Stockholmare – den firman lobbar din lokalpolitiker för Ett flertal politiker i Stockhoms region- och kommunfullmäktige arbetar för lobbyistföretag. Foto: Yanan Li / Stockholms stad
Debatt

Stockholmare – den firman lobbar din lokalpolitiker för

Tio fullmäktigeledamöter i landets största kommun och region jobbar samtidigt som lobbyister. Vi pratar inte längre om svängdörrar mellan politik och lobbyism. Lobbyisterna och politikerna befinner sig nu i samma rum, skriver Marcus Larsson, Tankesmedjan Balans.
28 sep 2023 | 12:13
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
6
+1
0
Marcus Larsson

Demokratiutredningens definition av lobbyism är bred: “lobbning är när offentliga och privata aktörer med legala medel söker påverka beslutsfattare i syfte att utnyttja och eller förändra eller förhindra förändring av lagstiftning och eller regelsystem.”
Den här definitionen innebär att alla politiskt engagerade är lobbyister. Vi i tankesmedjan Balans är lobbyister och kanske är du som läser den här texten också det. 

En snävare definition av lobbyism är att den bedrivs av människor som har som sitt yrke att påverka politiker. Balans är fortfarande lobbyister, men nu kanske inte du längre är det.

Den sannolikt vanligaste definitionen av lobbyism, som ringar in den typ av lobbyism som är problematisk, är att lobbyisten jobbar för en kund som betalar för att påverka politiken i en viss riktning.

Lobbyisten driver först och främst kundens frågor, inte sina egna, men uppger inte vad uppdraget är. Enligt den här definitionen är inte längre vi lobbyister. Balans redovisar ju tydligt vad det är vi vill ändra på i skolans styrning och vi driver våra frågor. 

Den betalda lobbyismen har blivit allt vanligare.

Den betalda lobbyismen har blivit allt vanligare. Stefan Löfven (S), Anders Borg (M) och Göran Hägglund (KD) är några exempel på politiker som har bytt sida och nu jobbar för de växande lobbyfirmorna.

Politikerna – de före detta kollegorna – är lobbyisternas motpart som ska övertygas att driva de frågor som lobbyfirmornas kunder betalar för.

Det få känner till är att det inte bara är tillåtet för samma personer att ha både rollen som politiker och lobbyist, det är rent av vanligt förekommande, i synnerhet i huvudstaden. 

I Stockholms stads kommunfullmäktige sitter tre ledamöter för Moderaterna som i sina yrkesliv lobbar för lobbyfirmorna Kreab, Geelmuyden Kiese och Bellbird.

Regionfullmäktiges förste vice ordförande är moderat och anställd hos Paues Åberg, en av Centerpartiets ledamöter lobbar hos Nordic Public Affairs och en ledamot för Moderaterna är lobbyist hos Hallvarsson och Halvarsson.

Utöver det finns det fyra ersättare i regionfullmäktige som jobbar som lobbyister: en moderat hos Rud Pedersen, en moderat och en socialdemokrat som jobbar på Westander och en centerpartist hos Paues Åberg. 

Tio fullmäktigeledamöter i landets största kommun och region jobbar således som lobbyister.

Tankesmedjan Balans släppte i maj “De gränslösa”, som handlar om den allt mäktigare svenska skollobbyismen. I vår senaste granskning av lobbyismens omfattning har vi hittat 30 exempel på lobbyister som samtidigt har förtroendeuppdrag i region- eller kommunpolitiken. 

Det här är självklart problematiskt utifrån risken att politiker tar formella politiska beslut som gynnar en betalande kund, men risken för korruption är mer omfattande än så.

Politiker behöver inte vara med och ta det slutgiltiga beslutet för att kunna påverka beslut. Partier kommer ofta överens om hur de ska rösta innan beslut klubbas och mer långsiktig politisk inriktning avgörs på gruppmöten, partimöten eller i korridoren, inte på kommunpolitiska sammanträden.

Åtta av de större lobbyfirmorna har en egen direktlänk in i Stockholmspolitikernas nätverk.

Åtta av de större lobbyfirmorna har en egen direktlänk in i Stockholmspolitikernas nätverk.

Vi pratar inte längre om svängdörrar mellan politik och lobbyism, där folk går från den ena rollen till den andra, och sedan tillbaka igen. Lobbyisterna och politikerna befinner sig numera i samma rum.

Nyhetsbrev

Grundinställningen bör vara att alla medborgare ska ha rätt att engagera sig politiskt. Den oreglerade svenska lobbyismen har dock utvecklats i en riktning som jag misstänker inte har väljarnas stöd. Jag har till exempel mycket svårt att tro att en majoritet av väljarna tycker att man ska få vara lobbyist och politiker samtidigt. 

Lobbyismens omfattning och lobbyisternas metoder måste granskas hårdare av media och lobbyismens påverkan på den förda politiken undersökas mer ingående av forskare.

Med mer kunskap om den svenska lobbyismen kan sedan väljarna bestämma i vilken utsträckning de vill minska sitt eget inflytande över politiken till förmån för dem som har råd att anlita de bästa lobbyisterna. 

Marcus Larsson
Tankesmedjan Balans

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar