Svenska fack lämnade konkreta förslag till TTIP-formuleringar

TTIP LO, TCO och Saco har skickat in gemensamma förslag på hur handelsavtalet mellan EU och USA kan formuleras för att inte påverka arbetsrätt och fackliga rättigheter negativt. Förhoppningen är att EU:s förhandlare ska ta med sig idéerna i samtalen med USA.
Svenska fack lämnade konkreta förslag till TTIP-formuleringar
Samuel Engblom, TCO.
24 mar 2015 | 15:05
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I förra veckan lämnade de tre centralorganisationerna LO, TCO och Saco in konkreta förslag på formuleringar i TTIP som ska skydda arbetstagarnas rättigheter till EU:s chefsförhandlare Ignacio Garcia Bercero. Garcia Bercero hade uppmanat de svenska facken att komma med förslag när han träffade de tre ordförandena den 10 mars.

– Det är den sits vi ville hamna i. Det är så svenska facken jobbar, vi försöker hitta lösningar, säger Samuel Engblom, TCO:s samhällspolitiska chef.
– Tanken är att inspirera EU:s förhandlare när de bollar texter med USA:s förhandlare.

Han berättar att målsättningen var att hitta texter som kommissionen är bekväm med och förstår. Därför är de inspirerade av EU:s tjänstedirektiv och även CETA, det handelsavtal mellan EU och Kanada som nyligen färdigförhandlats men inte trätt i kraft än. Det är också viktigt för de svenska facken att skrivningarna finns med i inledningen av avtalet och inte mer undangömda i kapitlet om arbetsrätt.

Det första förslaget handlar om att den fundamentala rättigheten att organisera sig fackligt och kräva kollektivavtal inte får begränsas av handelsavtalet:
”Detta avtal begränsar inte utövandet av grundläggande rättigheter som erkänts av USA och EU:s medlemsstater. Inte heller begränsar det rätten att förhandla, sluta och genomföra kollektivavtal och vidta stridsåtgärder i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.”

Det andra förslaget handlar om att länder ska kunna ha en hög ambitionsnivå för arbetstagarskydd:
”Inget i detta avtal ska kunna användas för att förhindra en part att införa eller upprätthålla nationella åtgärder för skydd för arbetstagare. Nationella åtgärder inriktade på att skydda arbetstagares rättigheter ska inte kunna ses som handelshinder eller marknadsbegränsningar.”

– Det räcker inte att rädda dagens regler utan det måste finnas utrymme för förbättringar, förklarar Samuel Engblom.

Det tredje förslaget handlar om att respektera att olika länder har olika arbetsrättsliga system, där parternas roll varierar:
”Erkänna varje parts rätt att uppfylla kraven i detta kapitel i enlighet med nationell lagstiftning och praxis gällande arbetsmarknadens parters roll i regleringen, övervakningen och upprätthållandet av arbetsvillkor.”

Det fjärde förslaget handlar om att det ska finnas en gemensam lägstanivå för arbetstagares rättigheter, i enlighet med ILO:s konventioner. Här föreslår de tre centralorganisationerna att man ska använda samma formuleringar som i CETA.

– Vi vill inte att avtalet ska reglera arbetstagares rättigheter, det ska göras nationellt, men grundläggande ILO-konventioner ska respekteras, kommenterar Samuel Engblom.

Formuleringsförslagen i denna artikel har översatts från engelska av Arbetsvärlden. Originalbrevet kan läsas här.

24 mar 2015 | 15:05

Relaterad läsning

Visa artikelns 2 kommentarer
Kommentera
 1. Av Carl-Eric Engström 27 mar 2015:

  TACK för den värdefulla, aktuella och informativa!!!! information som bibringas genom dessa utskick från Arbetsvärlden!! Dock borde följande ”Frihandelsavtalet TTIP, Transatlantic Trade and Investment Patnership” ha varit med i ingressen för oss NOVISER!

 2. Av Olaf Borghoff 31 mar 2015:

  Det har gått 11 dagar sedan dessa konkreta förslag lämnades, fortfarande kan jag inte läsa dem på svenska? Hur tänker ni? Kanske skriver jag på fel språk?
  När jag läser artikeln blir jag tårögt:
  – Förhoppningen är att EU:s förhandlare ska ta med sig idéerna…
  – Garcia Bercero hade uppmanat de svenska facken att komma…
  – Tanken är att inspirera EU:s förhandlare…
  – Hitta texter som kommissionen är bekväm med och förstår…
  Bilden av arbetare på bruket, med mössan i handen, inkallat av disponenten (G.B.)växer inom mig, de försöker stammande lägga orden till rätta för att inte förargar honom. Jag känner mig som fackmedlem väldigt obekväm, orden ”flum, flummare, dimma” är mina nästa tankar.
  Frihandel är bra, upprepas som ett mantra och samtidigt svingar man träpåken(fler arbetsplatser)för att tysta motståndarna. Gör ett försök att vara källkritiskt när ni läser utredningar eller prognoser, på senare tid ifrågasätter fler och fler forskare och facken i andra länder er ståndpunkt. Man förlorar inte ansiktet när man kan ompröva och ändrar sina åsikter utan man får oftast respekt.
  Ni nämner CETA(nästan identiskt med TTIP)som i tysthet har förhandlats färdig utan fackens protester. Var det ingen som uppmanade er, ingen som behövde inspiration, ingen som behövde känna sig bekväm? Eller hade ni inga åsikter? Eller var ni överens med SN? Eller var det för att allmänheten inte kände till avtalet? Ett avtal som berör miljontals anställda.
  Jag är bestört att en neoliberal G.B. måste uppmana svenska facken att företräda arbetstagarnas intressen och ni verkar stolt på att han gjorde det. Till och med han undrade väl! Nog med det!
  Min bestörtning blir inte mindre att man med inget ord nämner de demokratiska deficiter som förhandlats fram där vi går tillbaka till tiden före den allmänna rösträtten. Storföretagen, bankerna, särintressen får exklusiv och helt laglig påverka och delta i lagstiftningen utan offentlig insyn. Även USA måste godkänna lagar så att inga handelshinder uppstår. En väsentlig försvagning av den parlamentariska demokratin. För att visa er progressiva inställning tycker jag i gengäld att ni föreslå att sjuka, arbetslösa och pensionärer befrias från rösträtten. De kostar bara, oproduktiva, kommissionen kommer känna sig bekväm.
  Tusentals fackföreningsmedlemmar dör och har dött i kampen för demokratin och ni låter detta bara gå förbi med tystnad!
  (GMO – problemet är en tickande bomb, jag återkommer senare om det)
  CETA, TTIP, TISA är inga vanliga frihandelsavtal utan ett neoliberalt angrepp på demokratin och oss arbetstagare. Kräv att förhandlingar måste avbrytas omgående.
  Kräv att frihandelsavtal görs om till FAIRHANDELSAVTAL där man förhandlar öppet och på samma ögonhöjd för mer välstånd till alla, inte bara för några.
  STOPA TTIP över 1,6 miljoner i EU och 40 000 i Sverige har skrivit på det ”europeiska medborgarinitiativet mot CETA, TTIP”
  Sverige är bland de 12 länder som har nått kvorumet(föreskrivet antal underskrifter per land)

  .

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev