Estländska fack vill att Nordea i Sverige agerar

Estland Nordea bröt mot estländsk lag när banken sparkade sin fackklubbsordförande. Det slog Estlands arbetsdomstol fast. Men Nordea har inte gett honom jobbet tillbaka. Nu vill estländska fackförbund att Nordea i Sverige startar en intern granskning av sin bank i Estland.
Börge Nilsson/Textra
29 feb 2016 | 09:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

När arbetsdomstolen i Estland fällde sitt utslag hade det gått knappt ett år sedan Hannes Veskimäe informerade sin vd om att de anställda på Nordea i Estland bildat en fackklubb. Under det året har han motarbetats så kraftigt av bankens ledning, att arbetsdomstolen redan i oktober slog fast att det handlade om olaglig diskriminering av en facklig förtroendeman. Dagen efter fick Hannes Veskimäe sparken.

Därför anmälde han och det Estländska finansfacket EFL på nytt Nordea till arbetsdomstolen. Den 12 januari i år offentliggjordes utslaget. Det konstaterade att avskedandet var olagligt och ogiltigt eftersom det grundades på att Hannes Veskimäe var facklig förtroendeman. Banken uppmanades därför att omedelbart uppfylla sin del av anställningskontraktet.

Peep Peterson, ordförande i Estlands fackliga centralorganisation EAKL, kallar beslutet historiskt.
– Det är det bästa utslag när det gäller en klubbordförande vi någonsin haft i Estland.

Höll lönen inne

Nordea överklagade till första rättsliga instans och begärde ett upphävande av beslutet att Veskimäe fortfarande var anställd. Rätten sa nej, men kommer att behandla överklagandet senare i vår. Trots domen har Hannes Veskimäe inte fått komma tillbaka till jobbet. Och det dröjde länge innan han fick den lön som Nordea varit skyldig honom sedan 15 oktober.

– Först i mitten av februari betalade Nordea hans lön. Banken riskerade ett nytt utslag i arbetsdomstolen där dess konton kunde frysas för att säkra att det fanns pengar till lönen. Det ville Nordea naturligvis undvika, säger Tanel Erik Podar som är vice ordförande i det estländska finansfacket EFL.

För finansfacket var arbetsdomstolens utslag väntat.
– Vi var säkra på att uppsägningen var olaglig, säger Tanel Erik Podar.

Han tillägger att det mest historiska med domen är att den gäller ett nordiskt företag som säger att det respekterar fackliga rättigheter, men som inte gör det i Estland.

Fackklubben på Nordea har 94 medlemmar. Ingen har gått ur på grund av arbetsgivarens motstånd.
– Men de är rädda att något liknande ska hända dem om de engagerar sig fackligt. Ingen vill leva med den stress som Hannes Veskimäe har fått göra.

Vill se granskning från svenska Nordea

Nordeas behandling av Veskimäe har uppmärksammats stort i medierna inom landet.
– Vi hoppas att det här ska hjälpa Nordea att uppträda korrekt i Estland, säger Tanel Erik Podar som är förvånad över att Nordeas koncernledning låtit ledningen i Estland fortsätta hantera frågan helt självständigt.

Därför har det estländska finansfacket EFL och centralorganisationen EAKL, uppmanat Nordea Bank AB i Sverige, dit Estland hör, att starta en intern granskning av hur affären har hanterats. Facket vill, skriver man i pressmeddelandet, veta vem som är ansvarig för återkommande och systematiska olagliga aktiviteter mot fackliga företrädare och anställda.

Arbetsvärlden har frågat Nordea Sverige vilka åtgärder banken kommer att vidta med anledning av EFLs och EAKLs uppmaning om intern granskning. I ett mejl svarar pressekreterare Petter Larsson så här:
”Vårt estniska team som arbetar med det här fallet utvärderar kontinuerligt hur vi agerar. Just nu har Nordea i Estland och EFL och EAKL olika syn på vad som skett, vilket också bekräftas av vårt överklagande av tidigare utslag, och en eventuell intern utvärdering kommer att ske när vi fått det slutliga utfallet”.

Varför respekterar inte Nordea i Estland utslaget från arbetsdomstolen LDC?
”Nordea i Estland delar inte Labour Dispute committee’s syn på det inträffade och har valt att gå vidare med processen”.

Nordeas pressekreterare skriver också: ”Nordea respekterar självklart anställdas rättighet att engagera sig fackligt i alla länder där vi verkar”.

Börge Nilsson/Textra

/ Kontakta skribenten

29 feb 2016 | 09:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev