Bakom kulisserna i Idolkonflikten finns en klassisk strid Musikerförbundets konfliktvarsel handlar om mycket mer än Idoldeltagarnas villkor. Foto Jonas Ekströmer/TT.

Bakom kulisserna i Idolkonflikten finns en klassisk strid

Kollektivavtal I kväll är det dags för en ny Idolfinal i TV4 och Musikerförbundets ordförande kommer att bänka sig, berättar han för Arbetsvärlden. Konflikten handlar inte bara om Idoldeltagarna utan också om att produktionsbolag vägrar teckna kollektivavtal.
18 nov 2016 | 17:23
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Om några timmar bänkar sig en betydande del av befolkningen för att titta på ännu en fredagsfinal i TV4:s underhållning Idol. Bakom kulisserna pågår för fullt en strid som i media har handlat om enbart Idoldeltagarnas låga ersättningar och dåliga avtal med produktionsbolaget Fremantle Media.

Men konflikten handlar också om kollektivavtal i allmänhet. Musikerförbundets varsel om strejk mot Fremantle Media handlar också om svårigheter att få teveproduktionsbolag att teckna kollektivavtal i allmänhet.

– Varslet gäller att Musikerförbundet kräver kollektivavtal för konstnärlig personal i teveproduktioner, berättar presschefen på Medlingsinstitutet, Bosse Andersson, för Arbetsvärlden. Därför har Medlingsinstitutet utsett en medlare i frågan.

Tidigare chefsjuristen på MI är medlare

Medlaren Kurt Eriksson, tidigare chefsjurist på Medlingsinstitutet, utsågs på torsdagen efter att varslet från Musikerförbundet lämnats in. Senast före nästa fredagsfinal måste Fremantle Media skriva antingen ett hängavtal eller gå med som medlem i en arbetsgivarorganisation med kollektivavtal. Om inte, kommer Musikerförbundet att påbörja en strejk. Avtalssekreterarna i LO-förbunden inom 6F, där Musikerförbundet ingår, har uttalat sitt stöd.

Musikerförbundets ordförande Jan Granvik, som själv kommer att bänka sig framför kvällens Idolsändning, berättar för Arbetsvärlden att Musikerförbundet har varit i kontakt med Freemantle Media sedan före sommaren om ett kollektivavtal. Han säger att konflikten handlar om villkoren för dem som utför konstnärligt arbete.

– Det finns andra musiker i Idolproduktionen också, inte bara deltagarna. Men mest graverande är att unga människor utnyttjas, där bolaget själv drar in mycket pengar och så betalar man ut veckovisa små ersättningar.

Det är inte så att ni nu utnyttjar de unga Idoldeltagarna för att få igenom era krav?

– Deltagare har hört av sig till oss och bett om hjälp, och det var då allt rullades upp. Vi har ju känt till att de har dåliga villkor, men vi har inte känt till den totala bilden. Nu har modiga ungdomar bett oss om hjälp, och det är vår förbannade plikt att hjälpa dem.

Planerar utöka stridsåtgärderna

Jan Granvik säger att det finns andra problem än den låga ersättningen, och Musikerförbundet har försökt kommunicera utåt även om det. Bland annat försäkras inte deltagarna av bolaget och avtalet omfattar även rättigheterna till deltagarnas eget material. Det ska dessutom finnas en rätt för skivbolaget Universal Music att förlänga avtalet med hela 8,5 år.

– Här gäller att bevaka upphovsrätten, det finns mycket jobb att göra där. Men det är extra graverande när det är unga människor som låses in i långa avtal, säger Jan Granvik.

”Sponsorerna behöver också få kännedom, och det är nästa steg –  att se till att sponsorerna vet vad det är för upplägg de finansierar.”

Jan Granvik säger att Musikerförbundet kommer att prata med medlaren Kurt Eriksson under den kommande veckan, men att Musikerförbundet också planerar att utöka stridsåtgärderna.

– Viktigt för oss är att se till att allmänheten får kunskap om de dåliga villkoren. Sponsorerna behöver också få kännedom, och det är nästa steg –  att se till att sponsorerna vet vad det är för upplägg de finansierar.

Fremantle Media har tidigare sagt i media att Idoldeltagarna inte är anställd personal. Arbetsvärlden har sökt Fremantle Medias VD för en kommentar.

18 nov 2016 | 17:23
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar