dessa resurser behövs istället för att återbygga och stimulera tillväxt efter den ekonomiska krisen”, hälsar Timbro.

Sjukförsäkringen har i flera omgångar hårdhänt försämrats.

I verkligheten har ”kostnadsbomben” snarare imploderat. Utgifterna i statens budget för ”sjukdom och funktionsnedsättning” har minskat systematiskt ända sedan början av 1990-talet i relation till den svenska ekonomins storlek. Som andel av BNP har dessa kostnader gått från närmare sju procent till ungefär 2,5 procent. Sjukförsäkringen har i flera omgångar hårdhänt försämrats. Fler blir fattiga när de drabbas av långvarig ohälsa.

Det finns förvisso samhälleliga kostnader förknippade med fysisk och psykisk ohälsa – som inte fångas i statens utgiftskolumner för sjukförsäkringen. Två fall, händelsevis hänförliga till mig närstående kvinnor, kan få illustrera.

P, ca 60, arbetande heltid inom kommunal förvaltning. Olika förslitningsbesvär gör det sammantaget svårt att arbeta koncentrerat utan smärtor. Läkare rekommenderar sjukskrivning på 25 procent för att möjliggöra återhämtning. Närmaste chef ser detta som en god lösning och vill gärna lägga tillrätta för P, som är erfaren och uppskattad. Försäkringskassan menar dock att deltidssjukskrivning inte kan komma i fråga utan föreslår att P säger upp sig och ställer sig till arbetsmarknadens förfogande för ett ospecificerat ”enkelt jobb” som hon, oklart hur, kan utföra på heltid utan smärtor. Resultatet är att P trappar ned sin arbetstid på egen bekostnad – alltså betalar med lägre lön, försämrad pension och urholkad tillit till samhället.

Försäkringskassan önskar dock – i konflikt med onkolog och annan läkare – att M istället söker sig till ett heltidsarbete som hon kanske kan klara av, exempelvis med att ”sortera papper”.

M, ca 45, i inledningen av heltidssjukskrivning från ansvarstyngt legitimationsyrke på grund av utmattningssymptom, får cancerdiagnos. Genomgår cellgiftsbehandling och strålning. Ser efter tungt år fram mot att börja trappa upp yrkesaktivitet. Försäkringskassan önskar dock – i konflikt med onkolog och annan läkare – att M istället söker sig till ett heltidsarbete som hon kanske kan klara av, exempelvis med att ”sortera papper”. Detta kostar M inledningsvis i stukad hälsa och fördröjd rehabilitering. Det är inte aktuellt för henne att lämna sitt yrke, så ett oförändrat besked från Försäkringskassan skulle behöva betalas genom lägre inkomster – just i den livssituation som försäkringen är till för att täcka upp.

Det finns betydligt mer horribla exempel än dessa. Men fall som P och M kan räknas i tusental. Det är just så den svenska sjukförsäkringen fungerar idag: Många människor bidrar, genom att nalla på sin privatekonomi och sina kroppar, till att bekosta den ”besparing” av offentliga utgifter som Timbro önskar forcera för att ”stimulera tillväxt”.

De viktigaste nyheterna en gång i veckan
Nyheter

Utformningen av sjukförsäkringen handlar om grundläggande samhälls- och människosyn. Det blir på intet sätt samhällsekonomiskt billigare att förvägra människor ekonomiskt stöd vid sjukdom och nedslitning – tvärtom. Men det blir möjligt för samhällets ekonomiskt välsituerade – Timbros fåtaliga men välborna uppdragsgivare – att mäla sig ur det gemensamma ansvaret för detta. En sådan klassinstinkt stöttas gärna upp av vanföreställningar hos välavlönade med goda möjligheter till vila och återhämtning, att de själva klarar sig, trots att de ju minsann jobbar hårdast.

Verkligt problematiskt blir det när också den officiella politiken kantrar ditåt. Det bisarra Timbro-förslaget om att ”Försäkringskassan åläggs ett tydligt mål för vad som är en acceptabel nivå på sjukfrånvaron, likt Riksbankens inflationsmål”, har till exempel redan varit socialdemokratisk regeringspolitik. Även om den nu delvis har justerats efter flera år av politisk kamp, återstår stora brister med Försäkringskassans regelverk. En sådan självbesegrande anpassning till högerns samhällssyn och retorik ger en tickande misstroendebomb. Att desarmera dem i tid bör vara en uppgift att enas om för alla progressiva krafter.

Om skribenten
Riksdagsledamot, Vänsterpartiet

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
 1. Av Tobias 29 sep 2020:

  Enda möjligheten att få en rättssäker och rättstrygg försäkring är att ge alla dem som skadas på jobbet en advokat eller jurist som står fri från LO-TCO-rättskydd och kan ställa krav på Försäkringskassan och för den delen AFA – Försäkring AB.

  Vi alla som har betalat vår arbetsskadeförsäkring och skatt till socialförsäkringen har blivit så grundlurade på vår rätt till ett tryggt liv både ekonomiskt och rätt till densamma, dvs. livränta.

  Arbetssjuka är chanslösa mot fackets jätte, försäkringsbolaget Afa. Samtidigt som få utslitna får del av pengarna betalar bolaget tillbaka miljarder till arbetsgivarna. Dagens Arbete och Kommunalarbetaren har granskat sveket mot de arbetssjuka.

  Arbetsskadeförsäkringen är vår näst äldsta socialförsäkring. Den tillkom år 1916. För det första bör arbetsskadeförsäkringen bli en primär försäkring för att synliggöra vilka kostnaderna är för arbetsskador.

  För det andra bör arbetsskadeförsäkringen bli en försäkring genom att den offentliga och avtalsförsäkringarna slås samman. Det kan sedan vara staten eller avtalsparterna som administrerar den, men den måste täcka alla oavsett om företaget har kollektivavtal eller inte. Vi kan här lära oss av det system man har i Finland.

  Man saknar trots detta möjlighet att få ett juridiskt ombud eller advokat som betalas av försäkringen vid arbetsskador eller sjukdom som beror på arbetet.
  Sedan borde man inte ha ett taleförbud dvs att man inte kan stämma företaget för arbetsskadorna.

  Detta glöms här, men å andra sidan vem lyssnar på småfolket som har varit i dessa omständigheter rent praktiskt? För nu pratar vi filosofiskt och teoretiskt om socialförsäkringarna.
  Staten går med vinst på socialförsäkringarna. Men våra företrädare gör ingenting för att se till så att lagen följs i socialförsäkringen. Socialförsäkringar som till exempel sjukersättning/livränta/sjukpenningen beskrivs ofta som stora kostnader för staten. Men tvärtom mot vad många tror så tjänar statskassan miljarder på försäkringarna – varje år.

  Förklaringen är att staten tar ut mycket mer i avgift för socialförsäkringen än vad som betalas ut till kunderna ? det vill säga folket. Det är fel. Avgifterna ska enbart finansiera själva socialförsäkringarna. Tar man ut en avgift för en sjukförsäkring så ska den inte användas till något annat, det är så lagstiftningen är formulerad,
  Statens överskott på socialförsäkringarna väntas bli följande de närmaste fyra åren. Totalsumman hamnar på nästan 90 miljarder kronor.
  Regeringar har använt socialförsäkringen till att finansiera helt andra kostnader. Men att i dag använda överskottet från sjukförsäkringen för att sänka skatter är något helt annat,
  Politikerna väljer att sänka skatten hutlöst för de som tjänar mest och sedan skär ner och underminerar förutsättningarna för en trygg sjukförsäkring.

  Drygt 40 år efter det historiska avtalet får bara en liten del av dem som anmäler en arbetssjukdom sin skada godkänd. Fackens och arbetsgivarnas försäkringsbolag har samtidigt så mycket pengar på hög att 40 miljarder kronor har betalats tillbaka till arbetsgivarna.
  De arbetssjuka är förlorare i 2000-talets arbetsliv. 72 procent av alla som drabbades av en så kallad arbetssjukdom (till exempel förslitning) 1990 fick skadan godkänd. Femton år senare var siffran 16 procent.

  Av dem som anmält att de blev sjuka 2014 har hittills bara 3 procent fått arbetssjukdomen godkänd. Handläggningstiderna är långa och siffrorna kommer enligt Afa att höjas.
  Så hur viktig är försäkringen för den som råkar riktigt illa ut? Varje skadad bär naturligtvis sin egen historia.

  Den som kliver in i Afa Försäkrings lokaler i centrala Stockholm möts av vackra designmöbler och en inbyggd ljusgård med porlande vattenbassäng. Fackens och arbetsgivarnas försäkringsbolag har i dag 198 miljarder kronor i samlade tillgångar.

  Vi är här för att undersöka hur Afa ser på situationen och för att få svar. En som har funderat mycket på det här är Lennart Stéen, 76. Han är en av Sveriges främsta experter på den avtalade arbetsskadeförsäkringen. Redan under tidigt 70-tal var han, som utredare och ombud, med och hjälpte skadade och sjuka på arbetsplatserna.
  Han säger att anledningen till att försäkringen växte fram är enkel: det statliga skyddet var för dåligt, och kraven från facken handlade om att arbetsgivarna måste vara med och betala. Företagen fick sitt, de skulle slippa bli stämda av sjuka anställda. Och arbetarna skulle på ett smidigt och enkelt sätt få ersättning.

  Människor som blev utslitna av jobbet skulle inte förlora någon inkomst.
  Försämringen av den statliga försäkringen borde, enligt Stéens synsätt, ha lett till att facken pressat arbetsgivarna att ta ett större ansvar. Så har det inte blivit.

  Det skapar stora luckor i skyddet. Om inte samhället tycker sig ha råd, och om arbetsgivaren är skyldig till skadorna, då ska arbetsgivaren självklart betala för dem, anser Lennart Stéen.

  I rättvisans namn borde skadade åtminstone ha möjligheten att dra företaget inför domstol, säger han. Men precis så ser det ut. Möjligheten att driva försäkringsärenden mot arbetsgivarna förhandlades i stort sett bort 1973. Parterna kom då överens om ett så kallat taleförbud: arbetarna fick inte stämma företaget på skadestånd.

  1979 kostade försäkringen 0,52 procent av lönesumman. Tjugo år senare sjönk premien kraftigt, och de senaste sex åren har kostnaden för arbetsgivarna bara varit 0,01 procent. En tiotusendel av lönesumman.

  Det betyder inte att Afa Försäkring håller på att tömmas. Tvärtom. Bolaget har sedan flera år tillbaka fått allt generösare undantag från Finansinspektionen, och får lägga extra pengar i en ”reserv”. När undantaget inte räcker till måste pengarna antingen beskattas eller ta vägen någon annanstans. Och då kan det bli som för några år sedan. Stora belopp går i retur till företagen. Afa har betalat tillbaka 40 miljarder kronor till arbetsgivarna de senaste fem åren.

  Så här ser det alltså ut? Varför? Det är ett cyniskt spel med arbetsskadade som spelbrickor. Vill man så kan man. Men detta är två parter som hellre ser till sina egna intressen och inte till vad försäkringen skall vara. Man vill inte ge försäkrade deras rätt. Och man önskar inte heller att utge vad som rättmätigt tillfaller skadade i arbetet. Sedan skyller man på Försäkringskassan. Men man är inte säker hur man adekvat bedömer arbetsskadade. Devisen är från FK ”oberoende och opartisk”. Fundera över detta och se om detta är sant.

  Försäkringskassan är en part i tvister och dom hävdar att du som skadad har bevisskyldighet vid arbetsskador.
  Lägg denna bevisbörda på FK som myndighet, så slipper man höra ”du kan alltid överklaga om du inte är nöjd”. För så heter det från försäkringskassan.
  Sedan kan AFA betala ut ersättning vid arbetsskador men detta görs inte heller för man anser att politiska direktiv skall styra verksamheten där.
  Inte mycket till rättssäkerhet eller rättstrygghet inte. Mycket munväder och ingen verkstad från LO-TCO rättsskydd och övriga inom rörelsen.

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar