Allt fler arbetslösa världen över Guy Ryder, generalsekreterare för ILO, presenterar trenderna på arbetsmarknaden 2017. Foto: Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP/TT.

Allt fler arbetslösa världen över

ILO-rapport Arbetskraften världen över ökar i högre takt än vad det skapas nya jobb, och arbetslösheten ökar, visar en ny rapport. I EU gör tillfälliga jobb och ofrivilligt deltidsarbete att fler arbetande riskerar fattigdom. Sverige har en högre risk än EU-genomsnittet.
Karin Bromander
13 jan 2017 | 12:02
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Den globala arbetskraften kommer att växa under de närmaste åren, skriver FN-organet ILO i en ny rapport om trender på arbetsmarknaden 2017. Samtidigt har antalet nya jobb som skapas stannat av, vilket gör att allt fler går arbetslösa världen över.

– Vi står inför en dubbel utmaning där vi ska återhämta oss från skadorna av den globala ekonomiska och sociala krisen, samtidigt som vi ska skapa kvalitativa jobb för de tiotals miljoner som träder in på arbetsmarknaden varje år, säger ILO:s generaldirektör Guy Ryder.

Har övergått i strukturell arbetslöshet

Det är främst tillväxtländerna, såsom Kina och Indien, som står för den ökade andelen arbetslösa. I industriländer och många utvecklingsländer förväntas andelen i stället minska något de kommande åren, men ILO varnar för att minskningstakten stannat av. Arbetslösheten ligger fortfarande klart högre än före den globala finanskrisen och väntas göra det även de närmaste åren. Allt mer pekar på strukturell arbetslöshet, menar ILO.

De regionala skillnaderna är dock stora. Värst ser det ut i Latinamerika och Västindien (där de flesta länder klassas som tillväxtländer), som under de senaste åren har lidit av stora konjunkturnedgångar. De väntas ha fortsatta effekter även under 2017, samtidigt som arbetskraften i länderna växer i mycket hög takt. Likadant ser det ut för Afrika söder om Sahara, ett område där de flesta länder klassas som utvecklingsländer.

Långtidsarbetslöshet i Europa

Europa utmärker sig också för den ökade andelen långtidsarbetslösa, trots att den totala arbetslösheten sjunker något. Nästan hälften, 47,8 procent, av alla arbetslösa i EU vid 2016 års mätning hade varit utan jobb i mer än ett år. 2008 var siffran 38, 7 procent.

Ett stort problem i Europa är också ofrivilligt deltidsarbete och tillfälliga anställningar. Rapportförfattarna påpekar att de länder där båda problemen är vanligt förekommande löper en större risk för att arbetstagare kommer att leva under fattigdomsgränsen, trots att de har ett arbete. I en mätning placerar sig Sverige bland de länder som har en högre risk än snittet för EU-länderna. Den stora andelen deltidsarbete och tillfälliga anställningar skulle alltså kunna göra att fler svenskar kan få svårare att klara sig trots att de arbetar, spår ILO.

4 av 10 har otrygga anställningar

Otrygga anställningsformer fortsätter att vara ett stort problem världen över, menar rapportförfattarna. Den internationella definitionen syftar främst på dem som till exempel sysslar med småskalig försäljning på gator eller torg antingen helt själva eller som anställda hos en familjemedlem. 42 procent av den totala arbetskraften i världen väntas ha den typen av otrygga jobb under det kommande året.

För att lösa problemen inom den globala arbetsmarknaden behöver alla länder öka offentliga investeringar och på andra sätt stimulera statsfinanserna, råder ILO.

För att lösa problemen inom den globala arbetsmarknaden behöver alla länder öka offentliga investeringar och på andra sätt stimulera statsfinanserna, råder ILO. Med en gemensam insats skulle det 2018 kunna leda till runt 2 miljoner färre arbetslösa världen över än vad de nuvarande prognoserna pekar på. Men internationellt samarbete är en avgörande faktor.

– För att skapa en ökad tillväxt på ett rättvist och inkluderande sätt behöver vi angripa problemen på flera håll. På så sätt kan vi komma åt de underliggande faktorerna till den långvarande stagnationen, såsom ekonomisk ojämlikhet, samtidigt som vi ser till specifika problem, säger Steven Tobin, chefsekonom på ILO och huvudförfattare till rapporten.

Inför nästa veckas World Economic Forum i Davos i Schweiz har WEF släppt en rapport om globala risker i världen de kommande tio åren. Rapporten bygger på intervjuer med 750 riskexperter och enligt dem är ökad arbetslöshet, ökade inkomstskillnader och polarisering ett av fem stora riskområden.

Karin Bromander

/ Kontakta skribenten

13 jan 2017 | 12:02

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev