USA i historisk arbetsrättskonflikt

Arbetsrätt USA håller just nu på att dra Guatemala inför rätta eftersom landets usla arbetsförhållanden strider mot överenskommelser i ett handelsavtal. Målets process och eventuella sanktioner kommer att ha stor betydelse för hur arbetsrätten i TTIP utformas.
USA i historisk arbetsrättskonflikt
Alex Nicolau Garcia, LLDP.
1 apr 2015 | 11:15
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

2006 tecknades handelsavtalet CAFTA (Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement), mellan USA och ett antal länder i Centralamerika. I det står inskrivet vissa krav om arbetsrätt, precis som i de flesta internationella handelsavtal. Sedan avtalet tecknades 2006 har dock Guatemala systematiskt brutit mot klausulerna om arbetsrätt, och USA drar nu därför landet inför rätta i en skiljedomstol.

Första gången modellen med skiljedomstol prövas

Principen om en skiljedomstol för att avgöra arbetsrättsliga mål är praxis i de handelsavtal som USA undertecknar, men har aldrig förut prövats i praktiken. Hur den rättliga processen nu läggs upp, och vilket straff som kommer att utdömas kommer därför att ha stor bäring för hur liknande klausuler sedan utformas i TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), det handelsavtal mellan EU och USA som just nu är under förhandling.
− Arbetsrättsklausulerna brukar vara symboliska, men nu markerar USA att det faktiskt också är viktigt att de följs. Eftersom det är första gången modellen med skiljedomstol prövas kommer utfallet ha stor betydelse för framtida handelsavtal, säger Alex Nicolau Garcia, programdirektör för det fackliga utvecklingssamarbetsprogrammet Labour Law Development Program.

72 mord på fackligt aktiva sedan 2006

Enligt den amerikanska fackliga centralorganisationen AFL-CIO är Guatemala världens farligaste land att vara fackligt aktiv i. Den som engagerar sig fackligt har stor risk att bli avskedad från sitt jobb. Risk finns också för att bli kidnappad och mördad om du organiserar arbetare inom lantbruk eller byggindustrin. Enligt AFL-CIO har 72 fackligt aktiva blivit mördade sedan handelsavtalet skrevs under 2006.
Efter mångåriga påtryckningar från USA gick den guatemalanska regeringen 2013 med på en handlingsplan för att se till att landets arbetslagstiftning följs. Sedan dess har dock inte mycket hänt.
− Den guatemalanska regeringen lovar och lovar och lovar att göra någonting åt situationen, men ingenting händer. Även ILO har vid ett flertal tillfällen påpekat den allvarliga situationen för arbetstagare i landet, utan resultat, säger Alex Nicolau Garcia.

Bidrar till social dumpning

Att Guatemala systematiskt bryter mot arbetsrätten är också någonting som påverkar konkurrensen, menar Alex Nicolau Garcia.
− Det bidrar till social dumpning. Hur ska till exempel amerikansk textilindustri kunna konkurrera med motsvarande industri i Guatemala om företagen där betalar ut oerhört låga löner?

Effektivare vapen än ILO

Även fackföreningsrörelsen i Guatemala har valt att gå in som en part i målet, med vittnesmål om upprepade brott mot rådande arbetslagstiftning. Facket har vid ett flertal tidigare tillfällen försökt gå genom ILO för att få förändringar i landet, men det har visat sig ha mycket liten effekt.
ILO har inte heller möjlighet att utdöma några starkare straff mot länder som bryter mot dess konventioner. Om skiljedomstolen finner att Guatemala brutit mot CAFTA kan det dock få kraftiga följder – förmodligen kommer det att innebära cirka 15 miljoner dollar i ekonomiska sanktioner. Det skulle till exempel kunna vara pengar som den guatemalanska regeringen får betala direkt till fackföreningsrörelsen, eller till reformer som syftar till att stärka arbetsrättsliga institutioner i landet.

Målet kommer att avslutas under 2015

USA satte igång rättsprocessen i september förra året. Alla parter har nu lämnat in skriftliga argument till skiljedomstolen och under april-maj ska parterna framställa bevisen muntligt. Eventuellt straff kommer förmodligen att utdömas ungefär sex månader senare, allra senast någon gång i slutet av året.
− Som det ser ut har USA och fackföreningsrörelsen mycket starka bevis för att Guatemala brutit mot överenskommelser i handelsavtalet, säger Alex Nicolau Garcia.

1 apr 2015 | 11:15

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Länkad till från frihandelsbloggen.se - "Internationell skiljedom (ISDS) till stöd för fackliga rättigheter | Frihandelsbloggen" 14 apr 2015:
    […] stämmer enligt tidningen Arbetsvärlden USA:s regering och facket Guatemala för landets usla […] - Läs hela texten här

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev