”TCO måste stå upp för en rättssäker sjukförsäkring” Foto: Jessica Gow / SCANPIX / TT
Debatt

”TCO måste stå upp för en rättssäker sjukförsäkring”

Debatt Även godkända sjukskrivningar kan plötsligt nekas av Försäkringskassan i ett orättssäkert system. Då är du hänvisad till en utdragen och svår rättsprocess och i bästa fall ekonomiskt bistånd. Vräkningar och självmord är inte ovanliga. Vi är många som ställer oss frågan varför TCO inte agerar eller yttrar sig, skriver Åsa E Melander, grundare av sidan #sickasfk.
26 jun 2019 | 05:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Idag har många sjukdomsdrabbade människor inte rätt till den sjukskrivning, som läkare bedömt att de behöver som del av rehabilitering för att om möjligt återfå arbetsförmåga och hälsa. Det är nämligen inte läkaren som bedömer arbetsoförmågan, för det ansvaret ligger sedan 2010 på Försäkringskassans handläggare.

Ja, det är sant hur orimligt det än kan tyckas. Försäkringskassans handläggare gavs alltså år 2010 mandatet att neka sjuka människor rätten till sjukpenning, aktivitetsersättning och sjukersättning, trots att erfarna läkare med gedigna medicinska utbildningar har utrett och bedömt att personen saknar arbetsförmåga.

Denna omställning och omorganisation skedde i det tysta. Inga stora rubriker och ingen tydlig information till gemene man. Folk förstod först när de själva drabbades och upplevde vad detta nya system innebar i praktiken.

Att Försäkringskassans administrativa handläggare bedömer patienter, och nekar eller godkänner sjukpenning/sjukersättning/aktivitetsersättning, är komplett galet och oerhört rättsosäkert. Detta bara måste upphöra, så att läkare återfår rätten att bedöma sina patienters mående och arbetsoförmåga.

Ofta tar ett överklagande många månader — ibland år — eftersom domstolarna är överbemängda av överklaganden från sjuka FK-drabbade personer.

Personer, som av läkare bedömts för sjuka att arbeta, nekas ändå ersättning från Försäkringskassan – även redan godkända sjukskrivningar ifrågasätts plötsligt och ersättningen dras in.

Om den ansökande personen har varit sjukskriven, får hen varken a-kassa eller lön och står då utan inkomst ifall hen inte har en anställning som hen kan återgå till.  Således står personen plötsligt utan någon inkomst alls och likväl måste hen kunna handla mat och betala räkningarna.

Sjuka och resurslösa människor fråntas alltså möjligheter att betala hyra, löpande utgifter och mat. De hänvisas till AF, men där nekas de på grund av att de saknar arbetsförmåga och bedöms inte kunna klara ett arbete.

Då återstår socialtjänsten, men där får man bara hjälp när alla andra lösningar är uttömda. Det vill säga när personen har sålt allt av värde till exempel sin bostadsrätt eller sin bil. Man har i regel bara tre månaders omställningstid för att avyttra säljvärda saker. Man måste också ha använt sig av alla eventuella besparingar.

Den sjukskrivna personen tvingas därmed försöka överleva genom att söka pengar från fonder, låna av anhöriga och vänner etc.

Försäkringskassan ger följande information till alla sjuka, som fått sin sjukpenning, aktivitetsersättning eller sjukersättning nekad eller indragen:

”Om du är missnöjd med Försäkringskassans beslut kan du begära att vi omprövar beslutet. Omprövning innebär att vi tar del av dina synpunkter och gör en ny prövning av ärendet. Vi tittar på eventuella nya underlag och allt som finns i ärendet sedan tidigare.” ”Om du är missnöjd med Försäkringskassans omprövningsbeslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten.”

Men omprövning och överklagande tar lång tid, under vilken den drabbade inte har någon inkomst och därmed inte kan betala räkningar, mediciner eller mat. Ofta tar ett överklagande många månader — ibland år — eftersom domstolarna är överbemängda av överklaganden från sjuka FK-drabbade personer. Dessutom får man inte rättshjälp för sådana här fall, så att man kan anlita advokat. Detta trots att man definitivt inte klarar, har egna resurser eller ens kunskaper till att formulera överklagan och driva ett fall i domstol.

Ekonomin för en långtidssjukskriven person, som nekats sjukpenning är alltså ansträngd.
Värt att veta är också att en ”vanlig” långtidssjukskriven person inte har rätt till bostadsbidrag, oavsett hur låg sjukpenningen är. Bostadsbidrag ges nämligen bara till personer som är pensionerade eller har hemmaboende minderåriga barn.

Den sjukskrivna personen tvingas därmed försöka överleva genom att söka pengar från fonder, låna av anhöriga och vänner etc. För en sådan person finns inget ekonomiskt skyddsnät. Vräkning på grund av oförmåga att betala hyran är tyvärr inte helt ovanligt.

Vi är många som ställer oss frågan varför TCO inte agerar eller yttrar sig.

Politikerna menar att det inte är bra, att ”fastna i sjukskrivning och bidragsberoende”.
Man menar alltså att det är av omtanke om oss medborgare som de har så stränga bedömningar av läkarnas intyg om vår arbetsoförmåga och våra nedsättningar.
Långtidssjukas indignerade svar på detta är bland annat.:

För det första – ingen återfår sin arbetsförmåga genom att chockartat fråntas sin ekonomiska och sociala trygghet. Därmed faller argumentet om ”omtanke”.

För det andra – sjukskrivning är en del av rehabiliteringen, som läkaren bedömt att hens patient behöver.

För det tredje – sjukförsäkringen är inte något bidrag. Det är en försäkring, vars premier betalts in via våra arbetsgivaravgifter. Det är alltså ett avstått löneutrymme, till förmån för ekonomisk trygghet ifall man skulle ha oturen att drabbas av arbetsoförmåga.

Nyhetsbrev

Sjukförsäkringssystemet har genom flera mandatperioder ”skruvats på” och till slut blivit så här cyniskt, därför att Sveriges regeringar velat minska antalet sjukdagar per person och år, och sänka statens utgifter för sjukförsäkringen.

Vi behöver alla hjälpas åt att få till en reformering av den sjuka sjukförsäkringen, innan ännu fler sjukdoms- och Försäkringskassedrabbade genom avslag får försämrat mående, ger upp och tar sina liv.

Om någon tvivlar på det faktum att Försäkringskassan orsakar människors självmord, så varsågod och läs följande axplock av exempelartiklar här, här, här, här här och här:

Vi medborgare behöver tydligt markera att nekad sjukförsäkring till sjukdomsdrabbade arbetsoförmögna människor inte är rätt.

Sverige måste ha en trygg sjukförsäkring och den ska gälla för alla som läkare bedömer saknar arbetsförmåga.

Vi är många som ställer oss frågan varför TCO inte agerar eller yttrar sig i detta högaktuella och synnerligen angelägna ämne.

Åsa E Melander
Driver Facebooksidan #sickasfk

Relaterad läsning

Visa artikelns 2 kommentarer
Kommentera
 1. Av Tobias 26 jun 2019:

  Med ett LO som hamnat i knät på motparten behöver arbetsskadade få tillbaka möjligheten att stämma arbetsgivaren. Därför måste taleförbudet bort. Detta taleförbud måste bort, skälen att ha det kvar finns inte längre.

  Försäkringen fungerar inte som det var tänkt när taleförbudet kom till, utan är nu snarare ett hån mot dem som blir sjuka av jobbet. 2014 fick endast 31 personer livränta för arbetssjukdom. 1990 godkändes 72 procent av arbetssjukdomarna, 2014 är det endast 3 procent.

  I England finns inget taleförbud. Där driver duktiga advokater skadeståndsprocesser som ger fackets medlemmar ett mycket bättre resultat än vad svenska arbetare kan räkna med.
  Några exempel. En änka efter en 79-årig man som dog av asbestcancer fick 1,9 miljoner kronor i skadestånd. En annan asbest änka fick drygt 4 miljoner. En belastningsskada kan ge runt en miljon kronor, en vibrationsskada 500 000, och så vidare. Det är i sammanhanget värt att nämna att i Sverige har asbest änkorna på sin höjd fått 80 000 kronor i ersättning.

  Detta är något som man måste beakta innan arbetsskadeförsäkringen/socialförsäkringen är helt utraderad!

  Facket och arbetsgivarna har det gemensamma försäkringsbolaget Afa för att anställda som blivit sjuka på jobbet ska få ersättning. Bolaget är en jätte som betalar tillbaka miljarder till arbetsgivarna samtidigt som få utslitna får del av pengarna.

  Idén var enkel. Arbetare skulle få ett särskilt skydd. En försäkring. Ett sätt att undvika fattigdom när jobbet skadar kroppen för livet. 1973 träffades ett historiskt avtal. Då lade arbetsgivare och fack grunden för ett extra skyddsnät som komplement till det statliga.

  Företagen skulle i rättvisans namn vara med och betala för dem som skadats, och den sorts arbetsliv som skickar förbrukade arbetare till fattigvården hörde historien till. I framtiden kunde det bara bli bättre.

  Så hur ser det ut i dag?

  Drygt 40 år efter det historiska avtalet får bara en liten del av dem som anmäler en arbetssjukdom sin skada godkänd. Fackens och arbetsgivarnas försäkringsbolag har samtidigt så mycket pengar på hög att 40 miljarder kronor har betalats tillbaka till arbetsgivarna. Samtidigt som försäkringskassan utförsäkrar alla sjuka och arbetsskadade på löpande band. Och ingen gör något.

  Många undrar vad som hände? Hur kom detta att bli så fruktansvärt komplicerat?

  Var realistisk, välj inte ett yrke som kan förstöra din hälsa! Du är i stort oförsäkrad. Drabbas du av en arbetssjukdom kan det sluta med att du får sälja av allt du har av värde; lägenhet, hus, bil och så vidare innan du kan få ett minimum av socialhjälp.

 2. Av Lena Ångnell 26 jun 2019:

  Väldigt välskriven insändare och direkt från verkligheten.
  Jag lever själv i detta totalt trasiga system sedan 7år tillbaka. Hade oturen att skada mig i arbetet (en minut och livet vändes upp och ned) och när det hände så hade jag en väldigt naiv och blåögd syn på just skyddsnätet. Det blev ett brutalt uppvaknande minst sagt!
  Försäkrad under arbetstid, där kommer AFA undan med kryphål, sjukvården en historia för sig själv och sen är vi framme vid FK och ekonomiskt haveri.
  Intygar att allt som står i insändaren är sant och med en kropp, själ och psyke som redan är helt slut så blir det inte bättre av att inte ens ha pengar till mat sista veckan eller veckorna i månaden.
  Utan anhörigas stöd, stöttning och kärlek hade jag i dag varit en siffra i statistiken över självmord.
  Dags att sluta leta ”vems fel det är” och tomma ord! Nu krävs handling!
  För ärligt talat när jag sitter där med min värk, ångest, tomt bankkonto och tomt kylskåp med en önskan om ett värdigt liv igen så skiter jag i ”vems fel” det är. Jag behöver den hjälp som jag har rätt till efter att i hela mitt vuxna liv arbetat och betalat skatt.
  Och NEJ jag vill inte vara sjukskriven men jag behöver det!

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev