Att anställa med stöd ger fler jobb än väntat Anställningsstöd via Arbetsförmedlingen ökar sysselsättningen i småföretag, visar ny forskning. Arkivbild. Foto: Jessica Gow/TT

Att anställa med stöd ger fler jobb än väntat

Forskning Små företag som anställer med hjälp av anställningsstöd och nystartsjobb ökar sysselsättningen mer än väntat. Det visar en ny studie från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.
25 sep 2018 | 14:43
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Det har gjorts ett antal studier av hur subventionerade anställningar påverkar arbetslösa som får olika former av anställningsstöd. Resultaten visar att det ofta är positivt för de som får stöden men att det finns risk för att det sker på bekostnad av andra anställningar, det vill säga: stöden har undanträngningseffekter.

Nu har Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, undersökt vad som händer med de företag som har anställt arbetslösa med hjälp av antingen allmänt anställningsstöd från Arbetsförmedlingen eller genom Nystartsjobb. Har stöden inneburit att de kunnat anställa fler eller har de trängt undan andra jobb? Och hur har stöden påverkat företagens produktivitet och deras överlevnad?

Resultatet visar att företag som anställer med subventioner tycks ha en mer positiv sysselsättningsutveckling än andra företag som vid samma tidpunkt har anställt långtidsarbetslösa men utan stöd. Anställningsstöd ökar det totala antalet anställda per företag, medan nystartsjobb leder till att fler företag överlever.

Så gjordes studien

IFAU har studerat företag som har anställt med antingen allmänt anställningsstöd (1998-2006) eller Nystartsjobb (2007-2008). Båda grupperna har sedan jämförts med andra företag som under samma år har anställt långtidsarbetslösa, men utan subventioner.

Studien fokuserar på mindre företag, med färre än 30 anställda, för att eventuella effekter av stöden blir mer synliga än i större.

+ Expandera

– Det som förvånade oss är att stöden tenderar att ha så pass goda sysselsättningseffekter, berättar Johan Vikström, docent i nationalekonomi, för Arbetsvärlden. Mycket av den tidigare forskningen indikerar en mycket större undanträngning av de här insatserna.

Resultatet visar att det har positiva effekter för företagen också på några års sikt, antingen genom att stödet ökar antalet sysselsatta per företag (det gäller främst företag som fått allmänt anställningsstöd) eller att det ökar företagets vinst per anställd och på det sättet ökar företagets möjlighet att överleva (främst nystartsjobb). Enligt forskningsrapporten är de företag som anställer med stöd förhållandevis lika de som anställer långtidsarbetslösa utan hjälp av stöd, det tyder på att stöden inte omfördelar resurser till företag som är mer lågproduktiva än andra företag.

Båda stödformerna har sysselsättningseffekter men påverkar på olika marginaler

Men nystartsjobben ökade inte antalet sysselsatta i genomsnitt på samma sätt som anställningsstödet. På frågan varför forskarna inte drar slutsatsen att det skulle kunna bero på just en undanträngningseffekt, säger Johan Vikström att man ska vara försiktig med att använda ordet undanträngning om man inte är säker.

– Båda stödformerna har sysselsättningseffekter men påverkar på olika marginaler. Eftersom nystartsjobben påverkar hur många företag som överlever, har även det positiva sysselsättningseffekter.

Störst vinst per anställd

Företag med nystartsjobb visar sig också ha störst vinst per anställd bland alla de fyra studerade grupperna av företag, alltså både i jämförelse med företag som hade anställt med allmänt anställningsstöd och företagen som anställt långtidsarbetslösa utan subventioner.

– Det man egentligen skulle ha förväntat sig är att båda stödformerna leder till större lönsamhet för företagen. För egentligen tar man en risk genom att anställa en långtidsarbetslös, och då ska också företagen tjäna på att använda stöden. Så vi hade väntat oss ökad lönsamhet med båda formerna.

Varför det skiljer sig mellan stödformerna håller man nu på att studera vidare, berättar Johan Vikström. En av flera teorier är att Arbetsförmedlingen väljer personer som står längre ifrån den reguljära arbetsmarknaden till anställningsstödet, jämfört med när arbetsgivaren själv väljer nystartsjobbare.

Vanligast inom handeln

De småföretag som anställer med stöd finns oftast inom handeln och tillverkningsindustrin, både vad gäller anställningsstöd och nystartsjobb.

Däremot skiljer det sig något vad gäller de anställdas bakgrund: anställda med nystartsjobb är något äldre, de har högre utbildning och oftare utländsk bakgrund jämfört med de som anställts med allmänt anställningsstöd.

Man brukar vara oroad för mycket stora undanträngningseffekter. Men studien visar att den inte är så stor

Vilken slutsats tycker du är viktigast för politikerna som beslutar om arbetsmarknadspolitiken att ta till sig av er studie?

– Man brukar vara oroad för mycket stora undanträngningseffekter. Men studien visar att den inte är så stor, och att stöden inte är så dåliga för företagen heller.

25 sep 2018 | 14:43
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev