Handläggare på AF hotade skjuta chef En handläggare på Arbetsförmedlingen hotade att döda såväl chef som HR-partner. Foto: Johan Nilsson / TT

Handläggare på AF hotade skjuta chef

Jobbfel En handläggare på Arbetsförmedlingen hotade att skjuta sin chef. Handläggaren har i efterhand sagt att hon använder uttrycket för att beskriva frustration.
11 sep 2023
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Det var i början av sommaren som en handläggare på Arbetsförmedlingen satt i möte med ett skyddsombud.

Mötet skulle handla om ett annat möte, som skulle ske dagen efter. Där skulle en enhetschef och en person som jobbar med HR delta.

Under mötet säger handläggaren att hon vill skjuta de båda. Det som hänt har både incidentrapporterats och polisanmälts.

Nu anmäls handläggarens fall till personalansvarsnämnden, där nämnden får ta ställning till om hon ska få en varning och eventuellt löneavdrag.

”Hade sovit dåligt”

Straff vid tjänstefel

Disciplinpåföljder enligt lagen om offentlig anställning är varning och löneavdrag. Man kan inte samtidigt få flera disciplinpåföljder. Löneavdrag får göras för högst trettio dagar. Löneavdraget per dag får uppgå till högst 25 procent av daglönen.

+ Expandera

Enligt anmälan har handläggaren betett sig hotfullt och på ett sätt som ”inte är förenligt med Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier”.

Handläggaren, som jobbat på myndigheten i tre år, uppger att hon sovit dåligt när det hände. Och att hon använder uttrycket ”att skjuta någon” i stället för köns- eller svärord.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar