Delegationen: YA-jobben är fortfarande okända

Yrkesintroduktionsanställningarna är fortfarande en okänd anställningsform, det kan vara en förklaring till varför det hittills har skapats så få sådana jobb för unga. Det menar Helén Ängmo, ordförande i YA-delegationen.
20 jan 2015 | 10:16
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Den nationella delegationen för yrkesintroduktonsanställningar skapades 2014 och består av parterna på arbetsmarknaden. Uppdraget är inte att marknadsföra YA-jobben – det ligger på parterna att göra – däremot ska delegationen underlätta parternas arbete med att bygga upp strukturer för lärandet på arbetsplatserna.

Heléne Ängmo, ordförande för YA-delegationen. Foto: Anette Johansson

Heléne Ängmo, ordförande för YA-delegationen. Foto: Anette Johansson

– Många arbetsgivare, exempelvis mindre, känner att det svårt att genomföra det här själva, berättar Heléne Ängmo, överdirektör på Skolverket och ordförande i YA-delegationen. Vi jobbar med hur man skapar en god utbildning: snickrar på en handledarutbildning, vi kommer att anordna regionala mötesplatser för parterna och arbetsgivare och tar fram stödmaterial och artiklar som visar på goda exempel.

Hon upprepar flera gånger att YA är ett sätt att lösa kompetensförsörjningen i branscher som har behov av det.

Det är viktigt att tänka på att det här är en långsiktig satsning.

– Visst vill parterna ha upp volymerna, men signalerna är att det är viktigt att tänka på att det här är en långsiktig satsning. Jag tror man får ha tålamod, och låta det växa till sig.

Fyra olika myndigheter utvärderar YA-jobben

Utvärderingen av yrkesintroduktionsanställningarna är omfattande. Fyra olika myndigheter är inblandade: Statskontoret, Konjunkturinstitutet, Konkurrensverket och IFAU – Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Statskontoret: utvärderar genomförandet av stödet, och innehållet och kvaliteten i den del som omfattar utbildning och handledning.

Konjunkturinstitutet: studerar de olika avtalens konstruktion utifrån lönebildningen på arbetsmarknaden. Redan i maj 2014 kom en specialstudie av YA-avtalen.

Konkurrensverket: utvärdera effekterna av stödet i ljuset av selektiviteten i åtgärden (bara arbetsgivare som omfattas av kollektivavtal om yrkesintroduktion kan få ta del av stödet).

IFAU: analyserar arbetsgivarnas rekryteringsbeteende och effekterna på lönestrukturerna inom de områden där yrkesintroduktionsavtal finns.

Senast 1 oktober 2015 ska myndigheterna lämna delrapporter och vid halvårsskiftet 2016 ska Statskontoret ha lämnat en slutrapport med en övergripande bedömning av om stödet stimulerar anställning av unga och om det bidrar till en smidigare övergång från utbildning till arbete.

+ Expandera

På sikt tror hon dock att YA kan bli ett bra komplement till gymnasieskolans yrkesutbildning. Parterna beslutar själva om innehållet i utbildningen och vilken nivå som är tillräcklig, men på frågan om vem som passar utbildningen bäst svarar hon:

– Gruppen som saknar relevant yrkeskompetens men har rätt grundläggande kompetens. Till exempel de som redan har gått ett gymnasieprogram men har inte gått rätt yrkesprogram.
Delegationen ska redovisa för regeringen hur arbetet går en gång om året fram till 2018, då arbetet ska slutredovisas.

20 jan 2015 | 10:16
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev