Svenska fack lämnade konkreta förslag till TTIP-formuleringar

TTIP LO, TCO och Saco har skickat in gemensamma förslag på hur handelsavtalet mellan EU och USA kan formuleras för att inte påverka arbetsrätt och fackliga rättigheter negativt. Förhoppningen är att EU:s förhandlare ska ta med sig idéerna i samtalen med USA.
Svenska fack lämnade konkreta förslag till TTIP-formuleringar
Samuel Engblom, TCO.
24 mar 2015

I förra veckan lämnade de tre centralorganisationerna LO, TCO och Saco in konkreta förslag på formuleringar i TTIP som ska skydda arbetstagarnas rättigheter till EU:s chefsförhandlare Ignacio Garcia Bercero. Garcia Bercero hade uppmanat de svenska facken att komma med förslag när han träffade de tre ordförandena den 10 mars.

– Det är den sits vi ville hamna i. Det är så svenska facken jobbar, vi försöker hitta lösningar, säger Samuel Engblom, TCO:s samhällspolitiska chef.
– Tanken är att inspirera EU:s förhandlare när de bollar texter med USA:s förhandlare.

Han berättar att målsättningen var att hitta texter som kommissionen är bekväm med och förstår. Därför är de inspirerade av EU:s tjänstedirektiv och även CETA, det handelsavtal mellan EU och Kanada som nyligen färdigförhandlats men inte trätt i kraft än. Det är också viktigt för de svenska facken att skrivningarna finns med i inledningen av avtalet och inte mer undangömda i kapitlet om arbetsrätt.

Det första förslaget handlar om att den fundamentala rättigheten att organisera sig fackligt och kräva kollektivavtal inte får begränsas av handelsavtalet:
”Detta avtal begränsar inte utövandet av grundläggande rättigheter som erkänts av USA och EU:s medlemsstater. Inte heller begränsar det rätten att förhandla, sluta och genomföra kollektivavtal och vidta stridsåtgärder i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.”

Det andra förslaget handlar om att länder ska kunna ha en hög ambitionsnivå för arbetstagarskydd:
”Inget i detta avtal ska kunna användas för att förhindra en part att införa eller upprätthålla nationella åtgärder för skydd för arbetstagare. Nationella åtgärder inriktade på att skydda arbetstagares rättigheter ska inte kunna ses som handelshinder eller marknadsbegränsningar.”

– Det räcker inte att rädda dagens regler utan det måste finnas utrymme för förbättringar, förklarar Samuel Engblom.

Det tredje förslaget handlar om att respektera att olika länder har olika arbetsrättsliga system, där parternas roll varierar:
”Erkänna varje parts rätt att uppfylla kraven i detta kapitel i enlighet med nationell lagstiftning och praxis gällande arbetsmarknadens parters roll i regleringen, övervakningen och upprätthållandet av arbetsvillkor.”

Det fjärde förslaget handlar om att det ska finnas en gemensam lägstanivå för arbetstagares rättigheter, i enlighet med ILO:s konventioner. Här föreslår de tre centralorganisationerna att man ska använda samma formuleringar som i CETA.

– Vi vill inte att avtalet ska reglera arbetstagares rättigheter, det ska göras nationellt, men grundläggande ILO-konventioner ska respekteras, kommenterar Samuel Engblom.

Formuleringsförslagen i denna artikel har översatts från engelska av Arbetsvärlden. Originalbrevet kan läsas här.

24 mar 2015
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Nyheter
De viktigaste nyheterna två gånger i veckan