TCO har länge drivit på för en rättssäker sjukförsäkring TCO har länge drivit på för en rätssäker sjukförsäkring, skriver TCO:s utredare Mikael Dubois. Foto: Johan Nilsson / TT
Debatt

TCO har länge drivit på för en rättssäker sjukförsäkring

Replik Det finns många brister och TCO arbetar med att få en rättssäker sjukförsäkring. Det är glädjande att fler engagerar sig för detta, skriver TCO:s utredare Mikael Dubois med anledning av Åsa E Melanders debattinlägg.
26 jun 2019 | 14:05
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Åsa E Melander pekar i sin artikel på en rad problem och brister med dagens sjukförsäkring som uppmärksammats mycket i debatten. Många av bristerna känner TCO-förbunden väl till genom att medlemmar vänder sig till förbunden för hjälp vid sjukskrivning. Det handlar bland annat om att medlemmar efter 180 dagars sjukskrivning av Försäkringskassan bedöms ha arbetsförmåga för arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden och blir av med sin sjukpenning trots att rehabilitering i många fall pågår och det finns goda utsikter för återgång i arbete. När Försäkringskassan bedömer att den sjukskrivne har arbetsförmåga för ett normalt förekommande arbete anger inte Försäkringskassan vilka slags arbeten det handlar om utan hänvisar till fiktiva arbeten som inte finns på arbetsmarknaden.

Som Åsa E Melander lyfter fram finns det också stora brister i kommunikationen mellan Försäkringskassan och Hälso- och sjukvården, och många som blir sjuka hamnar i kläm när läkarintyg inte godkänns av Försäkringskassan. Det är inte heller ovanligt att förbunden har medlemmar som av Försäkringskassan bedöms vara för friska för att få sjukpenning och av Arbetsförmedlingen bedöms vara för sjuka för att vara aktivt arbetssökande. Resultatet blir att den enskilde står utan ersättning och även förlorar sin sjukpenninggrundande inkomst.

Det är glädjande att fler röster höjs i debatten om sjukförsäkringen.

TCO har i sitt sjukförsäkringspolitiska program lagt fram hur dagens sjukförsäkring kan bli rättssäker och tydligare och ge de som blir sjuka både trygghet och stöd och hjälp att komma tillbaka till arbetslivet. TCO har också varit aktiv i den debatt som nu pågår kring sjukförsäkringen – exempelvis har TCO:s ordförande Eva Nordmark tillsammans med ordförandena för LO och Saco nyligen på SvD Debatt lyft behovet av en tydligare lagstiftning för att trygga en rättssäker sjukförsäkring.

Mycket av debatten den senaste tiden har rört utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum (dir 2018:26). TCO deltar i utredningens referensgrupp och har även deltagit i den Hearing som hölls på socialdepartementet om utrednings delbetänkande. TCO ställde sig positiv till de förslag som utredningen presenterat då förslagen kommer möjliggöra för fler sjukskrivna att slutföra påbörjad rehabilitering och komma tillbaka till sitt arbete där deras kompetens och erfarenhet tas tillvara. TCO bidrar också med tjänstemannaperspektivet på sjukförsäkringsfrågor genom sin blogg och genom de remissvar som TCO lämnar in till regeringen  – och med kunskap om hur sjukförsäkringen fungerar för tjänstemännen.

 TCO har varit aktiv i den debatt som nu pågår kring sjukförsäkringen.

Sedan får man inte glömma bort att sjukförsäkringen rör många fler politikområden än ”bara” socialförsäkringsområdet. Exempelvis är en god arbetsmiljö central för att förhindra sjukskrivningar – och för tjänstemän handlar det främst om den sociala och organisatoriska arbetsmiljön och arbetet mot trakasserier i arbetslivet – och för att underlätta för de som blir sjuka att komma tillbaka till sitt arbete. I detta är också arbetsgivarnas ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning centralt, liksom att det finns en välfungerande företagshälsovård att tillgå på arbetsplatserna.

Nyhetsbrev

Det är glädjande att fler röster höjs i debatten om sjukförsäkringen! Åsa E Melander pekar på en rad frågor som länge har varit centrala för TCO i arbetet för en rättssäker och trygg sjukförsäkring som ger de som blir sjuka både en trygghet att kunna återhämta sig och bli friska och stöd och hjälp till att komma tillbaka till sitt arbete.

Mikael Dubois
Utredare TCO

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
 1. Av Tobias 26 jun 2019:

  Vad hjälper väl läpparnas bekännelse för alla dem som inte kan få ett värdigt liv och när samtliga förtroendevalda inte hjälper eller stöttar sina medlemmar i en svår tid?

  Låt det ingå en försäkring till advokater/jurister som står på den arbetsskadades sida mot försäkringskassan och afa eller det försäkringsbolag som arbetsgivaren har!

  Samförståndet ett hån mot de arbetssjuka!!
  Med LO som hamnat i knät på motparten. Då behövs det mer hjälp och stöd till dessa arbetsskadade. Därför måste taleförbudet bort.

  I England finns inget taleförbud. Där driver duktiga advokater skadeståndsprocesser som ger fackets medlemmar ett mycket bättre resultat än vad svenska arbetare kan räkna med. Detta skulle man kunna ha i Sverige också så att alla dem som inte har möjlighet att få sin rätt prövad å ett opartiskt och oberoende sett, skulle få en rättstrygghet och rättssäkerhet man vill ha i en mycket svår situation!

  Alla vet att LO/TCO-Rättsskydd endast gör det förbundet beslutar om.
  Hur dessa beslut tages är okänt, därför avslutas rättshjälp i de flesta ärenden som kostar förbundet pengar.
  Tänk dig att ett försäkringsbolag skulle lägga sig i process som advokat driver, fullständigt omöjligt. Där ligger skillnaden.
  När facket argumenterar för kollektivavtal så är ju ett av argumenten; att med kollektivavtal så är man försäkrad, om man blir skadad på jobbet. Man är tydligen försäkrad men till vilken nytta måste man ju fråga sig.

  Det är en storskandal att facket som är betalt av medlemmarna inte hjälper de arbetsskadade i processen mot Försäkringskassan och AFA.
  Medlemmarna betalar deras löner medan de själva agerar fackadel och ger stöd till arbetsgivarna i stället för till medlemmarna.
  Man hör när rättsskyddets representanter informerar på konferenser hur flata de är och uttrycker ” ord står mot ord” trots att det finns mycket bevisning tar man inte hänsyn till detta. Att betala för sin egen undergång är idiotiskt.

  Företagen skulle i rättvisans namn vara med och betala för dem som skadats, och den sorts arbetsliv som skickar förbrukade arbetare till fattigvården hörde historien till. I framtiden kunde det bara bli bättre.

  Så hur ser det ut i dag?

  Drygt 40 år efter det historiska avtalet får bara en liten del av dem som anmäler en arbetssjukdom sin skada godkänd. Fackens och arbetsgivarnas försäkringsbolag har samtidigt så mycket pengar på hög att 40 miljarder kronor har betalats tillbaka till arbetsgivarna.

  Många undrar vad som hände.

  Den som kliver in i Afa Försäkrings lokaler i centrala Stockholm möts av vackra designmöbler och en inbyggd ljusgård med porlande vattenbassäng. Fackens och arbetsgivarnas försäkringsbolag har i dag 198 miljarder kronor i samlade tillgångar.
  Afa:s analyschef Michel Normark. Med meningen om ryggar upprepar han ett omdiskuterat mantra i arbetsskadesammanhang. Vi ska återkomma till det.

  Den sjuke ska först få rätt hos Försäkringskassan och det har blivit svårare eftersom statens försäkringar har försämrats flera gånger. Och då har fackens och arbetsgivarnas försäkring också försämrats. Resonemanget går kortfattat ut på att ersätter inte staten, gör inte Afa det heller.

  Det skapar stora luckor i skyddet. Om inte samhället tycker sig ha råd, och om arbetsgivaren är skyldig till skadorna, då ska arbetsgivaren självklart betala för dem.

  I rättvisans namn borde skadade åtminstone ha möjligheten att dra företaget inför domstol.
  Om du har blivit sjuk av jobbet, vad har parterna för rätt att stänga dig ute från ersättning?

  Men precis så ser det ut. Möjligheten att driva försäkringsärenden mot arbetsgivarna förhandlades i stort sett bort 1973.
  Parterna kom då överens om ett så kallat taleförbud: arbetarna fick inte stämma företaget på skadestånd. Skälet att arbetsgivarna skulle slippa betala dubbelt, dels till försäkringen, dels till skadade anställda.

  Fast alla tycker förstås inte som Afa.

  Jag kan bara rekommendera Försäkringskassan, Afa och deras läkare att ta del av den senaste forskningen, säger Claes Jansson, chef på fackens juridikbyrå LO-TCO Rättsskydd.

  Nya studier visar tydliga samband mellan olika skador och jobbet. Det borde i sin tur leda till att fler arbetssjuka nu godkänns både av Försäkringskassan och Afa.

  Men så har det inte blivit. Förbunden med LO i spetsen borde sätta hårt mot hårt för en bättre försäkring. Men få tecken pekar på att något skulle kunna förändras. Vid den förra avtalsrörelsen gick LO tvärtom med på att i fortsättningen förhandla om försäkringarna för sig. Det betyder enligt kritiker att de muskler som LO kunnat spänna för de arbetssjuka har försvagats.

  Den här gruppen av utslitna, som är besvikna, som säger ”jag trodde att jag var försäkrad, och så är jag inte det. Min kropp är trasig, mitt liv är förstört”.

  Då räcker inte läpparnas bekännelse. Då måste det finnas mer verkstad inte snack.

  Men när staten har klivit tillbaka och tar mindre ansvar för arbetssjuka, borde inte facken och arbetsgivarna ta ett större ansvar, eftersom det är på jobbet man skadat sig?
  40 miljarder har betalats tillbaka från Afa till arbetsgivarna. Samtidigt är premierna historisk låga och Afas penningreserv bara växer. Borde det inte finnas utrymme för reformer för de arbetssjuka?
  Nej en försäkring skall vara funktionell och inte en låtsaspapper dito. Sätt nu genast i gång med arbetet att koppla in en försäkring som politiker inte kan skruva om som de vill. Och sluta tramsa med detta förlöjligande av er själva. Det är väl för medlemmarna man har LO och fackföreningarna, inte för svaga tjänstemän som är rädda för allt!
  Eftersom Alliansen kunde ändra i Försäkringskassan så kan politiker inverka på en arbetsskadeförsäkring. Hur är det möjligt överhuvudtaget i en avtalsförsäkring? Modern forskning och vetenskap skall väl ändå vara rättesnöret?

  LO säger detta: Försäkringen inte värd att gå i konflikt för.

  Men då måste det vara värt att gå i konflikt för alla som skadats på arbetet, annars är detta ett förakt av stora mått mot arbetsskadade.
  Det som oroar mest är LO.s arroganta inställning: vi skiter i dom som skadats i jobbet. Man trodde i sin enfald att man skulle få hjälp. Inte att bli kastad till vargar.
  Så mycket var alltså försäkringen värd? Arbetsskadeförsäkringen. Ett sådant avtal skulle aldrig gjorts, som försämrar individens möjlighet till oberoende och opartisk utredning och beslut. När de facto dom flesta har skadats när arbetskamrater och chefer har varit närvarande.

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev