Svenskt Näringsliv: Effektivisering kan lösa ökade välfärdsbehov

13 jan 2016 | 15:53
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Invandringen, ökade förväntningar och inte minst ett ökat antal äldre över 80 år kommer att påverka finansieringen av den offentliga sektorn i framtiden. Senast i december kom Långtidsutredningen med en rapport med slutsatsen att migration och en åldrande befolkning kommer att orsaka att ökat underskott i statsfinanserna mellan 2020 och 2040 med oförändrade sysselsättningsnivåer.

Svenskt Näringsliv menar att den här typen av framskrivningar ofta utgår ifrån en oförändrad produktivitet i välfärden. Arbetsgivarorganisationen har nu gjort liknande framräkningar av utvecklingen, men tittat på vad som skulle hända med en produktivitetstillväxt på 0,5 procent i offentlig sektor varje år. Slutsatsen som presenteras i en ny rapport, Bättre resursanvändning i välfärdstjänsterna, är att det skulle kunna innebära oförändrat skattetryck.

En sådan effektivisering skulle enligt samma rapport nås med hjälp av digitalisering, ökad konkurrensutsättning och bättre styrsystem. Den genomsnittliga produktivitetsökningen i privat sektor är i 1,5 procent per år.

13 jan 2016 | 15:53
Nyheter
De viktigaste nyheterna en gång i veckan