Kristersson talade om sin mamma på TCO:s kongress Statsminister Ulf Kristersson målade upp en mörk bilöd av Sverige på TCO:s kongress. Foto: Eva Edsjö.

Kristersson talade om sin mamma på TCO:s kongress

TCO-kongress Det var en mörk bild av Sverige som statsministern målade upp i sitt tal på TCO:s kongress, säger statsvetaren Magnus Hagevi.
Göran Jacobsson
9 maj 2023
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Idag tisdag håller TCO kongress. Kongressen valde om Therese Svanström som ordförande. Även förste vice ordförande Peter Hellberg, Unionen och andre vice ordförande Veronica Magnusson, Vision, valdes om av de 130 ombuden.

I sitt tal tog statsministern avstamp i sin egen mammas klassresa. Hon var den första i släkten som tog studenten och senare utbildade hon sig till lärare i Lund. Ulf Kristersson berättade om delar av regeringens politik. Han lyfte bland annat fram att regeringen ska sänka skatten för dem med låga inkomster när det ekonomiska läget tillåter.

Måste flytta dit jobben finns

Han pratade om bidragstak, kontroll av fusk och bättre matchning på arbetsmarknaden. Han tog upp om utbildning, omställning och yrkesutbildning senare i livet samt att Arbetsförmedlingen ska se till att arbetslösa flyttar till jobben

− Fler måste flytta dit jobben finns. Det har människor gjort i alla tider., sa statsministern.

Han pratade om att få ordning på arbetskraftsinvandringen, att regeringen höjer lönegolvet till medianlönen för arbetskraftsinvandrare och stramare kontroll på invandringen.

Ulf Kristersson pratade också om hot och våld mot journalister, socialsekreterare och blåljuspersonal. Regeringens svar är skärpta straff för sådana brott.

Morfar var snickare

Han knöt ihop det hela genom att prata om sig själv, sin mamma, sin morfar snickare och TCO:s medlemmar som samhällsbärare.

− Jag hoppas att med ökade drivkrafter att arbeta, bättre matchning och tryggare arbetsplatser kommer fler i Sverige vilja bli samhällsbärare, sa Ulf Kristersson.

TCO:s ordförande Therese Svanström saknade klimatfrågan och resonemang om pensioner.

− Det är oklart vad han menar med bidragstak och problemen med bidrag, säger hon.

Det är oklart vad han menar med bidragstak och problemen med bidrag.

Det behövs utbildning för att få utlandsfödda i arbete, menar Therese Svanström, ordförande TCO.

Therese Svanström vänder sig också emot statsministerns beskrivning av invandrare som problem. Enligt henne handlar det om möjligheter och att det behövs utbildning för att få utlandsfödda på arbetsmarknaden. Samtidigt tycker TCO:s ordförande att det är bra att Ulf Kristersson så tydligt ser problemen med hot och våld för många av TCO-förbundens medlemmar. Dessutom tycker hon det var positiv att statsministern tydligt tog upp behovet av omställning och utbildning.

Talet var mer vridet än vanligt mot offentlig sektor och statsministern försökte i sitt tal visa att Moderaterna är något för tjänstemän.

Okontrollerad invandring

Magnus Hagevi är professor i statsvetenskap vid Linneuniversitetet i Växjö. Han anser att statsministerns beskrivning av Sverige var mörk och negativ med svag ekonomi, okontrollerad invandring som skapar oordning på arbetsplatserna − ett våldsamt samhälle där det behövs mer kontroll och trygghet.

− Det fanns inga nyheter i hans tal. Talet var mer vridet än vanligt mot offentlig sektor och statsministern försökte i sitt tal visa att Moderaterna är något för tjänstemän, säger Magnus Hagevi.

Han säger att statsministern vill ge en konservativ bild av samhället och förespråkade politiska lösningar med kontroll, rörlighet på arbetsmarknaden, minskad invandring och strävan efter ökad trygghet.

TCO:s 27:e kongress

Det är TCOs 27:e kongress och den äger rum på Quality Hotel Globe intill Globen i Stockholm. TCO har kongress var fjärde år. Det är ungefär 130 delegater från de 12 TCO-förbunden på kongressen. De kommer i första hand att utse ordförande, förste vice ordförande och andra vice ordförande för TCO. De enda kandidaterna är de som redan har uppdragen - ordförande Therese Svanström, förste vice ordförande Peter Hellberg och andra vice Veronica Magnusson. Resten av TCOs styrelse utser förbunden och det är som regel förbundens ordföranden. Kongressen tar inte ställning till några motioner eller resolutioner. Det är ett möte under två dagar, där huvuddelen är en förbundskonferens för att diskutera hur förbunden rekryterar fler förtroendevalda.

+ Expandera

Kritik mot tjänstemannaansvar

TCO:s ordförande Therese Svanström inledde kongressen. Hon tog då bland annat upp möjligheten att ställa om och efterlyste utbildningsplatser av hög kvalitet i hela landet. Hon pratade även om att trygghetssystemen − a-kassan, sjukförsäkringen och pensionerna − måste fungera även för tjänstemän. Dessutom lyfte hon fram vikten av en bra arbetsmiljö och pekade bland annat på att sjukskrivningstalen för psykisk ohälsa är höga.

Hon kritiserade även regeringens förslag på utökat tjänstemannaansvar och pekade på att det redan finns sådana regler.

Klimatråd inrättades

På kongressen lanserar TCO även ett nytt klimatråd, som både kan ses som självkritik och kritik av regeringen. En tanke är att facken ska ta mer ansvar för klimatet. Dessutom kritiserade för några veckor sedan TCO, LO och Saco regeringen för dess klimatpolitik som facken anser är alltför passiv och oroande eftersom utsläppen tillåts öka för första gången på 20 år.

Johan Pehrson erbjöds prao

TCO erbjuder även arbetsmarknadsminister Johan Pehrson en prao-plats som socialsekreterare i Järfälla. Tanken är att visa honom socialsekreterarnas utsatta arbetssituation.

Göran Jacobsson
9 maj 2023

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar