Alliansen öppnar för skärpta regler Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Janerik Henriksson/TT
Ytterligare regler kring arbetsrätt kan behövas i offentlig upphandling, menar Ulf Kristersson (m) tillsammans med allianskollegor i finansutskottet.

Alliansen öppnar för skärpta regler

Upphandling Alliansens nya motion öppnar för ytterligare lagstiftning för att säkra goda arbetsvillkor i offentlig upphandling. Regeringen och allianspartierna har möjlighet att till november förhandla fram en kompromiss i finansutskottet.
23 sep 2016 | 11:53
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Alliansen har lämnat in en gemensam motion med motförslag mot regeringens proposition om nya regler för offentlig upphandling. Precis som annonserat vill de lyfta ut krav på kollektivavtalsliknande villkor ur reglerna, men att propositionen i övrigt ska bifallas. Sverigedemokraterna lämnade samtidigt in en egen motion. De å sin sida vill i stället att hela propositionen ska fällas.

SD:s förslag inte genomförbart

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO, säger att Sverigedemokraternas förslag om att rakt avslå propositionen inte är möjligt eftersom Sverige måste genomföra EU-direktivet om offentlig upphandling. Och Alliansens förslag att stryka de bitar av propositionen som gäller krav på kollektivavtalsliknande villkor beskriver han som ”olyckligt”. Om inte stabila regler kring lön och arbetsvillkor i upphandlingar finns kan det skapa förvirring och osäkerhet.

Samuel Engblom, TCO.

Samuel Engblom, TCO.

– Det som då kan ske är att vi får en situation där vissa kommuner väljer att inte ställa några krav alls, medan andra hittar på sina egna krav. Det skapar en stor osäkerhet, inte minst för de företag som är verksamma i flera kommuner.

När kommuner inför olika typer av regler kring arbetsrättsliga krav gör det också att alla krav måste prövas rättsligt, vilket även det skulle skapa en stor osäkerhet, menar Samuel Engblom.

– Men vi får se vad som händer. Även Alliansen säger ju i sin motion att någon sorts regler på det arbetsrättsliga området vore önskvärt.

Eventuell öppning för förhandling

Alliansen skriver i sin motion att det är rimligt att vid behov ställa krav kring arbetstid, lön och semester i offentliga upphandlingar. Och att även om det går att göra redan med dagens lagstiftning, skulle reglerna kunna behöva skärpas:

”Alliansen utesluter inte ytterligare lagstiftning eller andra åtgärder för att säkra goda arbetsvillkor. Detta måste dock ske på ett sätt som värnar små och innovativa företags möjligheter att delta i offentlig upphandling.”

Detta skulle kunna tolkas som att de öppnar för en förhandling med regeringen om just krav på kollektivavtalsliknande villkor i offentlig upphandling, så länge småföretags intressen säkras.

Kan komma fler ändringsförslag

Trots att sista motionsdag för propositionen var den 21 september kan ytterligare ändringsförslag komma in under den riksdagens allmänna motionstid, som pågår till den 5 oktober. Propositionen kommer sedan att behandlas i finansutskottet. Där skulle ledamöter från regeringspartierna ha möjlighet att förhandla fram en kompromiss med representanter från övriga partier. Omröstning i riksdagen är planerad till i slutet av november.

Arbetsvärlden har sökt Ulf Kristersson (m), vice ordförande i finansutskottet och Moderaternas ekonomiska talesperson, för en kommentar.

23 sep 2016 | 11:53

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev