Britta Lejon: ”Regeringen gör samma misstag med AF som med skolan” Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S). Foto: Henrik Montgomery.

Britta Lejon: ”Regeringen gör samma misstag med AF som med skolan”

Arbetsmarknad Regeringen aviserade under torsdagen att privata aktörer ska ta över en ännu större del av Arbetsförmedlingens jobbförmedlingsuppdrag. Britta Lejon, fackförbundet ST:s ordförande, är besviken över att regeringen inte avviker från den reformeringskurs som slogs fast i januariavtalet.

På dagens presskonferens om regeringens fortsatta reformering av Arbetsförmedlingen meddelade Eva Nordmark att myndighetens förmedlingsuppdrag i än högre grad ska överlåtas åt externa aktörer.

Utöver de redan existerande privata matchningstjänsterna vill regeringen införa ett nytt arbetsmarknadspolitiskt verktyg som man kallar för förmedlingsinsatser.

Dessa insatser ska stödja arbetssökande att finna varaktiga anställningar, antingen genom matchningar eller via utbildning, och ska utföras av aktörer som privata företag, kommuner eller idéburna organisationer på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Leverantörer ska granskas av Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark betonade att målet är att en så stor del av Arbetsförmedlingens jobbförmedlande uppdrag hädanefter ska utföras av leverantörer, vars verksamheter myndigheten ska ha i uppdrag att granska och följa upp.

I den mån externa aktörer inte väljer att etablera sig vissa platser i landet eller riktar sina tjänster mot personer med svag arbetsmarknadsanknytning ska Arbetsförmedlingen, under en begränsad period, utföra de arbetsmarknadsinsatser som på sikt ska skalas bort från deras verksamhet.

De fortsätter nedmonteringen av Arbetsförmedlingen samtidigt som de retoriskt säger att den ska finnas i hela landet

Fackförbundet ST:s ordförande Britta Lejon är kritisk till de aviserade reformerna, och hon säger att hon i regeringens besked inte kan se någon kursändring från den reformeringsagenda som slogs fast i januariavtalet.

– När man nu fullföljer privatiseringen av Arbetsförmedlingen och fokuserar på matchning så är det inte de människor som står längst från jobben man prioriterar. Även om man säger att myndigheten ska finnas i hela landet, säger Britta Lejon och fortsätter:

– Regeringen säger att Arbetsförmedlingen ska stå för förmedlingsarbetet där det inte är lönsamt för privata aktörer att gå in, men att det bara är tillfälligt. Hur kan det vara realistiskt på lång sikt? Vad händer med alla långtidsarbetslösa under den tiden?

Matchningstjänster hjälper inte långtidsarbetslösa

Britta Lejon säger att de människor som har svårast att få jobb eller som lever på glesbygden inte fick några svar från Eva Nordmark under fredagens presskonferens.

– De fortsätter nedmonteringen av Arbetsförmedlingen samtidigt som de retoriskt säger att den ska finnas i hela landet. I själva verket abdikerar staten från sitt ansvar för en välfungerande arbetsmarknadspolitik.

Britta Lejon säger att matchningstjänster i regel inte är ett effektivt verktyg för att hjälpa personer som står långt från arbetsmarknaden att hitta sysselsättning.

Stora koncerner kommer att etablera sig där det är lönsamt. Andra platser kommer sedan att stå utan den här typen av möjligheter

– Man säger att matchningstjänsterna ska vara resultatbaserade och effektiva, men i verkligheten så väljer de privata aktörerna bort de svårare fallen. Och vad hjälper matchningar personer som kan behöva såväl språkundervisning som utbildning, som är i behov av fleråriga insatser.

– Det känns som att man gör om samma misstag som inom skolan. Stora koncerner kommer att etablera sig där det är lönsamt. Andra platser kommer sedan att stå utan den här typen av möjligheter, säger Britta Lejon.

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Nyheter
De viktigaste nyheterna två gånger i veckan