TCO har länge drivit på för en rättssäker sjukförsäkring TCO har länge drivit på för en rätssäker sjukförsäkring, skriver TCO:s utredare Mikael Dubois. Foto: Johan Nilsson / TT

Debatt TCO har länge drivit på för en rättssäker sjukförsäkring

Replik Det finns många brister och TCO arbetar med att få en rättssäker sjukförsäkring. Det är glädjande att fler engagerar sig för detta, skriver TCO:s utredare Mikael Dubois med anledning av Åsa E Melanders debattinlägg.
26 jun 2019

Åsa E Melander pekar i sin artikel på en rad problem och brister med dagens sjukförsäkring som uppmärksammats mycket i debatten. Många av bristerna känner TCO-förbunden väl till genom att medlemmar vänder sig till förbunden för hjälp vid sjukskrivning. Det handlar bland annat om att medlemmar efter 180 dagars sjukskrivning av Försäkringskassan bedöms ha arbetsförmåga för arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden och blir av med sin sjukpenning trots att rehabilitering i många fall pågår och det finns goda utsikter för återgång i arbete. När Försäkringskassan bedömer att den sjukskrivne har arbetsförmåga för ett normalt förekommande arbete anger inte Försäkringskassan vilka slags arbeten det handlar om utan hänvisar till fiktiva arbeten som inte finns på arbetsmarknaden.

Som Åsa E Melander lyfter fram finns det också stora brister i kommunikationen mellan Försäkringskassan och Hälso- och sjukvården, och många som blir sjuka hamnar i kläm när läkarintyg inte godkänns av Försäkringskassan. Det är inte heller ovanligt att förbunden har medlemmar som av Försäkringskassan bedöms vara för friska för att få sjukpenning och av Arbetsförmedlingen bedöms vara för sjuka för att vara aktivt arbetssökande. Resultatet blir att den enskilde står utan ersättning och även förlorar sin sjukpenninggrundande inkomst.

Det är glädjande att fler röster höjs i debatten om sjukförsäkringen.

TCO har i sitt sjukförsäkringspolitiska program lagt fram hur dagens sjukförsäkring kan bli rättssäker och tydligare och ge de som blir sjuka både trygghet och stöd och hjälp att komma tillbaka till arbetslivet. TCO har också varit aktiv i den debatt som nu pågår kring sjukförsäkringen – exempelvis har TCO:s ordförande Eva Nordmark tillsammans med ordförandena för LO och Saco nyligen på SvD Debatt lyft behovet av en tydligare lagstiftning för att trygga en rättssäker sjukförsäkring.

Mycket av debatten den senaste tiden har rört utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum (dir 2018:26). TCO deltar i utredningens referensgrupp och har även deltagit i den Hearing som hölls på socialdepartementet om utrednings delbetänkande. TCO ställde sig positiv till de förslag som utredningen presenterat då förslagen kommer möjliggöra för fler sjukskrivna att slutföra påbörjad rehabilitering och komma tillbaka till sitt arbete där deras kompetens och erfarenhet tas tillvara. TCO bidrar också med tjänstemannaperspektivet på sjukförsäkringsfrågor genom sin blogg och genom de remissvar som TCO lämnar in till regeringen  – och med kunskap om hur sjukförsäkringen fungerar för tjänstemännen.

 TCO har varit aktiv i den debatt som nu pågår kring sjukförsäkringen.

Sedan får man inte glömma bort att sjukförsäkringen rör många fler politikområden än ”bara” socialförsäkringsområdet. Exempelvis är en god arbetsmiljö central för att förhindra sjukskrivningar – och för tjänstemän handlar det främst om den sociala och organisatoriska arbetsmiljön och arbetet mot trakasserier i arbetslivet – och för att underlätta för de som blir sjuka att komma tillbaka till sitt arbete. I detta är också arbetsgivarnas ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning centralt, liksom att det finns en välfungerande företagshälsovård att tillgå på arbetsplatserna.

Nyheter

Det är glädjande att fler röster höjs i debatten om sjukförsäkringen! Åsa E Melander pekar på en rad frågor som länge har varit centrala för TCO i arbetet för en rättssäker och trygg sjukförsäkring som ger de som blir sjuka både en trygghet att kunna återhämta sig och bli friska och stöd och hjälp till att komma tillbaka till sitt arbete.

Mikael Dubois
Utredare TCO
26 jun 2019
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Nyheter
De viktigaste nyheterna två gånger i veckan