Temptation Island kan vara lösningen för Idol Till skillnad från deltagarna i Idol Sverige, ersätts franska deltagare i Temptation Island som arbetstagare. Foto Jonas Ekströmer / TT

Temptation Island kan vara lösningen för Idol

Kollektivavtal Idoldeltagarna ska betraktas som arbetstagare, menar facket. Nej, de är med i en talangtävling, säger produktionsbolaget. Men i Frankrike finns redan en dom som slår fast att dokusåpadeltagarna i Temptation Island är arbetstagare.
Karin Bromander
24 nov 2016
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Musikerförbundets strejk mot Idol skjuts upp en vecka och fredagens avsnitt sänds som vanligt. Fremantle media lämnade igår in en fredspliktsinsvändning till fackförbundet eftersom de ser stridsåtgärderna som olovliga. Och Musikerförbundet svarade med att dra produktionsbolaget inför arbetsdomstolen, så att den kan avgöra stridsåtgärdens laglighet.

Franska dokusåpadeltagare har rätt till övertidsersättning

Konflikten gäller om deltagarna ska betraktas som arbetstagare eller inte. I Frankrike ser situationen för dokusåpadeltagare annorlunda ut sedan ett antal år tillbaka.

Sommaren 2009 vann tre deltagare i den franska versionen av dokusåpan Temptation Island en domstolstvist om just arbetsvillkor. Domstolen fastställde att de var betrakta som vanliga arbetstagare. Därför skulle de bland annat få övertidsersättning för timmar arbetade över den franska normalarbetstiden om 35 timmar per vecka.

Den privata tv-kanalen TF1 dömdes att betala 11 000 euro i skadestånd till var och en av de tre deltagarna.

Ett av de avgörande argumenten för att deltagare är vanliga arbetstagare var att de måste följa detaljerade riktlinjer för sitt deltagande. Bland annat får de inte berätta om resultaten i såpan för utomstående. Domstolen fann att dessa regler tillsammans innebar att produktionen ledde och fördelade arbetet till deltagarna som alltså därför var att betrakta som arbetstagare som följde en arbetsgivares instruktioner.

Samma konflikt som i Sverige

Men eftersom Sveriges system baseras på kollektivavtal snarare än lag finns skulle samma sorts rättsfall inte kunna drivas här, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

– I Sverige finns ingen laglig rätt att kräva de här villkoren, men det är ju just av anledningen att deltagarna ska ses som arbetstagare som Musikerförbundet driver saken mot produktionsbolaget, säger han.

Kan bryta mot arbetstidslagen

Om dokusåpadeltagare är att betrakta som arbetstagare bryter förmodligen produktionsbolagen mot arbetstidslagen. Den kan i sin helhet eller delvis förhandlas bort genom kollektivavtal, men inte genom enskilda avtal som de som Idoldeltagarna skriver på.

– Arbetstidslagen är ju högst aktuell i det här fallet, säger Philip Thor, jurist på Arbetsmiljöverket.

Det är Arbetsdomstolen som sätter praxis i vilka situationer du som räknas som arbetstagare, men även Arbetsmiljöverket skulle kunna avgöra enskilda fall om de blir kallade ut på en inspektion.

– Här känns det som att det lutar mer åt att det är ett arbete de utför, men det är svårt att säga. Frågor man måste ställa sig är till exempel om kan de gå därifrån när som helst? Kan de gå hem? Om svaret är nej på dem skulle det tala för att de räknas som arbetstagare, säger Philip Thor.

Detta har hänt

I förra veckan uppmärksammade Arbetsvärlden att Musikerförbundet kräver kollektivavtal för deltagarna i Idol. De artister, ofta minderåriga, som deltar i programmet har usla arbetsvillkor menar förbundet. Bland annat får de för lite betalt och de skriver i avtal också bort sina rättigheter till material som producerats under tävlingen, även låtar de har skrivit själva.

– Det finns andra musiker i Idolproduktionen också, inte bara deltagarna. Men mest graverande är att unga människor utnyttjas, där bolaget själv drar in mycket pengar och så betalar man ut veckovisa små ersättningar, sa Musikerförbundets ordförande Jan Granvik till Arbetsvärlden.

Fackförbundet har kallat produktionsbolaget till förhandling utan framgång, och i förra veckan utsågs en medlare. Musikerförbundet varslade tidigare om strejk från och med i morgon fredag om ingen överenskommelse kunnat nås. Hela LO har sedan ställt sig bakom förbundet.

Karin Bromander
24 nov 2016

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar