Guatemala pressas från två håll att förbättra arbetsrätten Moises Castillo/AP Photo
Guatemalas nya president Jimmy Morales tillsammans med sin fru Hilda Marroquin efter att han svurit presidenteden.

Guatemala pressas från två håll att förbättra arbetsrätten

Arbetsrätt Två pågående internationella insatser mot Guatemalas brott mot arbetsrätt och arbetstagares rättigheter kan helt komma att förändra internationellt fackligt och arbetsmarknadsarbete.
Karin Bromander
15 feb 2016 | 15:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

För ett år sedan satte USA igång en helt unik rättsprocess: man valde att dra Guatemala inför rätta eftersom landet brutit mot de klausuler om arbetsrätt som finna inskrivna i handelsavtalet CAFTA (Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement). Frihandelsavtalet mellan USA och ett antal länder i Centralamerika undertecknades 2006 och var det första i sitt slag att ha ett helt kapitel om arbetsrätt samt ett för hållbarhet. Kapitlen är dessutom länkade till klausuler om skiljedomsförfarande, vilket har kunnat öppna för just den typen av rättsprocess som nu pågår.

Hösten 2015 avgick Guatemalas president efter att ha arresterats för bedrägeri och korruption. I januari i år valdes en ny regering. Enligt Ricardo Changala, jurist och ansvarig för fackliga biståndsinsatser i landet, har regeringspartiet ännu inte lyft arbetsmarknadspolitiska frågor, varken i valrörelse eller efter makttillträdet. Men de kommer tveklöst att bli en viktig del av deras styre.
– Oavsett utfallet i konflikten med USA kommer regeringen att vara tvungen att hitta system för att implementera de arbetsmarknadslagar som redan finns, och att på andra sätt åtgärda de enorma problem som finns på arbetsmarknaden i dag, säger han till Arbetsvärlden.

ILO övervakar noga

Parallellt med konflikten USA-Guatemala har FN-organet ILO satt in stora insatser för att landet ska förbättra arbetstagares villkor. ILO har under ett antal år haft stark närvaro i landet för att kontrollera att bland annat tillräckliga institutioner finns för att arbetsmarknadslagar ska kunna implementeras i landet. Organisationen stöder också på andra sätt arbetstagare och arbetsgivare att etablera en fungerande arbetsmarknad. I slutet av förra året beslutade ILO att utöka sin närvaro i landet ytterligare för att bevaka processen mot bättre villkor på landets arbetsmarknad.

– Att ett land på detta sätt genomgår två internationella processer med samma mål är helt unikt. Processerna är helt olika men samtidigt två sidor av samma mynt. Och de har gemensamt att facket i båda fallen var initiativtagare till att sätta igång processen, i den ena det guatemalanska facket och i den andra det amerikanska, säger Ricardo Changala.

Förbättringar för arbetstagare att vänta

Rättsprocessen mellan USA och Guatemala skulle egentligen ha avslutats i december, men har skjutits upp till senare i vår, förmodligen i april-maj. Allt talar dock för att skiljedomstolen kommer att döma till USA:s fördel, men exakt hur den domen sedan ser ut är ännu inte klart. Som svagast skulle det kunna bli en rekommendation om att Guatemala måste följa skrivelserna i avtalet som helhet, men Ricardo Changala tror att de kommer att vara mer detaljerade än så och beskriva exakt vad som måste åtgärdas i landet. Han säger att regeringen förmodligen sedan kommer få en viss tid avsatt för att åtgärda problemen. Lyckas de inte kommer de vara tvungna att avsätta stora summor, upp mot 15 miljoner dollar om året, öronmärkta för just arbetsmarknadsåtgärder i landet. Så hur än utfallet blir kommer situationen för arbetstagare i landet att bli bättre.

Att regeringen ansvarar för att arbetsmarknadslagar efterföljs och att fungerande rättssystem etableras är dock bara ena sidan av den nuvarande utvecklingen för arbetsmarknaden i Guatemala. Den pågående rättsprocessen har gjort företagen i landet mycket nervösa. Ett utfall där USA ges rätt i sina yrkanden skulle kunna få stora konsekvenser för främst textilindustrin, gruvnäringen och den kulturella sektorn – alla delar av Guatemalas ekonomi som förlitar sig starkt på export till USA och konkurrens med amerikanska företag.

– På vissa sätt är det företagen som är motparten till USA snarare än den guatemalanska regeringen. De trodde från början att klausulerna i handelsavtalet inte spelade någon roll, att de kunde fortsätta att trampa på arbetstagare och konkurrera med amerikanska företag genom usla villkor för arbetare. Men nu inser de att de måste förändras, säger Ricardo Changala.

Kan få följder i andra länder

Utfallet för båda processer kommer att ha mycket stark inverkan på framtida internationellt arbetsmarknadsarbete, menar Ricardo Changala. Styrkan i båda processerna betyder att de definitivt kommer att ge resultat. Det skulle bevisa att internationella insatser för arbetsrätt kan få effekt genom så radikalt olika processer som fackligt arbete och skrivelser i frihandelsavtal.

­– De pågående dispyterna är inte bara viktiga för USA och Guatemala, utan kan komma att till exempel ha inverkan på framtida handelsavtal världen över. Vi vet ännu inte exakt vad skiljedomstolens beslut kommer att säga, men för fackföreningsrörelsen kommer detta att leda till ett nytt steg i landet, och att regeringen faktiskt är tvungen att ta hand om situationen.

Guatemala är enligt ett flertal rankningar det värsta landet i världen för arbetstagare och fackligt aktiva. Enligt den amerikanska fackliga centralorganisationen AFL-CIO har 72 fackligt aktiva blivit mördade i landet sedan CAFTA skrevs under 2006.
– Varenda överträdelse mot mänskilda rättigheter, mot arbetstagares rättigheter du kan tänka dig, de sker i Guatemala. Från mord på fackliga ledare till sexuella trakasserier, till tvångsarbete. Allt detta försiggår i Guatemala, säger Ricardo Changala.

Karin Bromander

/ Kontakta skribenten

15 feb 2016 | 15:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev