C och L vill slopa ny arbetsmiljömyndighet

C och L vill slopa ny arbetsmiljömyndighet

Skuggbudgetar 2018 Istället för en myndighet vill Liberalerna ge Arbetsmiljöverket större ansvar och Centerpartiet budgeterar för en besparing.
17 okt 2017

I september i år meddelade regeringen att det från och med nästa år inrättas en ny myndighet för arbetsmiljökunskap. Den ska ha i uppgift att sammanställa arbetsmiljöforskning och sprida kunskap med syfte att stödja det praktiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser. Dessutom ska den utvärdera arbetsmiljöpolitiken.

Arbetsmarknadens parter, både fack och arbetsgivare, har länge efterfrågat ett liknande centrum eller myndighet. En del av de uppdrag som den nya myndigheten nu får har saknats sedan Arbetslivsinstitutet lades ner, menar de. Svenskt Näringsliv ställer sig exempelvis positiva till den nya myndigheten i sitt remissvar.

Trots det avvisar Centerpartiet och Liberalerna nu förslaget, vilket framgår av partiernas skuggbudgetar. Detta fastän regeringen meddelat att myndigheten inte ska bedriva någon egen forskning, ett uppdrag som Alliansen var kritiska mot att Arbetslivsinstitutet hade.

C räknar med besparingar

C räknar med att kunna spara 88 miljoner över tre år, medan L inte anger några siffror för hur mycket pengar det rör sig om. C vill i stället flytta en del av pengarna till bidrag för sjukskrivningsprocessen (2,5 miljoner år 2020) och till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (sammanlagt 15 miljoner under 2018 och 2019).

– Vi vill hellre gärna se ett kunskapscentrum om arbetsmiljö än ytterligare en ny myndighet som ska administreras, meddelar Terje Frennefalk, pressekreterare Centerpartiet.

Inga pengar för ett sådant centrum har dock avsatts i partiets budgetmotion.

L vill ge Arbetsmiljöverket utökat ansvar

Liberalerna ser inget behov av varken ny myndighet eller nytt centrum.

– Arbetsmiljöfrågor sköts primärt av parterna tillsammans med Arbetsmiljöverket. Vi tycker att Arbetsmiljöverket ska sköta kunskapsinsamling och utveckling av arbetsmiljöfrågor inom befintlig myndighet, säger Gustav Georgson, pressekreterare Liberalerna.

I stället för att starta en ny myndighet tycker L att en del lagar och förordningar bör ändras.

– Exempelvis vill vi göra det lättare för anställda att anmäla missförhållanden gällande arbetsmiljön.

Arbetsmarknadens parter eniga om behovet

TCO är en av de organisationer som länge efterfrågat en ny myndighet. Inte bara den fackliga sidan utan även Svenskt näringsliv har uttryckt behov efter någon typ av kunskapscentrum. Utredningen som föreslog myndigheten var enig.

– Det är intressant att L och C inte vill satsa när ändå alla arbetsmarknadens parter är överens om behovet av en sådan myndighet, säger Ulrika Hagström, utredare på TCO.

Det finns en rad anledningar till varför Arbetslivsinstitutet lämnade ett hål efter sig, menar hon.

– Det finns ingen självklar aktör i Sverige som sammanställer kunskap om arbetsmiljö, så att vi kan få en överblick av forskningen som görs. Det finns inte heller någon som kan representera Sverige och den forskning som görs här i internationella sammanhang. Båda de rollerna hade Arbetslivsinstitutet tidigare.

SD vill ha både myndighet och centrum

Sverigedemokraterna meddelar i sin skuggbudget att de vill satsa rejält med pengar på arbetsmiljöforskningen. Dels vill de öka regeringens medel till den nya myndigheten och dels vill de, som ett nytt anslag, ge 150 miljoner över tre år till ett Nationellt kunskapscenter för arbetsmiljö. När Arbetsvärlden frågar om partiet både ser en myndighet och ett centrum framför sig, svarar partiets arbetsmiljöpolitiska talesperson Magnus Persson:

– Vi är positiva till regeringens satsningar gällande kunskap och utvärderingar av den svenska arbetsmiljön .Men vi vill gå ett steg längre och skapa ett centrum där man med forskning skall kunna utvärdera arbetsmiljöns effekter och följder på samhället i sin helhet. Och då både psykiska och fysiska problem som våld, trakasserier hot och mobbing mm.

17 okt 2017
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Nyheter
De viktigaste nyheterna två gånger i veckan